Hnutie NEW AGE

Okultné prvky

Viera v karmu a reinkarnáciu je najdôležitejšou súčasťou okultného hnutia Nový vek. Bez viery v reinkarnáciu by mali milióny príslušníkov hnutia pocit, že môžu zomrieť pred príchodom zlatého veku. Viera v reinkarnáciu im dáva nádej, že v onom čase dokonalosti budú opäť žiť, ak aj budú musieť prejsť tisícami životov, kým dosiahnu tento cieľ.

Karma rovnováha dobra a zla je kontrolujúcim činiteľom každej nasledovnej inkarnácie. Podľa nich, človek, ktorý sa chce odrazu zbaviť veľkého množstva negatívnej karmy, si môže zvoliť, aby ho potratili, alebo aby sa narodil handicapovaný, mal rakovinu atď.

Učenie hnutia Nový vek o karme a reinkarnácií zjavne upiera zmysel akejkoľvek sociálnej práci. Kto by sa odvážil narušovať zákon karmy tým, že by prinášal ľuďom, ktorí si zámerne zvolili svoje terajšie položenie, a odsúdil by ich na jeho opakovanie, aby splnili dané podmienky? V karme nejestvuje pojem odpustenie

Viera v reinkarnáciu vedie k jednej z najbizarnejších praktík okultnej vedy hnutia Nový vek, vedenie duchmi prostredníctvom médií. O vedúcich duchoch sa predpokladá, že sú to ľudia z minulosti alebo z budúcnosti, ktorí v súčasnosti nemajú fyzickú existenciu “na povrchu Zeme”. Hovorí sa o nich, že sú veľmi inteligentní a informovaní a pôsobia prostredníctvom “médií” tak, že dočasne nadobudnú kontrolu na d ich telami. Odohráva sa to vtedy, keď sú v tranze. Médium zavrie oči, šklbe mu telom, zhlboka dýcha a potom začne afektovaným hlasom dávať informácie. Pozor, v dôsledku rád niektorých médií sa stali už aj tragédie.

Identifikačnou črtou okultnej vetvy Nového veku je používanie kryštálov. “Kryštálová móda” sa zameriava na prírodné kamene s mocnými atribútmi, čo nápadne pripomína dávne pohanské praktiky, ktoré pripisovali magickú moc nezvyčajným alebo pekným kameňom. Kryštály sa dávajú do karburátorov, aby sa upravila spotreba benzínu, dávajú sa do pitnej vody, aby pomáhali uzdravovať, nosia sa na krku, čím sa má zvýšiť energia a duševné schopnosti. V myslení okultnej vetvy Nového veku hrajú dôležitú úlohu aj mimozemšťania a UFO. Jej vyznávači veria, že planéty a hviezdy sú obývané bytosťami na vysokej úrovni, ktoré sú z duchovného i vedeckého hľadiska milióny rokov pred pozemšťanmi.

Comments are closed.