Okultizmus a jeho praktiky

Odkazy na Sväté Písmo:
Mt 7, 15-20: „Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci. Poznáte ich po ovocí. Veď či oberajú z tŕnia hrozná alebo z bodliakov figy? Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Teda po ich ovocí ich poznáte.“
Mt 24, 24: „Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených.“
Ef 5, 11: „ … nemajte účasť na jalových skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte“
Zjv 13, 13: „A robí veľké znamenia, ba spôsobuje, že aj oheň z neba pred zrakmi ľudí zostupuje na zem.“
Zjv 21, 8: „Ale zbabelci, neveriaci, poškvrnení, vrahovia, smilníci, traviči, modloslužobníci a všetci luhári budú mať podiel v jazere horiacom ohňom a sírou; to je tá druhá smrť.“

5. PSYCHOLOGICKÉ METÓDY
• Autosugescia, autohypnóza
• Autogénny tréning
• Relaxačné a autorelaxačné techniky
• Transcendentálna meditácia
• Silvova metóda
• Kurzy úspešnosti

6. FALOŠNÁ DUCHOVNOSŤ
• Všetky druhy jógy a zenu
• Všetky druhy východných bojových umení (karate, aikido, taekwondo, wu-šu,
• Obdiv k východným náboženstvám a ich vodcom (Gándhí, dalajláma, guruovia …)
• Obdiv pohanskej egyptskej a gréckej mytológie (sošky, amulety, nílsky kríž …)
• Viera v reinkarnáciu
• Viera v mimozemšťanov
• Účasť v štruktúrach New Age

7. OKULTNÁ LITERATÚRA, FILMY
• O mágii, čarodejníkoch
• Horory, krváky
• Časopisy Mystery, Bosorka, Fiškál, neuveriteľné príbehy, listy zo záhrobia
• Kafka, R. A. Moody, Souček, Daniken, Nostradamos, páter František Ferda, Chardin, De Melo, Henrich Heine, Freud (psychoanalýza)

8. OKULTNÁ HUDBA
• Heavy metal, rock, …
• Ezoterická, relaxačná
• Hudba New Age

ZÁSADY TERAPIE PRE POSTIHNUTÝCH
1. Zrieknuť sa aspoň pred 2 svedkami, konkrétne menovať každú formu okultizmu. Postup: Dôležité je dať sa pod ochranu Kristovej krvi (príp. aj Panny Márie, svätých). Ten kto sa zrieka hovorí: „V mene Ježiša Krista sa zriekam … uvedie konkrétnu formu okultizmu … a duchovného pozadia, ktoré je za tým.“
Svedkovia potvrdia jeho rozhodnutie spoločným: „Amen.“
2. Vyspovedať sa. Ide o hriech proti prvému božiemu prikázaniu.
3. V prípade duchovných ťažkostí požiadať duchovnú autoritu o modlitbu za rozviazanie duchovného puta (ak ťažkosti pretrvávajú aj po zrieknutí sa).
4. Spáliť všetku okultnú literatúru a predmety spojené s okultizmom (nehorľavé veci zničiť a rozdrviť). Pozri Sk 19, 19: „A mnohí z tých čo sa zaoberali čarami, podonášali knihy a pred očami všetkých ich spálili; keď spočítali ich cenu, vyšlo im päťdesiattisíc strieborných.“
5. okultizmus je pre postihnutého stálou pascou, preto pokračovaním terapie má byť zaradenie sa do živého kresťanského spoločenstva.

Prevzaté z : http://www.grkatsp.estranky.sk/clanky/okultizmus.html

Comments are closed.