• Tematické bloky

Kurz Ješua 2, časť 11 až 20

Táto časť prináša aktuálnosť Gamalielovej školy pre všetkých Ježišových učeníkov: rozlíšiť, či je niečo od Boha alebo od ľudí. K tomu je potrebné držať sa princípov, ktorých sa držali aj v prvotných časoch: neopúšťať Božie slovo; venovať sa službe Slova a modlitbe…

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate