All I Wanted was Love | Ex-Satanist John Ramirez

Všetko, čo som chcel, bola láska | Ex-satanista John Ramirez

All I Wanted was Love | Ex-Satanist John Ramirez

John Ramirez shares his powerful testimony on how he grew up deep in witchcraft and demonic spiritual warfare and how God completely changed his life inside out and upside down.

John Ramirez sa zdieľa silným svedectvom ako upadol do čarodejníctva a démonického duchovného boja, ako Boh úplne zmenil, prevrátil a nasmeroval jeho život.

Comments are closed.