Kundalini – falošný Duch Svätý v Cirkvi

Diabol – zlo sa vplieta medzi dobro a snaží sa mu podobať. O diablovi, ktorý sa usiluje konkurovať Bohu, niekto povedal, že je Božia opica. Totiž, že sám nedokáže tvoriť, ale snaží sa aspoň napodobňovať, čo koná Pán Boh. Diabol nerobí pravý opak toho, čo Boh, ale po svojom napodobňuje Pána Boha. Kde Pán rozsieva, prichádza aj on so svojou sejbou a pokúša sa zamiešať ju medzi dobro tak, aby aspoň spočiatku bola zlá sejba na nerozoznanie od dobrej. To je spôsob Božieho nepriateľa: aspoň spočiatku až na nerozoznanie napodobňovať Božie dielo. Práve v tom je diablova nebezpečnosť, že zlo ponúka ako čosi, čo sa spočiatku na nerozoznanie podobá na dobro, či dokonca vyzerá ako ešte väčšie dobro.

Kundalini – falošný Duch Svätý v Cirkvi

Pán Ježiš to vyjadril podobnosťou pšenice a kúkoľa. Mladé výhonky pšenice a kúkoľa sú si veľmi podobné a ťažko ich rozlíšiť. Pritom kúkoľ je opojný. Keby sa jeho semeno zomlelo spolu s pšeničným zrnom, spôsobovalo by to opojenie. Možno práve kvôli tejto opojnej moci prirovnal Ježiš zlo ku kúkoľu. Aj človeka zlo opája chvíľkovým preludom šťastia, za ktorým však, po počiatočnej dobrej chuti, nasleduje trpké vytriezvenie.
Východné praktiky – energia Kundalini je niečo podobné. Príjemné pocity, prorocké vízie… snaha ľudí podobať sa Bohu, byt niečím extra – „nadkresťanom“ je túžba známa už z raja.

V našom videu (nastavte si prosím slovenské titulky) známy baptistický pastor z Ameriky rozoberá z vlastnej skúsenosti podobnosť, akou sa diabol snaží rafinovane vkliesniť medzi kresťanov oblečený ako “ Duch Svätý“ Napodobňuje ho a snaží sa zničiť takýmto spôsobom Božie dielo. Nedeje sa niečo podobné i v katolíckom charizmatickom hnutí? Taktiež skúsenosti z iných kresťanských denominácií, evanjelizátorov a kazateľov prezentujúcich tieto prejavy ako prejavy Ducha Svätého, často nazývané ako „prebudenie – Awakening“ sú hodné hlbokého a dlhodobého skúmania z pohľadu ovocia, aké prinášajú.

Poznáte ich po ovocí… (Mt 7:16), to sa však po veľkolepých vystúpeniach nielen svetových „charizmatických evanjelizátorov“ veľmi zriedka skúma a diabol to veľmi dobre vie. Platí naše slovenské príslovie – „keď vtáčka lapajú. pekne mu spievajú“ a biblické „buďte teda opatrní ako hady“(Mt 10:16).

Skúmajte tieto novodobé javy kriticky, použitím zdravého sedliackeho rozumu a nedajte sa zlákať vidinou nadčloveka, nadkresťana. Skúsenosti väčšinou ukazujú, že ich predkladané ovocie (svedectvo ich vlastného života) nie je v súlade s kresťanským učením (viac v časopise ROZMER).

Zdroj : YouTube