Klamlivý svet psychotroniky

Pokus
Takýmto šamanským rituálom sa teda doslova vyrábajú takzvané geopatogénne zóny. Všetky tie teórie okolo nich sú zbierkou nevedeckých bludov a vymyslených tvrdení. Ak ste si však dali vyhľadať a odtieniť geopatogénnu zónu, alebo to len hodláte urobiť, zabavte sa vo vlastnom záujme takýmto pokusom:
Ako sami psychotronici tvrdia, geopatogénnu zónu môžete nájsť pomocou papradia. Radia: „Dajte si do pohára vodu s papraďou. Pokiaľ do troch dní zvädne, ste v narušenej zóne.“ Aj keď sa nikde neuvádza, ktorý druh paprade majú na mysli, urobte odporúčaný pokus. Naše lesné paprade sú zväčša vlhkomilné a v pohári s vodou nevydržia svieže ani deň. Takže na základe takéhoto pokusu pravdepodobne zistíte, že ste v narušenej zóne a neostáva vám nič iné, len zavolať psychotronika, ktorý ju odtieni. Skúste však potom ešte raz zopakovať rovnaký pokus s rovnakým druhom paprade. Ak papraď do troch dní opäť zvädne, obhajujte svoje práva zákazníka a služby psychotronika reklamujte.
 
Záver
Psychotronika, podobne ako astrológia, mágia či ezoterika, má za sebou už dlhú cestu, na ktorej svojou rétorikou plnou tajomna, duchovna, nadprirodzených javov a síl, ale aj planej nádeje v jednoduché a mystické riešenia problémov v živote človeka, obalamutila veľa ľudí mnohých generácií. Viem, že niekoľkými stránkami, ktoré by mali oponovať lavíne psychotronických kníh, časopisov a článkov ponúkaných vo všetkých kníhkupectvách a ktorým dávajú priestor médiá, aby boli „zaujímavé a akčné“ – jednoducho „in“, presvedčím len málokoho. Viacerým priaznivcom psychotroniky skôr rozbúrim hladinu adrenalínu, lebo som sa „nehodným“ slovom dotkla ich viery vo veci záhadné a mystické. Ale čítať a počúvať často absurdne nezmyselné bludy a pritom mlčať je tiež neľahké. Najmä ak sa dozvedáte o dotáciách na psychotroniku z ministerstiev, čiže z našich daní, či jej propagácii aj vo verejnoprávnych médiách.
Osobne však poznám iba jediný účinný mechanizmus, ktorý chráni pred pádom do takéhoto mystického klamlivého sveta – dobré prírodovedné znalosti v kombinácii s racionálnym kritickým myslením. Potom síce prestanú existovať napríklad „pozitívne“ energie vyžarované niektorými minerálmi, či vesmírne energie, ktoré sa koncentrujú v pyramídach, alebo „negatívne“ žiarenie akýchsi geopatogénnych zón, čo sa vám križujú priamo pod posteľou, no ich miesto zaujme reálny svet – a ten je oveľa zaujímavejší a úžasnejší ako ten vyfantazírovaný.
 
Mgr. Dagmar Gregorová (* 1961) – absolventka štúdia aplikovanej geofyziky na Prírodovedeckej fakulte UK (1985), v súčasnosti vedecká pracovníčka Geofyzikálneho ústavu SAV. Zaoberá sa výskumom magnetických vlastností hornín; venuje sa i odbornej kritike rôznych pavedeckých metód.

Prevzaté z časopisu Rozmer z web stránky časopisu:
https://rozmer.sk/sk/articles/show/829

Comments are closed.