Okultné uzdravenia

Keď sa J. Verlinde vrátil z Indie, mal v dôsledku cvičenia jogy a dlhých meditácií otvorené čakry. Všimli si to psychotronici, ktorí ho nahovorili, aby túto zázračnú silu využíval pre dobro blížnych – na liečenie chorých.
 
Verlinde vtedy nevedel, že je to zlé. Začal teda pomocou kyvadielka určovať diagnózy. Jasne videl, čo je choré v konkrétnom človeku, ktorého vyšetroval. Mal dar jasnovidectva, ktorý je mimozmyslovým spôsobom poznania, akýmsi druhom duchovného videnia. Človek za normálnych okolností poznáva pomocou zmyslov, avšak duchovné bytosti – anjeli alebo démoni – poznávajú bezprostredne a okamžite. Verlinde zistil, že môže uzdravovať aj dotykom. Myslel si, že je to Boží dar, ktorým bude môcť konať dobro pre ľudí.
 
Až po istom čase jasne pochopil, že ľudia, ktorí slúžia pomocou okultizmu, získavajú poznanie od zlých duchov, a nie od anjelov.
 
Ako novoobrátený sa každý deň modlil ruženec a zúčastňoval sa na svätej omši. Počas uzdravovania si uvedomil, že ho prostredníctvom vnútorného hlasu riadi nejaká tajomná duchovná bytosť. Bola to skúsenosť tzv. channelingu, čiže vplyvu zlého ducha, ktorý cez neho pôsobil. J. Verlinda táto skúsenosť veľmi znepokojila, ale ľudia, ktorí podobne ako on uzdravovali pomocou okultizmu, ho upokojovali, že je to priateľský, uzdravujúci duch. Keď sa však Verlinde zúčastňoval na svätej omši, tento akože „priateľský“ duch začal strašne preklínať. Pre Verlinda to bolo zreteľné znamenie, že má do činenia so zlým duchom. Aby sa od neho oslobodil, musel vyhľadať kňaza exorcistu, ktorý sa nad ním mnohokrát modlil. Po oslobodení od zlého ducha okamžite stratil všetky liečiteľské schopnosti, ako aj schopnosť určovať choroby.
 
Bol to preň­ho úplne jasný znak toho, že uzdravenia, ktoré vykonal, nepochádzali od Boha.
 
Neskôr J. Verlinde spolu so skupinou vedcov z Lyonskej univerzity skúmal ľudí uzdravených pomocou okultnej terapie. Zistili, že išlo iba o zdanlivé uzdravenia, pretože u týchto ľudí sa príznaky chorôb preniesli na iné časti tela. A preto, ak prídem napríklad k bioterapeutovi – alebo k akémukoľvek inému liečiteľovi – s bolesťou nohy, naozaj ma po jeho liečbe prestane noha bolieť, ale zato ma po niekoľkých týždňoch začne bolieť ruka.
 
Ďalšia návšteva u liečiteľa prinesie úľavu v bolesti ruky, ale po istom čase ma začne bolieť napr. hlava atď. Takto sa začne bludný kruh závislosti na silách zla.
 
Treba si byť vedomý toho, že praktizovanie okultizmu v akejkoľvek podobe spôsobí, že človeka začnú riadiť a manipulovať zlí duchovia, a to prináša tragické následky. Vyskytnú sa vážne poruchy a utrpenie v telesnej, psychickej aj duchovnej oblasti, vyvolané pôsobením zlých síl. Vyskytnú sa samovražedné a rúhavé myšlienky, odpor k modlitbe a sviatostiam, smútok, depresia, rôzne nutkania, diabolské nutkanie a niekedy dochádza až k posadnutosti.
Každý človek, ktorý praktizuje okultizmus, využíva služby biotronikov, veštcov, mágov a akékoľvek iné okultné techniky – dokonca aj vtedy, ak si toho nie je vedomý –, otvára sa na pôsobenie zlých duchov, ktorí ho využívajú a zotročujú. Ak si je človek toho vedomý, prehrešuje sa proti prvému Božiemu prikázaniu a dopúšťa sa jedného z najťažších hriechov.
 
Charizma uzdravovania, ktorú dáva Boh niektorým ľuďom v Cirkvi, je niečo celkom iné ako okultné liečiteľstvo.
 
