Hnutie NEW AGE

PRACOVNÉ SEMINÁRE NOVÉHO VEKU

Podnikatelia Nového veku našli v Amerike lukratívny trh na odbyt svojho tovaru. Ponúkajú motivačné semináre na zvládnutie stresu, množstvo inštitúcií si sľubuje osobnú transformáciu zamestnancov – duchovné “prebudenie”, ktoré im umožní pri plnení úloh využívať “odpútanú energiu”(duševná energia ľudských bytostí možno využiť pre dobro spoločnosti a zároveň umožniť, aby zamestnanci žili bez zábran, pocitu viny a lebo ľútosti). O duchovnom zavádzaní sa však dá hovoriť len vtedy, keď program hlása, že ľudský potenciál je neobmedzený (čo je len vlastnosť samého Boha), že človek sa má zodpovedať len sám sebe, že realita sa tvorí tým, že si vizualizujeme alebo vnímame, že neplatia nijaké kritériá okrem tých, čo si ľudia sami zvolia, atď. Podľa takéhoto duchovného zavádzania možno spoznať okultné alebo humanistické semináre Nového veku.

Podľa filozofie Nového veku je zlo iba to, čo spôsobuje stres alebo napätie. “Zlo” je to, čo je “mimo oblasti nášho vnútorného komfortu.”

Jednou z najrozšírenejších techník na “vyvinutie neobmedzeného potenciálu” je “vizualizácia”:, ktorú príslušníci hnutia opisujú ako tvorbu mentálnych obrazov, čo sa stanú realitou, pretože realita jestvuje len v našich vnemoch. Treba si opakovať želaný výsledok, kým sa úspešne zvizualizuje – a tým sa stane realitou. A z polopravdy sa tu opäť vyvinula lož.

Humanizmus Nového veku možno zhrnúť niekoľkými vetami: Niet inej božskosti okrem ľudstva. Ľudstvo je dobré. Jednotlivec má vrodené správne hodnoty. Vývoj ľudstva speje k väčšiemu dobru. Zlo je nesprávne chápaná skutočnosť. Všetky hodnotové úsudky sú nesprávne, pretože všetko je relatívne. Zmena je vždy dobrá a uvedomenie si nevyhnutne vyrieši problémy samo.

Vybraté z časopisu Zmena
Zdroj: https://pravoslavie.sk/nepravoslavne-nabozenstva/139-hnutie-new-age

Comments are closed.