Halloween – o. Matúš Marcín

Otec Matúš Marcín (bývalý exorcista) hovorí o démonickom sviatku Halloween, ktorý je oslava diabla. Je to sviatok mágov, čarodejníkov a bosorákov. Vplyv nielen Halloween, ale i rôznych démonických hier, divadelných démonických hier na človeka, špiritizmu a rôznych démonických praktík na život človeka. Praktické skúsenosti z oslobodenia.

Zdroj: YouTube kanál:
https://www.youtube.com/channel/UCwBm6cFG7_N4DeSr3TG-gmg

Andrzej Wronka – O zagrożeniach duchowych

Andrzej Wronka – O duchovných nebezpečenstvách

Andrzej Wronka – „Moja činnosť, chápaná ako práca a zároveň ako vášeň, osciluje okolo problematiky apologetiky, teda obrany katolíckej viery najmä proti obvineniam siekt, rôznych náboženských hnutí a bludných spiritualít.

Andrzej Wronka – O zagrożeniach duchowych

Spomedzi mnohých tém, ktorým sa P. Andrej mohol venovať, sa tentoraz budeme zaoberať otázkou duchovných hrozieb. Ide o to, aby sme vedeli, že okrem hrozieb zo sveta, ktorý vidíme, existujú aj hrozby zo sveta, ktorý nevidíme.
Poznanie nepriateľa je prvým krokom k tomu, aby sme sa pustili do boja a zvíťazili. Pozývame vás, aby ste sa k nám pripojili.

Bývalý satanista varuje kresťanov pred slávením Halloweenu

Mali by kresťania sláviť Halloween? Názory kresťanských predstaviteľov, laikov a členov cirkvi sa líšia.
Podľa prieskumu CBN News na Facebooku si 87 % veriacich myslí, že kresťania by nemali sláviť Halloween, zatiaľ čo 13 % si myslí, že je to v poriadku.
Bývalý satanista John Ramirez sa nedávno pripojil k Charlene Aaronovej v relácii CBN News’s Prayer Link, aby hovorili o kresťanoch a Halloweene.

ČÍTAJTE: Rodičia pozor: Satanské kluby po škole majú za cieľ podkopať kresťanské kluby

„Bol som generálom kráľovstva temnoty v čarodejníctve,“ povedal Ramirez. „Sedel som s diablom a rozprával som sa s ním tak, ako sa dnes rozprávam s vami. Bol to takýto druh komunikácie. Bol to takýto druh vzťahu.
Ramirez varuje, že Halloween nie je len o kostýmoch a sladkostiach – existuje oveľa temnejšia realita.
„Niekedy ľudia hovoria: ‚Halloween som oslavoval pred 10 rokmi, toto som robil pred 15 rokmi, toto som robil pred 20 rokmi. Ale dvere sú stále otvorené. Práve ste prekliali svoju rodinu na tri až štyri generácie,“ povedal Ramirez pre CBN News.
„Musíte si byť vedomí, že je to prekliatie. Musíte sa vrátiť na miesto, kde ste začali, do toho roku, keď ste začali s tou halloweenskou záležitosťou, s oslavou, keď ste začali mať stretnutie s temnou stranou. Musíte sa vrátiť na to isté miesto a zrieknuť sa toho a zrieknuť sa toho v mene Ježiša Krista a poprosiť Boha, aby vám to odpustil, aby sa Boh zmiloval a zavrel tie dvere, aby sa celá vaša rodina mohla pohnúť dopredu,“ pokračoval.

Nepriateľskí svedkovia o Halloween

Satanisti svojimi rúhaniami neúmyselne svedčia o skutočnosti Najsvätejšej sviatosti

Pod hlúpym a povrchne šokujúcim hlukom moderných osláv Halloweenu nájdeme mrazivé svedectvo o realite svätých, ktorých si uctievame v predvečer sviatku Všetkých svätých. Tento deň oslavujú hlboko pomýlené duše, ktoré útočia na Eucharistiu a často diabolsky potvrdzujú, že to, čo aj mnohí katolíci považujú len za symbolický chlieb, je v skutočnosti skutočne prítomný Boh – telo, krv, duša a božstvo.

