Křesťan a deprese, zvládání životních krizí

Fenomén depresie. Kresťanský pohľad. Biblickí muži viery, ktorí bojovali s depresiou. Čo je depresia?  Čo zapríčiňuje depresívne stavy ? Depresívne myšlienky. Telesné prejavy depresie. Liečenie depresie. Jak si poradiť s nastupujúcou depresiou? 
 

Comments are closed.