• Tematické bloky

Kurz Ješua 2, časť 11 až 20

Štefanovo obranná reč (apológia) sa odvoláva na Božie Zjavenie, na to, čo Boh prisľúbil… Táto časť prináša aj objasnenie tých biblických skutočností, ktoré sa zdajú na prvý pohľad ako protirečivé…

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate