Modlitby za vnitřní uzdravení a osvobození

Pane Ježíši Kriste,
pro lásku, se kterou jsi přišel, abys nás zachránil,
ujmi se mne s jemností a něžností,
které jsi schopen jen Ty sám.
Vlož prst na místa od tebe vzdálená
a tobě nevydaná!

Dej mi odvahu postavit se každému zlu
v důstojnosti dětí Božích
vykoupených z otroctví hříchu.
Pomoz mi rozlišit dobro od zla
a rozvaž mne z každého otroctví,
které mne poutá.


Zasáhni hluboko do mé osobní historie,
až tam kam nedohlédne má vzpomínka,
ani paměť srdce.


Uzdrav mé city,
které mi brání zcela se vydat tobě do rukou
a dát ti všechny klíče od domu vlastního nitra!
Tebou chráněn/a a Tebou veden/a
ať projdu k plnosti nového života
a ať již dnes ve svém srdci zakusím,
jak je dobré a utěšené, když ty jsi můj jediný Pán,
všechno ve mně je tobě podřízeno,
a já jsem plný/á Tvé lásky, dobroty a krásy

Amen.Více zde: https://www.duchovniboj.cz/modlitby/za-vnitrni-uzdraveni-a-osvobozeni/

Dej mi odvahu postavit se každému zlu

Comments are closed.