• Tematické bloky

Kurz Ješua 2, časť 11 až 20

Prečo je aktuálne potrebné poznanie postavy a postoja Šimona mága, prvého gnostika a čo je gnosticizmus? Aké je prepojenie gnosticizmu s mágiou? A ako je to všetko veľmi vzdialené od biblickej viery…

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate