Genezis II, časť 1-5

Svedectvo dvoch alebo troch svedkov

Comments are closed.