05. Komunikácia ako prejav lásky

Cieľom týchto zamyslení je vyhnúť sa zbytočným chybám a ťažkostiam vo vzťahu, ale aj povzbudiť a nanovo objaviť krásu manželského a rodičovského povolania.

05. KOMUNIKÁCIA AKO PREJAV LÁSKY

Zdroj YouTube

Comments are closed.