Čo hovorí Biblia o treťom oku?

Tretie oko sľubuje duchovnú zrelosť a božstvo, no tieto nároky preniká jemná pýcha. Detská viera zameraná na Ježiša nás drží zakotvených v milosti evanjelia.
Odmietnutím mystiky tretieho oka a poslúchaním hraníc Písma pre duchovné praktiky zostávajú kresťania chránení v tieni Všemohúceho (Žalm 91:1) namiesto toho, aby sa vystavovali démonickej temnote maskujúcej sa za osvietenie.

Záverečné povzbudenie

Dúfam, že preskúmanie biblického pohľadu na tretie oko poskytlo jasnosť o tomto populárnom mystickom koncepte. Písmo jasne hovorí, že otvorenie tretieho oka je v rozpore s biblickým učením a páči sa démonickým duchom, ktorí sa snažia oklamať ľudí.

Ako deti svetla kráčame vierou v Božie zjavenie namiesto zraku. Jeho slovo a vnútorné svedectvo Ducha Svätého nás vedú k hlbšiemu vzťahu s Ježišom.
Povzbudzujem vás, aby ste predložili svoje telo ako živú obetu Bohu, obnovili svoju myseľ podľa Jeho slova a rozoznali duchov pôsobiacich v našej kultúre. Usilujte sa o intimitu len s Kristom, aby ste zažili skutočné duchovné osvietenie, ktoré prevyšuje mystické falzifikáty.
Ježiš nám sľúbil v Jánovi 8:31-32:

„Židom, ktorí mu uverili, Ježiš povedal: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“

Zhrnutie

– Tretie oko pochádza z New Age a východných mystických praktík, ktoré sú v rozpore s biblickým učením.
– Písmo varuje pred pokusmi dostať sa do duchovných oblastí alebo získať tajné poznanie mystickými prostriedkami.
– Otvorenie tretieho oka môže viesť k démonickému klamu, otroctvu a duchovnej temnote.
– Skutočné osvietenie prichádza len cez spasenie v Ježišovi Kristovi a život v Duchu pravdy.
– Biblia podporuje skôr detskú vieru a dôverný vzťah s Kristom než mystické zážitky.
– Kresťania pristupujú k hlbokým duchovným pravdám prostredníctvom živého Božieho slova a spoločenstva s Duchom Svätým.
– Musíme skúšať všetkých duchov a odmietnuť všetko, čo propaguje učenie mimo Písma.
– Boh chce, aby sme namiesto skúmania falošnej mystickej temnoty kráčali v Jeho nadprirodzenom svetle.

Zdroj: https://viralbeliever.com/sk/what-does-the-bible-say-about-the-third-eye/

Comments are closed.