Dar jazykov a diabolská napodobenina – Trójsky kôň v cirkvi

Pavol opäť zdôrazňuje, že jazyky, ktorými sa hovorí, musia byť zrozumiteľné pre poslucháčov:
„Tak aj vy: ak hovoríte jazykmi, a nevydáte zrozumiteľné slová, ako sa bude vedieť, čo sa hovorí? Budete hovoriť do vetra.“ 1Kor 14, 9  … Ale ak by nemal kto vysvetľovať, nech mlčí na zhromaždení; nech hovorí sebe a Bohu. “ (v. 9, 28).
Niektorí sa pýtajú: „Nehovoril Pavol, že hovoril anjelskými jazykmi?“ Nie.
Nie. Povedal: „Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými,…“. (1 Kor 13,1, dôraz pridaný). V kontexte slovo „Keby“ znamená „aj keď by som“. Napríklad Pavol vo verši 3 tiež povedal: “  …a keby som obetoval svoje telo,…“ – ale nebol obetovaný. Takže iný spôsob, ako čítať túto pasáž, je: „Aj keby som hovoril jazykmi ľudskými a anjelskými…“

Priority

Je samozrejmé, že všetky dary Ducha, vrátane daru jazykov, sú dnes pre cirkev potrebné a dostupné. Pavol však tiež naznačuje, že niektoré dary sú dôležitejšie ako iné: „Ale usilujte sa o vyššie dary milosti. A ešte vznešenejšiu cestu vám ukážem.“ (1 Kor 12,31, moje zvýraznenie).
V skutočnosti, keď Biblia uvádza zoznam duchovných darov, jazyky sa zvyčajne nachádzajú na konci.
Boh ich v cirkvi určil takto: „A v Cirkvi Boh niektorých ustanovil po prvé za apoštolov, po druhé za prorokov, po tretie za učiteľov, potom sú zázraky, ďalej dary uzdravovať, pomáhať, viesť, dar rozličných jazykov.“ (1 Kor 12, 28).
Ten, kto prorokuje, je väčší ako ten, kto hovorí jazykmi (1 Kor 14, 5).

Niektorí však urobili z daru jazykov najvyššiu prioritu. Niektorí dokonca tvrdia, že kresťan, ktorý nehovorí jazykmi, je občanom druhej kategórie. Pavol však jasne hovorí, že rôzne dary sú dané rôznym ľuďom a od nikoho sa neočakáva, že bude mať všetky dary: “ Sú vari všetci apoštolmi? Sú všetci prorokmi? Všetci učiteľmi? Robia všetci zázraky? Majú všetci dar uzdravovať? Hovoria všetci jazykmi? Vari všetci vysvetľujú? “ (1 Kor 12, 29.30). Odpoveď znie nie. Z viac ako 50 prípadov v Písme, keď Boh naplnil svoj ľud Duchom, sa len trikrát spája dar jazykov s touto skúsenosťou.

Biblia skôr hovorí: „Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet. “ (Galaťanom 5,22.23). Niektorí by nás však chceli presvedčiť, že ovocím Ducha sú jazyky – a že každý človek, ktorý je naplnený Duchom Svätým, bude hovoriť jazykmi.
Pamätajte, že Ježiš je naším príkladom. Bol naplnený Duchom, ale Biblia nikdy nespomína, že by hovoril jazykmi. Ján Krstiteľ bol tiež „naplnený Duchom Svätým“ (Lukáš 1,15), ale nie je záznam, že by hovoril jazykmi. A z 27 kníh Nového zákona sa len v troch spomína dar jazykov.
Inými slovami, dôraz by sme mali klásť tam, kde ho kladie Boh.

Comments are closed.