• Tematické bloky

Kurz Ješua 2, časť 11 až 20

Taktika diabla je vždy tá istá ako na počiatku: Naozaj Boh povedal… najprv zatvoriť dvere do neba – nepočúvať, čo Boh vraví; nadchnúť sa pre pekné veci na tejto zemi, ale so zatvorením srdca pre dvere neba. Štefan vidí otvorené nebo…

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate