Sociopat versus psychopat – jak je rozpoznat?

Sociopatie je porucha osobnosti, která má za následek abnormální chování člověka vůči svému okolí. Mohou ji způsobit například špatné sociální vztahy způsobené neschopností přizpůsobit se. Sociopatické chování můžeme vypozorovat už v dětství, například v projevech necitelnosti vůči zvířatům. Se sociopatickou poruchou je často srovnávána porucha lidí, kteří spadají do skupiny – psychopat.

Lidé s touto poruchou jsou často na první pohled velice šarmantní, okouzlující a zajímaví. Dokud je lépe nepoznáte, jen těžko dokážete odhalit jejich pravé já. Jejich silnou stránkou je schopnost manipulování s lidmi bez sebemenších příznaků toho, čemu říkáme špatné svědomí. Často se zaměňuje pojem sociopat – psychopat. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Sociopat versus psychopat – zásadní rozdíly

Často se používá označení sociopat či psychopat pro stejného člověka, přestože jde o dva zcela odlišné pojmy. Podle psychiatrů se obojí řadí do diagnózy antisociální poruchy osobnosti. Sociopat a psychopat mají sice mnoho společného, je mezi nimi však jasný rozdíl – psychopat se se svým problémem už narodil, sociopata však vytvořilo jeho okolí a společnost.

Pokračuj v čítaní

Pasivně agresivní manipulátor – může jím být každý, dokonce i vy

Manipulujete se svým okolím? Jste schopni chladnokrevně lhát a přetvařovat se? Pak možná vykazujete znaky pasivní agresivity.

Občasnou pasivní agresivitou tu a tam prochází každý. Občas si prostě každý mírně přikrášlí realitu nebo záměrně neodhalí všechny detaily. Někteří lidé ale berou pasivní agresivitu jako součást svého životního stylu. Manipulace a každodenní lhaní a přetvařování se je pro ně naprosto běžné a samozřejmé. Nejhorší na tom ale je, že na takových lidech to jen tak snadno nepoznáte.

Minimálně to nerozpoznáte hned. Pasivně agresivní lidé se totiž neprojevují jako agresoři. Mnohdy jsou v pracovním či přátelském kolektivu nadmíru oblíbeni. A to je dáno právě jejich uměním mistrné přetvářky a snahy říkat to, co jejich okolí prostě chce slyšet. Jaké jsou ale primární znaky pasivně agresivních manipulátorů? Máte nějakého ve svém okolí? Nebo jím přímo jste?

Roztržitost a zapomnětlivost

Ono je totiž mnohem jednodušší se vymluvit na svou neschopnost a špatnou paměť, nežli přiznat pravou barvu. A tak se třeba můžete v práci od kolegy dočkat toho, že zapomněl dodělat něco, oč jste jej požádali. Nebo se vám třeba může stát, že zapomenete zavolat do restaurace pro rezervaci, protože se vám tam prostě nechce jít. Svému okolí to ale podáte úplně jinak.

Pokračuj v čítaní

Aj narcisti majú svoje slabé miesta. Toto je 10 najväčších strachov človeka, ktorý je zaľúbený iba do seba

Ja, len ja. To je často heslo dnešnej doby. Keď máte vo svojom najbližšom okolí nejakého narcistu, máte o zábavu postarané. No aj oni majú svoje strachy…

Ego schováva za zdravé sebavedomie. Kult tela za sebalásku. Narcizmus je mor dnešného ľudstva. Nepriamo ho podporujú aj selfie fotografie. Všetci sa však podvedome (či vedome) chceme prezentovať v čo najlepšom svetle. No hranica medzi zdravým sebavedomím a psychickou diagnózou môže byť až desivo tenká… Niekedy však narcistovi stačí strhnúť masku, alebo len trocha poodhaliť fasádu dokonalosti a uvidíme tak človeka, ktorý má celý balík strachov a komplexov…

Keď však vieme, čoho sa narcista obáva, môžeme to použiť v náš prospech. Avšak cieľom toho nie je mu ublížiť, len mu trocha zraziť hrebienok, aby zistil, že sa celý svet netočí len vôkol neho. Aj cez túto skúsenosť sa narcisti môžu kadečo naučiť. Napríklad aj to, ako žiť, aby za sebou nenechávali len sklamanie a spúšť. Čo ich teda desí najviac zo všetkého?

Narcistická porucha osobnosti

Človek s narcistickou poruchou osobnosti má dlhodobý neprimeraný pocit vlastnej sebadôležitosti, výnimočnosti a nadradenosti nad druhými. Domnelé či skutočné odmietavé a kritické reakcie voči svojej osobe, názorom či aktivitám vníma veľmi negatívne a prežíva ich zraňujúco.

Definícia narcistickej poruchy osobnosti

Človek s narcistickou poruchou osobnosti má dlhodobý neprimeraný pocit vlastnej sebadôležitosti, výnimočnosti a nadradenosti nad druhými. Osoby s narcistickou poruchou osobnosti sa týmito vlastnosťami a nadmerným vyžadovaním oceňovania od druhých dostávajú do opakovaných a niekedy vyhrotených konfliktov. Na kritiku či nepotvrdenie vlastnej jedinečnosti reagujú často veľmi odmietavo, konfrontačne a agresívne, ale niekedy aj depresívne. Majú problém s empatiou voči druhým a cítia sa nimi nepochopení. Často sa opájajú rôznymi fantáziami, v ktorých je preukázaná ich jedinečnosť, výnimočnosť – napríklad, že sú slávni objavitelia, umelci a podobne. Navzdory prípadnému talentu často pre svoju potrebu okamžitého ocenenia nedoťahujú svoje plány dokonca a začnú hľadať ocenenie v inej oblasti.

Pri narcistickej poruche osobnosti ide o extrémny variant bežne sa vyskytujúcich a dôležitých vlastností, ako sú sebavedomie, sebaúcta a sebapresadenie. Predpokladá sa, že v pozadí tejto poruchy je neustála sebaneistota a obavy z odmietnutia druhými. Ľudia s narcistickou poruchou však ťažko získavajú náhľad na podstatu svojich ťažkostí a skôr vytrvalo obviňujú druhých. Ak nenájdu uznanie v nejakej skupine či oblasti ich záujmu, často sa rýchlo preorientujú iným smerom. Porucha sa vyskytuje častejšie u mužov, výskyt v dospelej populácii sa odhaduje na menej ako jedno percento.

Manipulácia: vety, ktoré obchádzajú rozum a zasahujú srdce (1. časť)

 Väčšina z nás niekedy používa manipulatívne vety, bez toho, aby sme si boli toho vedomí. Na druhú stranu sa tiež necháme zaťahovať do situácií a vzťahov, do ktorých sme sa vôbec nechceli dostať. Základný pocit spojený s manipuláciou je previnilosť, ktorú v nás manipulátor vyvoláva. Aby sme svoju vinu „odčinil“, urobíme to, čo po nás chce. Vďaka pochopeniu základných mechanizmov manipulácie sa môžeme vtiahnutiu do manipulatívnych vzťahov vyhnúť.

V mysli manipulátora

„Dôležité sú len moje potreby a želania“

Manipulátor je typicky presvedčený, že jeho / jej pohľad na situáciu je jediný možný, pretože je najvýhodnejší. Všetky situácie a vzťahy sú o ňom / o nej. To, čo si myslia a cítia druhí, nie je dôležité. Narušenie môjho priestoru – fyzicky, emocionálne, alebo spirituálne – manipulátora nezaujíma. Môžu sa pokojne živiť na niekom, kto sa na ich úkor vyčerpáva, slabne a ponižuje.

Pokračuj v čítaní