• Tematické bloky

Kurz Ješua 2, časť 11 až 20

Stretnutie Šaula na ceste do Damasku so živým Kristom, ktorého nevidí, ale počuje, je modelom aj pre tú našu životnú cestu; aj pre našu životnú premenu. A tak ako v Šaulovom prípade (Ananiáš) aj v tom našom je potrebné začať u toho, kto je nábožný muž podľa zákona (Sk 22,12).

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate