08. (NE)kresťanská výchova

Formačné prednášky na tému „Manželstvo a rodina

08. (NE)kresťanská výchova

Cieľom týchto zamyslení je vyhnúť sa zbytočným chybám a ťažkostiam vo vzťahu, ale aj povzbudiť a nanovo objaviť krásu manželského a rodičovského povolania.

Zdroj YouTube

Comments are closed.