08. (NE)kresťanská výchova

Formačné prednášky na tému „Manželstvo a rodina„. Cieľom týchto zamyslení je vyhnúť sa zbytočným chybám a ťažkostiam vo vzťahu, ale aj povzbudiť a nanovo objaviť krásu manželského a rodičovského povolania.

Comments are closed.