Dar jazykov a diabolská napodobenina – Trójsky kôň v cirkvi

Ako nás ovplyvňuje Boží Duch

„veď Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja. …“ (1. Korinťanom 14,33).
Predstava, že človek, ktorý je „ubitý v duchu“, by mal padnúť na zem, váľať sa a mrmlať, je desivá a nebezpečná. Dôvodom, prečo nám Boh dáva svojho Ducha, je obnoviť v nás svoj obraz – nie zbaviť nás všetkej dôstojnosti a sebaovládania.
To vyvoláva otázku: Ak za týmto rituálom nie je Boh, kto je zaň zodpovedný?

Na vrchu Karmel Baalovi proroci skákali na oltár, kričali a nariekali. Dokonca sa aj porezali. Naproti tomu Eliáš pokojne pokľakol a odriekal jednoduchú modlitbu (1 Kr 18, 17-46).

Po tom, čo Ježiš zachránil bláznivého, démonmi posadnutého muža pri mori, uzdraveného muža videli „ako sedí oblečený a pri zdravom rozume pri Ježišových nohách, “ (Lk 8, 35).

Božie pozvanie znie: „Poďte, pravoťme sa!“ (Izaiáš 1,18). Chce, aby sme používali svoju hlavu.
Možno si myslíte: „Už roky hovorím jazykmi a viem, že je to od Boha!“ Ako kresťania by sme nikdy nemali vychádzať z toho, ako sa cítime. Koniec koncov, diabol nás určite môže prinútiť cítiť sa dobre. Svoje presvedčenie musíme skôr zakladať na istom Božom slove.
Jeden môj priateľ bol aktívnym charizmatikom, ktorý často „hovoril jazykmi“. Keď tieto veci študoval, začal pochybovať, či tento údajný dar pochádza od toho správneho ducha. Modlil sa: „Pane, ak to nie je Tvoja vôľa a ak nezažívam pravý dar jazykov, potom ho, prosím, odober!“ Povedal mi, že od toho dňa sa mu skúsenosť glosolálie už nikdy nevrátila. Kresťan by mal byť ochotný vzdať sa každého ceneného názoru na oltár Božieho slova a zanechať akúkoľvek pochybnú prax, bez ohľadu na to, ako je populárna alebo prijímaná medzi ostatnými kresťanmi. Koniec koncov, niektoré veci sú medzi ľuďmi vysoko cenené, ale pre Boha sú ohavnosťou “ Preto im povedal: „Vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými, ale Boh pozná vaše srdcia, lebo čo je u ľudí vznešené, pred Bohom je ohavné.“(Lk 16, 15).

Brblanie v Babylone

Prečo je pre nás dnes také dôležité porozumieť téme jazykov? Po prvé, verím, že moderné charizmatické hnutie bolo predpovedané v biblickom proroctve.
„Mocným hlasom zvolal: “ „Padol, padol veľký Babylon a stal sa príbytkom démonov, skrýšou všetkých nečistých duchov a skrýšou nečistej a odpornej zveri.“ Vtedy sme sa dozvedeli, že Babylon padol. „… A počul som iný hlas z neba, ktorý hovoril: „A počul som iný hlas volať z neba: „Vyjdite z neho, môj ľud, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a aby sa vám nedostalo z jeho rán,“ (Zj 18, 2. 4).
Jednou z hlavných charakteristík starovekého Babylonu pri babylonskej veži bolo zmätenie jazykov (1 Moj 11,7-9). Zjavenie 18 nám hovorí, že v posledných dňoch má byť Boží ľud povolaný z Babylonu a jeho mätúcich falošných náboženských systémov.
“ I videl som troch nečistých duchov ako žaby vychádzať z tlamy draka, z tlamy šelmy a z úst falošného proroka. “ (Zj 16, 13). Výraz „z úst“ predstavuje reč a neprehliadnite, že hlavnou zbraňou žaby je jej jazyk.

Pamätajte, že zmätenie jazykov v Bábeli nebolo požehnaním Ducha, ale skôr preventívnym opatrením, aby sa diabolské náuky nedostali do sveta. V skutočnosti naše moderné slovo „blábolenie“ pochádza z príbehu o starovekom Bábeli. V Skutkoch apoštolov v 2. kapitole o Letniciach však bolo prekliatie Babylonu zvrátené, aby ostatní mohli porozumieť a zjednotiť sa pod večným evanjeliom Ježiša Krista!

Comments are closed.