Liečiteľstvo New Age zakorenené v okultizme

Pri psychickom a okultnom liečení sa skutočný zdroj liečivej energie odhaľuje len zriedka. Preto sa môže praktizovať pod menom akéhokoľvek náboženstva a dokonca sa vydáva za kresťanské. Niektorí praktizujúci sa odvolávajú na Boha síl, ktorý ovláda nimi manipulovanú životnú silu. Ide o titul diabla. Prichádzajúci Antikrist nebude ctiť Boha svojich otcov, ale namiesto neho bude „ctiť Boha síl“ (Dan 11, 37-38; porov. Zj 13, 2). Milióny ľudí sa nechávajú oklamať tým, že sa vystavujú mystickým technikám, ktoré sú posilnené satanom.
Nižšie sú uvedené niektoré z mystických terapií, ktoré používajú praktizujúci New Age ako alternatívu k biomedicíne:

Liečba zvukom

V myšlienkach New Age sa verí, že každý orgán má špecifickú vibráciu. Tok energie cez tieto orgány môže byť prerušený a vyvedený z rovnováhy neprirodzenými zvukmi, ako sú napríklad zvuky spôsobené motorovými vozidlami, výkriky strachu, hnevu alebo bolesti atď. Meditatívna hudba New Age sa používa na podporu alternatívnych stavov vedomia a na upokojenie duše. Okrem hudby sa používajú aj mantry alebo posvätné slová, ktoré majú preniknúť do duše a vyrovnať energie, ktoré sú v nerovnováhe. Nebezpečenstvo takýchto meditačných tranzov spočíva v tom, že človek sa otvára návšteve cudzích duchov, často označovaných ako duchovní sprievodcovia. Sú to démoni, ktorí sa prezliekajú za „anjelov svetla“ (2 Kor 11, 14) a snažia sa človeku pomôcť dosiahnuť falošnú formu vnútorného pokoja a uzdravenia a tiež pôsobiť ako poradcovia pri rozhodovaní.

Liečenie pomocou farieb

Farby sa pri liečení používajú podobne ako čísla v numerológii. Ku každej farbe sa viaže ezoterický význam a vizualizáciou jej mystického významu sa podporuje liečenie a pozitívny tok energie. Predmety s farbami, ktoré zodpovedajú určitému problému, sa umiestňujú do blízkosti postihnutých častí tela, aby sa dosiahlo uzdravenie. Jedia sa aj plody s liečivými farbami a nosí sa oblečenie v príslušných farbách. Astrológia zohráva pri tomto type liečenia dôležitú úlohu, pretože znamenia zverokruhu majú podľa okultných myšlienok svoje vlastné farby, ktoré zodpovedajú ľudskej anatómii.

Liečenie kryštálmi

Kryštály údajne obsahujú vibračné frekvencie, ktoré sa mysticky prepájajú s energetickým poľom Zeme a jednotlivca. Používajú sa na zosilnenie alebo vyrovnanie psychickej alebo kozmickej energie na psychické liečenie a vstup do zmenených stavov vedomia. Časopis Time si všimol, že energia kryštálov a liečenie kryštálmi patria medzi najobľúbenejšie techniky New Age na rozšírenie vedomia a liečenie chorôb. Podľa povahy ochorenia sa kryštál pri prechode cez auru človeka zahreje alebo ochladí. Z hľadiska tejto okultnej viery kryštál pohlcuje zlú energiu z tela. Ľudia si tiež dávajú kryštály pod vankúš, aby mali pekné sny a aby ich v podvedomí „učila“ kozmická múdrosť, s ktorou kryštály údajne nadväzujú kontakt.

Bio spätná väzba

Monitorovacie zariadenie sa používa na rozšírenie piatich zmyslov s cieľom vytvoriť hlbší pocit uvedomenia. Týmto spôsobom sa vaše vedomie rozširuje integráciou mysle a tela spôsobom, ktorý sa v stave bežného vedomia nedá dosiahnuť. Hlbší, integrovaný stav vedomia podporuje uvoľnenie, tvorivosť a intuíciu. V reakcii na informácie získané z monitorovacieho zariadenia preberáte dobrovoľnú kontrolu nad svojimi telesnými procesmi. Môžete ovládať svoje svaly, pohyby očí a mozgové vlny a dokonca sa môžete naučiť praktizovať určitú formu autohypnózy dosiahnutím zmeneného stavu vedomia. Týmto spôsobom vstúpite do kozmickej sféry a využijete okultný zdroj energie.

Liečba kvetmi

Edward Bach bol londýnsky lekár, ktorý sa vzdal svojej praxe, aby zdokonalil svoju metódu liečby kvetmi. Kvety sa zbierajú z rôznych domácich a divo rastúcich rastlín. Napríklad skalná ruža sa používa v prípadoch extrémneho strachu, zatiaľ čo viac ako 30 ďalších prostriedkov sa aplikuje na iné emocionálne poruchy, čím sa umožňuje telu, aby sa uzdravilo samo. Filozofia tejto liečby spočíva v tom, že užívaním kvetinových prostriedkov sa postihnutému umožní prekonať negatívne emócie, ako sú strach, obavy a depresia, čím sa spôsobí vymiznutie fyzických ochorení, ktoré sú dôsledkom narušených emócií. Predpokladá sa, že stav mysle človeka priamo súvisí s jeho telesným zdravím. Keď sa do mysle vráti pokoj a harmónia, do tela sa vráti zdravie. V tomto prípade sa využíva aj kozmická energia, pretože sa verí, že k náprave narušených emócií dochádza mystickým spôsobom. Toto je ďalší spôsob, ako zabezpečiť tok kozmickej energie k pacientovi.

Comments are closed.