Dar uzdravovať v Cirkvi je spojený s pôsobením Ducha Svätého, ktorý zjavuje Ježišovo definitívne víťazstvo nad diablom, hriechom a smrťou. Jeho dôsledkom je skúsenosť duchovnej radosti, pokoja a slobody, pretože najskôr dochádza k duchovnému uzdraveniu prostredníctvom zmierenia sa s Bohom a úplného podriadenia sa jeho vôli. Ak následne dochádza aj k telesnému uzdraveniu, vždy je to prejav duchovného uzdravenia. Najdôležitejšie je duchovné uzdravenie, ktoré sa uskutočňuje prostredníctvom odmietnutia hriechu a zmierenia sa s Bohom. Práve počas sviatosti zmierenia v stretnutí s Bohom, ktorý je láska a milosrdenstvo, sa dejú „najväčšie zázraky, ktoré sa ustavične opakujú,“ povedal Ježiš sv. Faustíne. „Aby sme ten zázrak dosiahli, netreba ísť na ďalekú púť ani vykonať nejaké vonkajšie obrady. Stačí pristúpiť s vierou k nohám môjho zástupcu, povedať mu o svojej úbohosti a zázrak Božieho milosrdenstva sa prejaví v celej plnosti. Aj keby duša bola ako rozkladajúca sa mŕtvola a aj keby ľudsky už nebolo pre ňu vzkriesenia a všetko bolo už stratené, nie je tak u Boha. Zázrak Božieho milosrdenstva vzkriesi takú dušu v celej plnosti. Ó, úbohí, ktorí nečerpáte z toho zázraku Božieho milosrdenstva, nadarmo budete volať, ale už bude neskoro“ (Denníček 1448).
 
Jeden z najťažších hriechov
 
Okultizmus je diablovým náboženstvom. Praktikovanie jeho mnohorakých foriem je jedným z najťažších hriechov, pretože je odmietnutím prvého Božieho prikázania. K okultizmu okrem iných patria: bioenergetická liečba, bioterapia, magické zaklínanie, špiritizmus, používanie hypnózy, tranzu na určenie diagnózy alebo za účelom liečby, ako aj ľudové liečiteľstvo, veštenie, astrológia, jasnovidectvo, psychotronika, tarotové karty alebo iné metódy predpovedania budúcnosti, východné bojové umenia, východné meditácie, joga, viera v horoskopy, amulety, prstene Atlantov a pod.
 
Čím väčšia je náboženská neznalosť, slabšia viera, chabne modlitba a pristupovanie k sviatostiam, tým viac sa ľudia začínajú prikláňať k poverám a okultizmu.
 
Tí, ktorí pretrhávajú svoje putá viery a lásky s Bohom, veria, že sami nájdu úplné šťastie v bohatstve, rozkoši, moci, zdraví. Na uskutočnenie svojich cieľov, plánov a túžob sa utiekajú k rôznym formám okultizmu, aby využili tajomné, nehmotné sily. Preto sa obracajú na veštcov, jasnovidcov, astrológov, biotronikov a bioenergetikov, čarodejníkov, venujú sa rôznym druhom meditácie, joge a pod. Pomocou rôznym amuletov, talizmanov, gest, zariekania a rituálov chcú získať mimoriadnu moc na ochranu proti chorobe, neúspechom, túžia ovládať realitu, v ktorej žijú, a naplniť všetky svoje egoistické chúťky.
Ak človek praktizuje rôzne formy okultizmu, odvracia sa tak od pravého Boha, ktorý je najvyšším šťastím, a otvára sa na tajomné, démonické sily vo falošnom presvedčení, že práve ony mu prinesú vytúžené šťastie. Dôsledkom takého postoja je zotročenie silami zla až po úplné posadnutie.
 
Je mnoho prípadov ľudí, ktorí dokonca aj jednorazovým kontaktom s niektorým biotronikom, vešticou či jasnovidcom dostali náhle bolesti hlavy, upadli do úzkostných a depresívnych stavov, nespavosti a duchovného nepokoja.
 
Jediným účinným spôsobom uzdravenia, oslobodenia sa z ničivého diablovho vplyvu je podrobenie sa terapii, ktorú nám zadarmo ponúka Ježiš Kristus. Musíš začať úprimnou spoveďou a intenzívnou modlitbou, aby Ježiš pretrhol všetky zväzky, ktoré ťa spájajú so zlými duchmi a ktoré si nadviazal(a) prostredníctvom okultných praktík. Je potrebné, aby si sa, ak je to možné, každý deň zúčastňoval(a) na svätej omši a prijímal(a) Eucharistiu, odovzdal(a) Ježišovi celé svoje duchovné aj telesné utrpenie, odovzdal(a) sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, modlil(a) sa ruženec, korunku k Božiemu milosrdenstvu, čítal(a) Sväté písmo.
Na vyslobodenie z otroctva zlých síl a na uzdravenie všetkých duchovných rán potrebuješ čas. Preto sa musíš vyzbrojiť trpezlivosťou v znášaní utrpenia. Vtedy sa ťažká situácia, v ktorej sa nachádzaš, stane pre teba požehnaním a intenzívnou cestou dozrievania k svätosti. S bezhraničnou dôverou v Ježiša iste zvíťazíš.
 
Prevzaté z:
http://www.milujtesa.org/nr/joga_okultizmus_a_magia/okultne_uzdravenia.html

Comments are closed.