Destroying the Jezebel Spirit : How to Overcome the Spirit Before It Destroys You!

Zničenie ducha Jezabel : Ako nad ním zvíťaziť skôr, ako zničí on vás!

Počas viac ako 20 rokov služby Billa Vincenta sa v životoch mnohých ľudí objavilo nespočetné množstvo duchov a démonov, nad ktorými mu osobne umožnila zvíťaziť Božia milosť. Boli to rôzne druhy, ale žiadny z nich nebol taký nebezpečný ako duch Jezabel. Táto kniha je taká, ako žiadna iná, ktorú Bill napísal, pretože v priebehu rokov sa s týmto duchom toľkokrát stretol. Cirkev to nesmie brať na ľahkú váhu. Bill prináša toto aktuálne posolstvo niekoľkými spôsobmi, aby vniesol jasnosť. Táto kniha nie je len na ľahké čítanie, neplytvajte len povrchom, pretože je v nej veľa toho, čo Duch Svätý uvoľňuje prostredníctvom tejto knihy. Za tie roky sa Bill dozvedel oveľa viac o tomto kniežatstve, o tomto silákovi a o tom, ako funguje. Po napísaní knihy Poraziť démonickú ríšu si Bill nikdy nemyslel, že opäť vydá takú silnú knihu týkajúcu sa duchovného boja. Musíme pochopiť, že zlyhanie pri riešení slabostí a hriešnych reakcií spôsobilo spúšť v životoch mužov a žien na celom svete. Ducha Jezabel treba premôcť skôr, než vás zničí!

Format Paperback | 228 pages
Dimensions 152.4 x 228.6 x 13.21mm | 403.7g
Publication date16 Jun 2014
Publisher
Revival Waves of Glory Ministries
Publication City/Country United States

In Bill Vincent’s more than 20 years of ministry, there has been countless spirits and demons that he has personally been allowed by God’s grace to overcome in many people’s lives. There have been various kinds but none as dangerous as the spirit of Jezebel. This book is as no other Bill has written because of the history of dealing with this spirit so many times over the years. The Church doesn’t need to take this lightly. Bill brings this timely message several ways to bring clarity. This book isn’t just for light reading, don’t just skim the surface because there is much that the Holy Spirit is releasing through this book. In the years, Bill has learned a great deal more about this principality, this strongman, and how it operates. After writing „Defeating the Demonic Realm“ Bill never thought he would be releasing a book this powerful again concerning spiritual warfare. We need to understand failure to address the weaknesses and sinful responses have wreaked havoc in the lives of men and women everywhere. The Jezebel Spirit must be overcome before it destroys you!

Comments are closed.