Alternatívna medicína: Prečo tu niečo nie je s kostolným poriadkom?

HOMEOPATIKUM AKO SLIVOVICA V LIPTOVSKEJ MARE
Samotná príprava nám napovedá, že v tomto „lieku“ nemá čo liečiť. Slovami Jána Viglaša, bioetika a bývalého rektora Kňazského seminára svätého Františka Xaverského v Badíne: „Homeopatia je, ako keby si vylial fľašu slivovice do Liptovskej Mary a potom z nej nalieval a tvrdil, že podávaš slivovicu.“ Ale čo je ešte väčší problém – lieči tu mágia, dostáva priestor Zlý, ako hovorí Kodet. Škodí to našej duši, môžu nastať mnohé problémy v spirituálnej i psychologickej rovine.
Magister Juraj Čuboň ďalej vysvetľuje, že princíp homeopatie je „liečenie podobného podobným“, teda tieto prípravky vyvolávajú podobné príznaky, ako má ochorenie, na ktorého liečbu sú určené. Hovorí, že zásadný rozdiel medzi „liekom“ a „homeopatickým liekom“ je v tom, že „liek má presne definované zloženie a údaje o jeho účinnosti a bezpečnosti sú zdokumentované v príslušnej dokumentácii“, ktorou je príbalová informácia lieku.

„V skratke, o takomto lieku máme kompletné informácie pre jeho bezpečné a presne cielené použitie vo farmaceutickej praxi. Je dôležité, aby zdravotnícki pracovníci pracovali podľa princípov medicíny založenej na dôkazoch, ktorá prakticky vylučuje používať terapeutické postupy, ktoré nie sú racionálne odôvodnené a odôvodniteľné,“ pokračuje.

Považuje za dôležité, aby mal pacient čo najracionálnejší a najzodpovednejší prístup k svojmu zdraviu, aktívne sa zaujímal o svoj zdravotný problém a v prípade potreby ho konzultoval so svojím lekárom či lekárnikom. Upozorňuje na to, že ak pacient pristupuje k svoju problému štýlom: „Bolí ma hlava, dám si tabletku,“ bez toho, aby hľadal príčinu bolesti, môže to preňho predstavovať zdravotné riziko, a práve takýto prístup podľa lekárnika otvára priestor pre užívanie liekov bez racionálneho prístupu.
Ak užívame liek preto, lebo pomohol aj kolegovi, keď ho bolela hlava, videli sme ho v reklame, mali ho v akcii či na letáku, podľa Čuboňa tu vzniká riziko, že reklama a marketing či odporučenie laika preskočia terapeutický význam liečivého prípravku a jeho vhodnosť pre pacienta.

„Už len na základe logického uvažovania je možné vyvodiť, používanie ktorého typu liečby má a nemá zmysel. Neúčinnosť homeopatie navyše potvrdili viaceré štúdie dostupné na internete,“ dodáva Páterek.
Napokon v súvislosti s celou alternatívnou medicínou zostáva otázkou, komu verím a komu zverím do rúk svoj život. Bohu, alebo niekomu inému? Ježiš povedal: „Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!“ (Jn 16, 33)
Dovoľme mu, aby bol on naším Uzdravovateľom. Hoci aj prostredníctvom klasickej medicíny. Nenaleťme však falošným ponukám Zlého, ktorý nie je kreatívny, ale len napodobňuje Stvoriteľa.

Zdroj: https://www.slovoplus.sk/alternativna-medicina-preco-tu-nieco-nie-je-s-kostolnym-poriadkom/

Comments are closed.