Pridružení duchovia u muža, ktorý je pod vplyvom ducha Achaba

Jedná sa o duchov, ktorí sa zdržiavajú v slabých mužoch, nositeľov ducha Achaba. Povaha,  ktorou sa mnohí ľudia vyznačujú, nie je tak ich vlastná povaha. Jedná sa o povahu démonických duchov, ktorí vykonávajú svoju vôľu prostredníctvom ich hostiteľa, ktorý bol nimi oklamaný.

Toto je  zoznam niektorých charakteristík, ktoré môže mať  nositeľ ducha Achaba, ktorý v nich pôsobí:
Horkosť
Požaduje hmotné veci
Nedorozumenia
Nepokojný
Neporiadny
Neposlušný
Preťažený manželkou
Nečisté príbehy
Pyšný
Pornografia
Oddelenie a rozvod
Apatický
Idol v športe
Silne duchovný
Workoholik
Trucovitý
Roztrpčený
Opilstvo
Obľubujúci zmyselné ženy
Emocionálny mrzák
Lenivý
Detské správanie
Agresívny
Dieťa vzbury

Zdroj: http://straitwaytruth.com/artman/publish/article_198.shtml