Klamlivý svet psychotroniky

Skepsa vedeckých kruhov
Hoci teórie a tvrdenia nielen uvedených psychotronikov sa už desiatky rokov notoricky znova a znova premieľajú v mnohých článkoch a knihách o psychotronike a často sa propagujú vo všetkých druhoch médií, prevažná väčšina fyzikov, biológov a lekárov ich zamieta. A to nielen v Česku a na Slovensku, ale takmer vo všetkých krajinách sveta. Prečo?
Ani medzi renomovanými (tzv. karentovanými) odbornými časopismi nie je ani jeden z oblasti psychotroniky a „náuk“ jej podobných (ezoterika, okultizmus a pod.). Žeby prevažná väčšina vedcov na svete bola taká skostnatená a netolerantná k „novým“ smerom výskumu, smerom, ktoré však v skutočnosti vôbec nové nie sú? Žeby sa tak hromadne „spikli“ proti skúmaniu javov, ktoré podľa psychotronikov takým závažným spôsobom ovplyvňujú zdravie a život človeka a ktoré si vraj na základe súčasných poznatkov nevedia vysvetliť? Psychotronici by takéto vysvetlenie uvítali, veď napokon podobné argumenty sami šíria, aby vysvetlili skeptický až odmietavý postoj vedcov. Opak je však pravda.
Vo vede (z toho globálnejšieho – európskeho a svetového hľadiska) už dávno fungujú mechanizmy neľútostnej konkurencie a úsilia o prestíž. Keby sa v tajomných, už dávno známych javoch, akými sú napríklad telekinéza, telepatia, bioindikácia (prútkarstvo) či bioterapia (liečenie pomocou akéhosi biopoľa dotykom rúk či ovplyvňovaním akejsi „aury“) ukrývalo racionálne a vedecky skúmateľné a verifikovateľné jadro, už celé desaťročia by sa tým mnohí vedci vážne zaoberali, a to na oveľa profesionálnejšej a dôveryhodnejšej úrovni než je tá, ktorou sa prezentujú sami psychotronici. Veď kto by nechcel pochopiť, vysvetliť a využiť všetky tie druhy vede „zatiaľ neznámych energetických interakcií“, akým je napríklad tzv. bioinformačné pole, vesmírna energia a pod.? Prečo celé desaťročia existujú tieto fenomény len vo forme neverifikovateľných tvrdení, hoci za ten čas ľudia preskúmali stavbu a funkcie živej bunky, rozlúštili genetický kód mnohých organizmov, dohliadli k hraniciam vesmíru i do nepredstaviteľnej hĺbky mikrokozmu – do štruktúry hmoty?
 
Záhadné „zázračné“ schopnosti
Ide o poznatky, ktoré sú bez prístrojovej techniky v nedohľadne za hranicami možností našich zmyslov. A predsa je toľko ľudí, čo verí v „nadprirodzené schopnosti“ niektorých jednotlivcov, v ich schopnosť vnímať záhadné vedou nedokázateľné žiarenia, či vidieť akýmsi „tretím vnútorným okom“, ktoré sa tak úspešne ukrýva pred najmodernejšími medicínskymi výskumnými metódami. Prečo toľkí veria v schopnosť predpovedať budúcnosť? Znamená to, že budúcnosť je už vopred naprogramovaná a kdesi doslova zapísaná v nejakej forme, ktorá je dekódovateľná tvarmi kávovej usadeniny, čiarami na dlani či rozložením karát, ale aj inými, ešte nezmyselnejšími metódami?
Aké, pre ostatných ľudí neviditeľné farebné aury vidia niektorí takzvaní liečitelia, keď farba je len interpretácia zrakového vnemu v našom mozgu, ktorý vyvoláva elektromagnetické žiarenie určitej vlnovej dĺžky? Ak všetci ľudia so zdravým zrakom „farby aury“ nevidia, čo sú to za farby, v ktorých sa aury prejavujú? A čo vlastne sú tie aury? Aké sú to len pre niekoho viditeľné „bioenergetické“ polia organizmu?
Keď začnem tvrdiť, že sama mám danosť „vidieť“ akýsi „svetelný lúč“, ktorý žiari z výšin „Univerza“ na každého človeka a budem svojimi „výnimočnými schopnosťami“ pomocou „mentálnej energie opravovať narušené dráhy tohto lúča“ a tým zabezpečovať „lepší príjem tzv. kozmickej (či skôr komickej) energie“, ako by ste mi dokázali, že som si to všetko vymyslela? Asi ťažko. A tak vám zostáva len rozhodnutie, či mi uveríte, alebo nie. Presne tak ako pri „aurách“ či iných – vraj objektívne nedokázateľných – „žiareniach“ a „energiách“.
Nepochybujte, že by aj mne mnohí uverili práve vymyslenú schopnosť opravovať dráhy lúčov kozmickej energie. Stačilo by tieto klamné tvrdenia zaodieť do tajomnej teórie, sem-tam použiť dôležito znejúci termín z niektorého vedného odboru a môžem sa začať živiť ako „kozmobioterapeut“. Dôverčivých klientov bude viac než dosť, navyše „terapeutická“ metóda si nevyžaduje žiadne vedľajšie náklady na prístroje a nie je spätá so žiadnym rizikom – veď nie je nijako overiteľná. „Podnikať“ môžem neoficiálne, vraj z číreho humanizmu a z lásky k ľuďom – ale keď chcete prispieť za obnovený príjem vašej „vesmírnej energie“, to, samozrejme, môžete do nenápadne pripravenej kasy (nemalou) sumou „podľa vlastného uváženia“. Alebo si zvolím oficiálny postup – na základe živnostenského listu s veľmi voľne špecifikovanými podnikateľskými aktivitami. Človek, vlastne zákazník, platí len za svoju vieru a slepú dôveru. Aj tá síce neraz pomáha, ale to by nemal byť dôvod na doslova podvodné aktivity. Žiaľ, práve medzi psychotronikmi, rôznymi liečiteľmi, astrológmi či ezoterikmi sa to stáva až príliš často.

Comments are closed.