Alternatívna medicína: Prečo tu niečo nie je s kostolným poriadkom?

Jean-Régis Fropo, francúzsky exorcista, povedal o alternatívnej medicíne: „Používanie týchto terapií nie je neutrálne. Ako exorcista som bol nútený to často konštatovať… Povedal by som, že je v nich šesťdesiat percent šarlatánstva, dvadsať percent placebo efektu, ale aj dvadsať percent okultizmu, pretože tam, kde panuje omyl a lož, sa ľahko vkradne démon.“ Opisuje, že sa neraz modlil modlitbu oslobodenia za tých, ktorí postúpili nejakú takúto „liečbu“ u takýchto terapeutov.
Vo svojej knihe Odpoveď Cirkvi na fenomén Zlého vo svete sa Jozef Marretta, gréckokatolícky kňaz a exorcista, dotýka aj alternatívnej medicíny. Píše: „V raji nebola ani márnica, ani nemocnica. Ponuku k uzdraveniu a chráneniu sa od smrti ponúka Zlý mnohými spôsobmi.“ Stretáva sa s tým každý, a to neraz. Lekár na pacienta nemá čas, z vyšetrenia sa často vytráca ľudskosť, vďaka nadmernej špecializácii lekárskych odborov sa stráca komplexný pohľad na pacienta.
„Formálna (alopatická) medicína sa dnes obmedzuje na liečenie jednotlivých, izolovaných chorôb a nedokáže nazerať na zdravie človeka v širších súvislostiach. Tento jej prístup vyvolal značný a pochopiteľný nárast nespokojnosti. Alternatívne terapie si získali nesmiernu popularitu, pretože sa snažia hľadieť na človeka ako na celok a chcú skôr uzdravovať než liečiť,“ píše vatikánsky dokument Ježiš Kristus – prameň živej vody.
Napriek neustálym pokrokom v medicíne nie všetky choroby môžu byť vyliečené, a tak sa človek dožaduje uzdravenia inde, no nie vždy správnym spôsobom. Problémom sú aj chronické choroby, s ktorými si klasická medicína neraz nevie rady. A tu sa otvára priestor pre alternatívnu medicínu. Túžime po zdraví a živote bez bolesti, utrpenia, a neraz v honbe za ním urobíme čokoľvek. A ak človek nežije živú vieru, ľahko sa to stane vstupom do začarovaného kruhu alternatívnej medicíny.

Comments are closed.