Liečiteľstvo New Age zakorenené v okultizme

Reiki

Slovo reiki je odvodené z japonských slov „rei“, čo znamená univerzálny duch, a „ki“, čo znamená energia. Slovo reiki v podstate znamená vyváženú kozmickú a energetickú silu. Základný princíp fungovania reiki spočíva v tom, že rozpúšťa toxickú energiu z vašej aury alebo životnej sily. Tá môže byť fyzická, emocionálna, mentálna a duchovná. Reiki pomáha vytvoriť rovnováhu energie, ktorá následne vytvára harmonické prostredie v ľudskom tele, aby mohlo dôjsť k skutočnému uzdraveniu. Ľudia, ktorí sa stanú liečiteľmi reiki, sa musia najprv naučiť naladiť na energiu reiki, aby sa ich prirodzené liečivé energie mohli posilniť. Energia reiki sa na študentov prenáša prostredníctvom majstra reiki. Majster reiki postupne naladí študentov na energiu reiki a odhalí im meditačné symboly, často jogové meditácie, ktoré môžu študenti používať v rámci svojho energetického poľa na dosiahnutie vyšších vibrácií energie. Táto mediácia je vedená prostredníctvom nebeskej univerzálnej sily, ktorá vedie každého študenta jeho individuálnou cestou uzdravenia. V podstate je reiki okultnou technikou určenou na ovplyvňovanie a/alebo manipuláciu s pacientmi prostredníctvom využívania nereklamovanej alebo nerozpoznanej špiritistickej energie. V reiki objavujeme ten istý problém znázornený v terapeutickom dotyku a príbuzných formách špiritistického/psychického liečenia. Táto prax sa zdá byť nevinná a mnohí ľudia predpokladajú, že nemôže ublížiť. Môže však ľahko vyvolať vážne emocionálne a duchovné problémy. Z tohto dôvodu by sa reiki malo vyhýbať.

Pilatesova metóda

Túto formu cvičenia vyvinul Nemec Joseph Pliates, aby zlepšil telesnú kondíciu. V cvičebnom programe sa využívajú základné strečingové a telesné pohyby. V mnohých telocvičniach a centrách, ktoré ponúkajú túto metódu, sa však využíva aj riadené dýchanie a techniky New Age, ako sú vizualizácia, kundalini joga a tai chi. Po ich absolvovaní sa otvárajú dvere k skúmaniu okultného energetického poľa, ktoré sa využíva na zrýchlenie mysle a ducha tých, ktorí cvičia.

Záver

Podľa Ankerberga a Weldona (Encyclopedia of New Age Beliefs) „problém v prístupe medicíny New Age je dvojaký: (1) poskytovatelia zdravotnej starostlivosti New Age zvyčajne nie sú odborníkmi na biologickú medicínu a (2) ich liečba tela, mysle a ducha je založená na okultných predpokladoch a praktikách. V oboch prípadoch to môže poškodiť zdravie človeka.“ Základnými okultnými predpokladmi sú magický svetonázor, v ktorom všetko preniká nadprirodzenými silami, zmenené stavy vedomia, ktoré majú ľudí vtiahnuť do sfér mystického ovplyvňovania, a tajomné telesné energie, ktoré sú odvodené a ovládané z kozmickej ríše jin a jang. K okultným praktikám patrí čítanie aury, akupunktúra, terapeutický dotyk, práca s kryštálmi, joga, transcendentálna meditácia, astrálne cestovanie atď.

Každý človek by si mal dať veľký pozor na to, aby sa nezapojil do holistických terapií hnutia New Age, pretože kontaminácia okultnými silami bude nevyhnutne nasledovať. To však neznamená, že všetko mimo západnej biomedicíny je súčasťou alternatívnej medicíny hnutia New Age. Existujú bylinné a iné terapie, ktoré preukázateľne blahodarne pôsobia bez toho, aby sa s nimi spájali nejaké mystické myšlienky alebo praktiky. Skôr než dáte všetkému pečiatku schválenia, pýtajte sa a skúmajte. Diabol šikovne skrýva svoje podvratné aktivity pred očami nevedomých ľudí v snahe chytiť ich do svojej siete a podriadiť ich svojej sfére vplyvu.

Súčasť rozsiahlej siete

Zdravotníctvo je len jedným z rôznych aspektov života, do ktorých preniklo hnutie New Age v snahe podriadiť celý svet nadvláde démonických síl. Konečným cieľom tohto hnutia je, aby všetky náboženstvá uctievali toho istého, univerzálneho boha, ktorý je v Oriente prezentovaný ako neosobný zdroj energie. Ich zámerom je ovplyvniť ľudí na Západe, aby vnímali Boha len ako pozitívnu silu, ktorá je prítomná v celom stvorení – aj v ľuďoch. Keďže pre nich nie je osobou, všetky slovné modlitby by sa mali prerušiť a nahradiť tichou meditáciou (alebo kontempláciou), kým človek nezažije pokoj vo svojom srdci. Keďže aj boh New Age je ukrytý hlboko v každom človeku, treba ho naučiť zostúpiť do stredu svojej bytosti a vstúpiť do mystickej sféry prostredníctvom meditácie a vstupu do alternatívneho stavu vedomia, čím sa zabezpečí jeho uzdravenie a celková pohoda (viac informácií o tejto forme modlitby nájdete v našom článku: „Nebezpečenstvo centralizačnej modlitby“).

Keď sa táto prax podľa hnutia New Age pevne etabluje, evanjelikálne kresťanstvo so svojím odsudzujúcim postojom k iným náboženstvám postupne stratí svoju podporu a nahradí ho multireligiózne myslenie a praktiky, ako je transcendentálna meditácia. Celý svet so všetkými svojimi rôznymi náboženstvami bude potom čakať na rovnakého mesiáša, ktorý zavedie nový svetový poriadok medzinárodného mieru a jednoty. Plnú podporu mu poskytnú aj politickí vodcovia, čo vysvetľuje, prečo „celý svet“ bude Antikrista nasledovať v úžase nad tým, čo bude schopný urobiť (Zj 13, 3).

Keď tento satanov podvodník ovládne svet a bude mu vládnuť, budú sa množiť znamenia a zázraky, ktoré budú vychádzať z démonického energetického poľa, ktoré obklopuje svet (Ef 6, 12). Všetky tieto prejavy budú založené na klamstve, čím sa potvrdzuje biblické varovanie, že príchod Antikrista bude „podľa satanovho pôsobenia so všetkou mocou, znameniami a lživými divmi“ (2 Sol 2, 8 – 9). Po svete sa rýchlo šíri protikresťanská sieť, ktorá má pod falošnou zámienkou „uzdraviť a zjednotiť“ svet.

Zdroj: https://www.bibleguidance.co.za/Engarticles/New-age-heal.htm

Comments are closed.