• Tematické bloky

Kurz Ješua 2, časť 11 až 20

Aj dnešní Eneášovia a Tabity čakajú na učeníkov, ktorí budú „použiteľní“ pre Božiu moc; ktorí budú ukazovať, že fyzická choroba je už premožená a fyzická smrť je iba spánkom. Skutočná smrť má iba jedno meno: hriech.

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate