Jezebel’s Puppets : Exposing the Agenda of False Prophets

By (author)  Jennifer LeClaire
Format Paperback | 256 pages
Dimensions 140 x 208 x 18mm | 227g
Publication date05 Jan 2016
Publisher
CREATION HOUSE
Publication City/Country Lake Mary, United States
 
 

Many charismatic Christians are familiar with the biblical character of Jezebel, yet they do not know the demonic spirit by that name that still wreaks havoc today. The Jezebel spirit characterizes anyone who acts in the same manner as Jezebel did, engaging in immorality, idolatry, false teaching and unrepentant sin. Its manifestations are conniving and destructive, dwelling in she who desires to have her way, no matter who is destroyed in the process. You can t defeat what you can t see. While most people are hyper-focused on Jezebel and are basing their warfare on a misunderstanding of what Jezebel really is fewer understand the workings of Jezebel s demonic partners in crime. The spirit of Jezebel couldn t execute all its wicked plots without the spirits of Ahab, the false prophets and the eunuchs. This book will fully expose this destructive team s plan, teaching readers how to discern each spirit and defeat them! „
Order possible at:
https://www.bookdepository.com/Jezebels-Puppets-Jennifer-LeClaire/9781629986227?ref=grid-view&qid=1504291445527&sr=1-17

Recognizing the Spirit’s of Jezebel and It’s Attributes

JEZEBEL SPIRIT Recognizing the Spirit of Jezebel And It’s Attributes describes in vivid detail how the spirit of Jezebel, one of the most insidious evil spirits in the Church today, can rest on a person without their knowledge, using them to split churches, divide marriages, and kill relationships of families. But God has given His children all power and authority through His son Jesus Christ, to overcome this controlling spirit and set the captives free. In this book you will learn various attributes of the Jezebel spirit and most importantly, how to minister deliverance to those caught in its grip.
Every Church Pastor and Church Administrator should read this very important book that brings inspirational knowledge of the Spirit of Jezebel.
This reading could very well be the book that delivers the knowledge to the Church that continues to divide and separate. ….in „Recognizing the spirit of Jezebel and It’s Attributes..“. Author Vicky Benson draws from the „Holy Spirit“ and the „Holy Scriptures,“ bring out biblical insights coupled with personal examples, to give readers the wisdom and clarity on Demonic Spirits linked to that of Jezebel. The Spirit of the Lord called Vicky Benson into ministry in the year 1979, one in spirit with her husband, Apostle and Prophet Roger E. Benson. Their ministry, „The Last Days Ministries International“ is based on Luke 4:18-19. Over the five-year period of time, much warfare and many spiritual battles raged in their lives. It was the 28 years of experience that enabled Vicky Benson, in the Lord, to write this book, teaching on the attributes of Jezebel. She gives God all the Honor and Glory for this book and gives God all the Praise for it being published.
Available at:
https://www.bookdepository.com/Recognizing-the-Spirits-of-Jezebel-and-Its-Attributes-Vicky-Benson/9781609570828

Sťatie Jána Krstiteľa (Biblický popis)

Ježiš v Nazarete 1 Potom odtiaľ odišiel a prišiel do svojej vlasti; jeho učeníci išli s ním. 2 Keď nadišla sobota, začal učiť v synagóge. Počúvalo ho mnoho ľudí a s údivom hovorili: „Skade to má tento? Aká to múdrosť, ktorej sa mu dostalo, a zázraky, čo sa dejú jeho rukami?! 3 Vari to nie je tesár, syn Márie a brat Jakuba a Jozesa, Júdu a Šimona? A nie sú tu s nami aj jeho sestry?“ A pohoršovali sa na ňom. 4 Ježiš im povedal: „Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti, medzi jeho príbuznými a v jeho dome.“ 5 A nemohol tam urobiť nijaký zázrak, iba že vložením rúk uzdravil niekoľko chorých. 6 A čudoval sa ich nevere.
Potom chodil po okolitých dedinách a učil.
Vyslanie Dvanástich – 7 Zvolal Dvanástich a začal ich posielať po dvoch. Dal im moc nad nečistými duchmi 8 a prikázal im, aby si okrem palice nebrali na cestu nič: ani chlieb ani kapsu ani peniaze do opaska, 9 ale aby sa obuli do sandálov a neobliekali si dvoje šiat. 10 A povedal im: „Keď kdekoľvek vojdete do domu, ostaňte tam, kým odtiaľ nepôjdete ďalej. 11 Ale keby vás na niektorom mieste neprijali, ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim.“ 12 Oni šli a hlásali, že treba robiť pokánie. 13 Vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali.
Herodes a Ján Krstiteľ – 14 Počul o ňom aj kráľ Herodes, veď jeho meno sa už stalo známym. Hovorili: „Ján Krstiteľ vstal z mŕtvych, a preto v ňom pôsobí zázračná moc.“ 15 Iní hovorili: „To je Eliáš.“ A iní zasa vraveli: „Je to prorok, ako jeden z prorokov.“ 26 Keď to Herodes počul, povedal: „To vstal z mŕtvych Ján, ktorého som dal sťať.“
17 Herodes dal totiž Jána chytiť a v putách vrhnúť do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo si ju vzal za ženu. 18 A Ján Herodesovi hovoril: „Nesmieš žiť s manželkou svojho brata!“ 19 Herodias mu strojila úklady a chcela ho zabiť, ale nemohla, 20 lebo Herodes sa Jána bál. Vedel, že je to muž spravodlivý a svätý, preto ho chránil. Keď ho počúval, býval vo veľkých rozpakoch, a predsa ho rád počúval. 21 Vhodný deň nadišiel, keď Herodes na svoje narodeniny usporiadal hostinu pre svojich veľmožov, vysokých dôstojníkov a popredných mužov Galiley. 22 Keď potom vošla dcéra tejto Herodiady a tancovala, zapáčila sa Herodesovi i spolu stolujúcim. Kráľ povedal dievčine: „Žiadaj si odo mňa, čo chceš, a dám ti.“ 23 A veľmi jej prisahal: „Dám ti všetko, čo si len zažiadaš, hoc aj polovicu svojho kráľovstva.“ 24 Ona vyšla a vravela svojej matke: „Čo si mám žiadať?“ A tá jej povedala: „Hlavu Jána Krstiteľa.“ 25 Hneď utekala dnu ku kráľovi a žiadala: „Chcem aby si mi hneď dal na mise hlavu Jána Krstiteľa.“ 26 Kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolu stolujúcim ju nechcel sklamať. 27 Hneď poslal kata a rozkázal priniesť jeho hlavu. Ten odišiel, vo väzení ho sťal, 28 priniesol na mise jeho hlavu, odovzdal ju dievčaťu a dievča ju dalo svojej matke. 29 Keď sa to dopočuli jeho učeníci, prišli, vzali jeho telo a uložili ho do hrobu.Mt14
XIV. Herodes a Ján Krstiteľ – 1 V tom čase tetrarcha Herodes počul o Ježišovi 2 a hovoril svojim dvoranom: „To je Ján Krstiteľ. Vstal z mŕtvych, a preto v ňom pôsobí zázračná moc.“ 3 Herodes totiž Jána chytil, sputnal ho a vrhol do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, 4 lebo mu Ján hovoril: „Nesmieš s ňou žiť!“ 5 A chcel ho zabiť, bál sa však ľudu; lebo ho pokladali za proroka.
6 No v deň Herodesových narodenín tancovala dcéra Herodiady v kruhu hostí a Herodesovi sa tak zapáčila, 7 že jej pod prísahou sľúbil dať všetko, čo si bude žiadať. 8 Ona na návod svojej matky povedala: „Daj mi tu na mise hlavu Jána Krstiteľa.“ 9 Kráľ sa zarmútil, ale pre
prísahu a kvôli spolu stolujúcim rozkázal, aby jej ju dali. 10 A tak dal Jána vo väzení sťať. 11 I priniesli na mise jeho hlavu, odovzdali ju dievčaťu a ono ju zanieslo svojej matke. 12 Tu prišli jeho učeníci, vzali jeho telo a pochovali ho; potom išli a oznámili to Ježišovi.