Alternatívna medicína: Prečo tu niečo nie je s kostolným poriadkom?

BOH NIE JE ENERGIA
Kodet upozorňuje na to, že pre alternatívnu medicínu je charakteristické, že sa pri nej pracuje s energiou, čo je pre veriacich varovné znamenie, že tu niečo nie je s kostolným poriadkom. Boh v troch osobách nie je energia, ale Osoba. „Tento dôraz na dobré a zlé energie v človeku hľadá inšpiráciu vo východných náboženstvách, ale de facto je to základ pseudonáboženského smeru postmodernej doby. New age a všetky tie alternatívne metódy alebo úplná väčšina z nich lieči človeka práve tým, že vyrovnáva jeho energie, napríklad jin a jang, tým, že sťahuje kozmickú energiu. Všetky tieto metódy sú podobné, nech už ich nazveme akokoľvek. Toto znamenie by malo veriacim ľuďom stačiť, aby si uvedomili, že to nie je kresťanská cesta,“ vysvetľuje Kodet a hovorí, že energia, ktorú títo ľudia používajú, nie je od Boha.

Práca s energiou vychádza z tradície východných náboženstiev a zároveň je základom pseudonáboženského smeru postmodernej doby. Popri práci s energiami a hnutí new age dnes ožíva aj akýsi nový typ religiozity – znovuoživenie pohanských kultov, ľudové povery, príklon k východným náboženstvám. Dnes síce nemáme šamanov a čarodejníkov, ale máme psychotronikov či duchovných liečiteľov. Namiesto zaklínadiel máme rôzne zvukové či vizuálne efekty. Namiesto rozoznávania toho, čo je dobré a zlé, k čomu nás vedie aj Božie slovo, počujeme pojmy ako kozmická energia, zemské žiarenie či ľudská aura. Toto nie je kresťanská cesta.

Ľudia sa pri používaní alternatívnej medicíny dajú neraz nachytať na krátkodobý, rýchly a vonkajší efekt – fyzickú úľavu. Ale zväčša už nepozerajú na to, aký to bude mať dopad na ich dušu a ducha. A tak sa chorý človek často v úsilí o uzdravenie, úľavu neváha zapredať aj Božiemu nepriateľovi, hoci to vôbec nemusí robiť vedome. Ale vedome či nevedome, po jej použití sa dostáva do zviazanosti, pretože lieči energia, ktorá nie je od Boha. Ďalším problémom je aj to, že tieto praktiky v sebe neraz miešajú prvky kresťanstva a okultizmu – a tým mätú ľudí. Možno ste už neraz videli obrázok Panny Márie u lekárky, ktorá vám práve predpisovala homeopatický prípravok…

Comments are closed.