MODLITBA ZA OSLOBODENIE OD PREKLIATIA.

Pane! Zriekam sa každého hriechu, zvlášť tých, ktorými som sa otvoril prekliatiu, zriekam sa hriechov, ktoré som učinil sám a tiež hriechov mojich predkov. 

Prijímam Tvoje odpustenie. V tejto chvíli odporujem diablovi a všetkému čo pochádza od neho. V mene Ježiša Krista, môjho Pána a Spasiteľa odporujem diablovi!

V mene Ježiša Krista zriekam sa akéhokoľvek prekliatia a s vierou prijímam oslobodenie a požehnanie. Ďakujem ti Pane! Oslavujem ťa Pane! Verím, že si mi v tejto chvíli dal to, čo som tak veľmi potreboval.

Zasväcujem svoj život Tebe Ježišu od tejto chvíle, nech Tvoje požehnanie prebýva vo mne navždy.

Ďakujem Ti Ježišu a vzdávam Ti chválu a slávu spolu s Tvojim Otcom, ktorý nemá počiatok i Svätým Duchom teraz i vždycky i na veky vekov. Amen!

Zdroj: https://grkatsp.estranky.sk/clanky/modlitby/modlitba-za-oslobodenie-od-prekliatia..html

Comments are closed.