Keď satanisti zvolávajú svoje rúhavé čierne omše, nehľadajú len oblátky, víno a hroznovú šťavu, ktoré sa používajú v protestantských kostoloch. Chcú skutočnú eucharistický objekt, ktorý možno získať iba v katolíckom kostole. A tak, hoci mnohí kresťania považujú katolicizmus za rúhanie kvôli tomu, čo Cirkev učí o obete svätej omše (KKC 1365-67), skutoční vyznávači diabla poskytujú presvedčivé proti-svedectvo, diabolsky potvrdzujúc katolícke dogmy vo svojich pekelných rituáloch. Odtiaľ pochádza termín čierna omša.

„Realita čiernych omší si vyžaduje, aby katolíci začali s rovnakou úctou chrániť Ježiša vo svätej Eucharistii ako uctievači satana, ktorí ho chcú neúctivo znesvätiť,“ hovorí otec Roger Landry, kňaz z diecézy Fall River v Massachusetts.

„Kňazi a diakoni, mimoriadni vysluhovatelia svätého prijímania a vlastne všetci veriaci musia byť ostražitejší, aby zabezpečili, že Ježiš v Eucharistii nebude ukradnutý,“ dodáva páter Landry, „tým, že zabezpečia jeho konzumáciu hneď po prijatí, najmä keď niekto prijíma sväté prijímanie na ruku.“

Čo hovorí Biblia o manipulácii?

ODPOVEĎ

Biblia má o manipulácii čo povedať. Prostredníctvom príkladov, zásad a priamych príkazov nás Písmo varuje pred manipuláciou druhých a pred tým, aby sme sa nechali manipulovať.

Manipulácia je vo svojej podstate druh klamstva. Keď niekto hovorí nepravdu s cieľom oklamať, je manipulatívny, pretože klamať znamená manipulovať niekoho, aby si myslel alebo sa správal určitým spôsobom. Všetky biblické zákazy klamstva sa teda dajú aplikovať na manipuláciu. Klamanie je hrozný hriech.

Satan je „… luhár a otec lži.“ (Jn 8, 44). Môžeme ho tiež nazvať „majstrom manipulácie“. Manipuloval Evou, pričom používal polopravdy a apeloval na jej túžbu po múdrosti, aby ju oklamal a prinútil ju neposlúchnuť Boha. Satan dodnes manipuluje s ľuďmi a vťahuje ich do pascí, ktoré im nastražil. „A nečudo, veď sám satan sa tvári ako anjel svetla.“ (2 Kor 11, 14). Využíva naše slabosti, hladí našu pýchu a uisťuje nás, že nasledovanie hriešnej cesty je v našom najlepšom záujme. Je zákerný vo svojej rafinovanosti; má mnoho úskokov, aby nás dostal pod svoju kontrolu.

Bývalá čarodejnica sa podelila o to, ako opustila okultizmus kvôli Kristovi a prečo je Halloween „Satanovým ihriskom

Úprimná kresťanka a bývalá čarodejnica Jenny Weaverová povedala, že predtým, ako uverila v Ježiša a prijala ho za svojho Pána a Spasiteľa, strávila deväť rokov svojho života praktizovaním čarodejníctva, zneužívaním drog a počúvaním šepkajúcich hlasov, ktoré podľa nej boli démoni „mučiaci“ ju príkazmi: „Choď a podrež sa, podrež sa, podrež sa.“

V piatkovom rozhovore pre denník The Christian Post, 39-ročná Weaverová vysvetlila jej pevné presvedčenie, že Halloween je „Satanovo ihrisko“. Weaverová tento svetský sviatok takto opisuje preto, lebo je to deň, keď čarodejnice a čarodejníci venujú viac času praktizovaniu čarodejníctva, aby sa dostali do démonickej ríše, dodala.

Ako osoba,  ktorá žila ako čarodejnica takmer desať rokov, Weaverová povedala, že vie, že počas Halloweenu čarodejnice a čarodejníci veria, že závoj, ktorý oddeľuje démonickú ríšu od pozemskej, je tenší ako zvyčajne, čo umožňuje tým, ktorí praktizujú čarodejníctvo, mať väčší prístup do démonickej ríše.
 
Weaver povedala, že Halloween pochádza zo starobylého keltského sviatku Samhain, ktorý bol zaznamenaný v knihách z deviateho storočia. Počas týchto slávností, ktoré sa konali 31. októbra za súmraku, Keltovia podľa Weavera zapaľovali ohne, nosili kostýmy a večer trávili vyvolávaním duchov mŕtvych.