Hnutie NEW AGE

Prostriedky okultného Nového veku

Podujatia hnutia Nový vek umožňujú svojim účastníkom živú sociálnu skúsenosť– príležitosť rýchlo vstúpiť do intímneho vzťahu bez zodpovednosti, ktorú so sebou prinášajú dlhodobé vzťahy. Príkladom takýchto podujatí sú Festivaly mysle, tela a duše, Prvý obeh okolo Zeme, Svetový okamih spolupráce a Harmonická konvergencia. Hviezdne vojny boli iba prvým z mnohých filmov, čo sa zmieňujú o panteistickej “Sile”, ktorá predstavuje božstvo, o intuitívnej komunikácií s “druhou stranou”.

U okultných prívržencoch hnutia sa v dôsledku popretia Boha ako Stvoriteľa vytvoril špecifický druh feminizmu. Po odstránení Boha zostala iba “Matky Príroda”– termín, ktorý je pre hnutie Nový vek viac ako len sémantická záležitosť. Záujem o Veľkú bohyňu Matku z tohto obdobia ožíva – a jeho kňažkou je žena. Kresťanom sa kladie za vinu vytvorenie mužského atribútu božskosti – pričom muži nachádzajú potešenie vo vojnách, útlaku, vykorisťovaním žien a prírodných zdrojov.

S okultnou vetvou hnutia Nový vek sa spájajú mnohé mená ako napr. Shirley MacLaineová, J. Z. Knightová, Richarda Sutpena (“BOH SI TY. Každý živý a netelesný jedinec je Boh. Spoločne tvoríme zoskupenie energie, ktoré sa nazýva Boh.”). Ďalej psychiatrička Elizabeth Kubler-Rossová, hovorkyňa hnutia Nový vek Barbara Marx Hubbardová, Benjamin Creme (jeho známy výrok je, že “Lord Maitreya”, Kristus, chodí teraz po Zemi a verejne sa odhalí v roku 1982, čo sa, samozrejme, nestalo), tiež bývalý astronaut Edger Mitchell,…

Hnutie Nový vek viedlo k zrodu nových organizácií, z ktorých treba spomenúť aspoň Vedu mysle alebo náboženskú vedu, Urantské bratstvo, Univerzálnu a triumfujúcu cirkev, Transcendentálnu meditáciu a Hnutie mieru.

Časový plán


Vodcovia hnutia Nový vek sa zhodujú v tom, že “nový stav”( t. j. éra Vodnára), nastane vtedy, keď “kritická masa” jednotlivcov dosiahne “osobnú transformáciu”. Zrejme sa nikto nepodujme definovať, čo je to kritická masa, ale teória je príbuzná príslovečnej “ slamke, čo zlomila ťave chrbát”.

V krátkosti, svetonázor okultnej vetvy hnutia nový vek predpokladá, že ľudstvo je na pokraji všemocnosti. Dokonalé bytosti, ktoré dosiahlo božstvo, sú už medzi nami, i keď ich nevidíme. Ich moc a rady sú v súčasnosti dostupné “osvieteným”, ktorí sú ochotní odvrhnúť všetku objektívnu pravdu a realitu a vstúpiť do tieňového sveta, kde dosiahnu svoju vlastnú božskosť.

HUMANIZMUS NOVÉHO VEKU

PODOBNOSTI SEKULÁRNEHO HUMANIZMU A HUMANIZMU HNUTIA NOVÝ VEK


Princípy sekulárneho humanizmu sú najjasnejšie sformulované v Humanistickom manifeste z roku 1933 a v Humanistickom manifeste II z roku 1973. Excerpty z nich možno porovnať so šiestimi princípmi hnutia Nový vek.

Zatiaľ, čo hnutie Nový vek pokladá Boha za neodlíšiteľného a neoddeliteľného od tvorstva, Manifest I hlása: “Na svet pozeráme ako na samoexistujúci a nestvorený…Človek sa objavil ako výsledok nepretržitého procesu.”

“Ľudstvo je božské,” hovoria princípy Nového veku a Manifest II tvrdí: “Nijaké božstvo nás nezachráni, musíme sa zachrániť sami.”

“Ľudstvo potrebuje transformáciu” je heslom hnutia Nový vek. Manifest I používa na opísanie toho istého cieľa: “kompletná realizácia ľudskej osobnosti sa považuje za koniec života človeka.”

Hnutie Nový vek očakáva, že transformácia dostatočného množstva jednotlivcov vyústi do “globálnej transformácie” s vzniku perfektného poriadku sveta. Sekulárny humanizmus nemá o nič menšie ambície: “Človek si konečne začína uvedomovať, že len on sám je zodpovedný za realizáciu tohto sveta svojich snov, že má v sebe moc dosiahnuť tento cieľ(I). “Nasledujúce storočie môže a malo by byť storočím humanistickým” (II).

Comments are closed.