Jezebel – defeating your spiritual enemy

Jezabel – porazenie duchovného nepriateľa

Jezabel – porazenie duchovného nepriateľa

Format Paperback | 224 pages
Dimensions 150 x 226 x 10mm | 227g
Publication date21 Apr 2015
Publisher
Destiny Image
Publication City/Country Shippensburg, United States
 

„Zažite víťazstvo, pokoj a slobodu, ktoré ste hľadali!“ Jezabel sa v Biblii spomína 22-krát. Viac ako zlovestná kráľovná v Starom zákone je Jezabel manipulatívny, ovládajúci a zlý duch, ktorý má za úlohu útočiť a ničiť každého kresťana. Bobovi Larsonovi nie je tento duchovný svet cudzí. Ako medzinárodne uznávaný exorcista sa Larson postavil Jezabel viac než „akémukoľvek inému „zlému duchu v exorcizme. Jezabel má na svedomí všetko od pýchy, manipulácie a žiadostivosti až po sexuálnu závislosť, pornografiu a ničenie rodín. Pripravte sa na boj a…

Rozpoznajte, kedy pôsobí duch Jezabel, aby ste sa s ním mohli vysporiadať správnym spôsobom Vyhnite sa pascám, ktoré Jezabel nastražuje, aby zničila vaše vzťahy, rodinu a manželstvo Objavte desať spôsobov, ako zvíťaziť nad duchom Jezabel a zlomiť ho vo svojom živote Získajte plán, stratégie a zbrane na prekonanie všetkých útokov Jezabel a zapojte sa do víťazného duchovného boja proti svojmu nepriateľovi!

Jezebel’s Puppets : Exposing the Agenda of False Prophets

Jezabel deti

Jezebeline bábky : odhaľovanie agendy falošných prorokov

By (author)  Jennifer LeClaire
Format Paperback | 256 pages
Dimensions 140 x 208 x 18mm | 227g
Publication date05 Jan 2016
Publisher
CREATION HOUSE
Publication City/Country Lake Mary, United States
 

Mnohí charizmatickí kresťania poznajú biblickú postavu Jezabel, ale nepoznajú démonického ducha s týmto menom, ktorý aj dnes spôsobuje spúšť. Duch Jezabel charakterizuje každého, kto sa správa rovnako ako Jezabel, teda pácha nemravnosti, modlárstvo, falošné učenie a nerobí pokánie. Jeho prejavy sú zákerné a deštruktívne, prebývajú v tej, ktorá túži dosiahnuť svoje bez ohľadu na to, koho pri tom zničí. Nemôžete poraziť to, čo nevidíte. Zatiaľ čo väčšina ľudí je hyperzameraná na Jezabel a svoj boj zakladá na nepochopení toho, čo Jezabel v skutočnosti je, menej ľudí chápe pôsobenie démonických partnerov Jezabel v zločine. Duch Jezabel by nemohol uskutočniť všetky svoje nekalé úklady bez duchov Achaba, falošných prorokov a eunuchov. Táto kniha úplne odhalí plán tohto deštruktívneho tímu a naučí čitateľov, ako rozoznať jednotlivých duchov a poraziť ich! „

Sťatie Jána Krstiteľa (Biblický popis)

Ježiš v Nazarete 1 Potom odtiaľ odišiel a prišiel do svojej vlasti; jeho učeníci išli s ním. 2 Keď nadišla sobota, začal učiť v synagóge. Počúvalo ho mnoho ľudí a s údivom hovorili: „Skade to má tento? Aká to múdrosť, ktorej sa mu dostalo, a zázraky, čo sa dejú jeho rukami?! 3 Vari to nie je tesár, syn Márie a brat Jakuba a Jozesa, Júdu a Šimona? A nie sú tu s nami aj jeho sestry?“ A pohoršovali sa na ňom. 4 Ježiš im povedal: „Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti, medzi jeho príbuznými a v jeho dome.“ 5 A nemohol tam urobiť nijaký zázrak, iba že vložením rúk uzdravil niekoľko chorých. 6 A čudoval sa ich nevere.
Potom chodil po okolitých dedinách a učil.
Vyslanie Dvanástich – 7 Zvolal Dvanástich a začal ich posielať po dvoch. Dal im moc nad nečistými duchmi 8 a prikázal im, aby si okrem palice nebrali na cestu nič: ani chlieb ani kapsu ani peniaze do opaska, 9 ale aby sa obuli do sandálov a neobliekali si dvoje šiat. 10 A povedal im: „Keď kdekoľvek vojdete do domu, ostaňte tam, kým odtiaľ nepôjdete ďalej. 11 Ale keby vás na niektorom mieste neprijali, ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim.“ 12 Oni šli a hlásali, že treba robiť pokánie. 13 Vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali.
Herodes a Ján Krstiteľ 14 Počul o ňom aj kráľ Herodes, veď jeho meno sa už stalo známym. Hovorili: „Ján Krstiteľ vstal z mŕtvych, a preto v ňom pôsobí zázračná moc.“ 15 Iní hovorili: „To je Eliáš.“ A iní zasa vraveli: „Je to prorok, ako jeden z prorokov.“ 26 Keď to Herodes počul, povedal: „To vstal z mŕtvych Ján, ktorého som dal sťať.“
17 Herodes dal totiž Jána chytiť a v putách vrhnúť do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo si ju vzal za ženu. 18 A Ján Herodesovi hovoril: „Nesmieš žiť s manželkou svojho brata!“ 19 Herodias mu strojila úklady a chcela ho zabiť, ale nemohla, 20 lebo Herodes sa Jána bál. Vedel, že je to muž spravodlivý a svätý, preto ho chránil. Keď ho počúval, býval vo veľkých rozpakoch, a predsa ho rád počúval. 21 Vhodný deň nadišiel, keď Herodes na svoje narodeniny usporiadal hostinu pre svojich veľmožov, vysokých dôstojníkov a popredných mužov Galiley. 22 Keď potom vošla dcéra tejto Herodiady a tancovala, zapáčila sa Herodesovi i spolu stolujúcim. Kráľ povedal dievčine: „Žiadaj si odo mňa, čo chceš, a dám ti.“ 23 A veľmi jej prisahal: „Dám ti všetko, čo si len zažiadaš, hoc aj polovicu svojho kráľovstva.“ 24 Ona vyšla a vravela svojej matke: „Čo si mám žiadať?“ A tá jej povedala: „Hlavu Jána Krstiteľa.“ 25 Hneď utekala dnu ku kráľovi a žiadala: „Chcem aby si mi hneď dal na mise hlavu Jána Krstiteľa.“ 26 Kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolu stolujúcim ju nechcel sklamať. 27 Hneď poslal kata a rozkázal priniesť jeho hlavu. Ten odišiel, vo väzení ho sťal, 28 priniesol na mise jeho hlavu, odovzdal ju dievčaťu a dievča ju dalo svojej matke. 29 Keď sa to dopočuli jeho učeníci, prišli, vzali jeho telo a uložili ho do hrobu.

Ján Krstiteľ a jeho sťatie