• Tematické bloky

Kurz Ješua 2, časť 11 až 20

Stretnutie Filipa s eunuchom etiópskej kráľovnej prináša šokujúce posolstvo, ktoré v sebe ukrýva spojenie Starého (v tomto prípade proroka Izaiáša 53) a Nového Zákona (Skutkov apoštolov 8).

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate