Zhubné kulty a sekty – psychická manipulácia

Z obsahu priloženého článku (kliknutím otvorenie) – Zhubné kulty a sekty:

*ZHUBNÉ KULTY A SEKTY

* ČO JE TO KULT

* AKO PREBIEHA NÁBOR DO SEKTY

* AKO SA SPRÁVA ČLEN ZHUBNÉHO KULTU PRI NÁBORE

* ČO JE TO PSYCHICKÁ MANIPULÁCIA A ZÁVISLOSŤ NA SEKTE

* AKO MÔŽE PREBIEHAŤ PSYCHICKÁ MANIPULÁCIA

* VODCA KULTU

* AKO SA CHRÁNIŤ PRED VPLYVOM ZHUBNÝCH KULTOV

* TYPY KULTOV A ICH CHARAKTERISTIKA

* DÔSLEDKY ČLENSTVA V SEKTE ALEBO ZHUBNOM KULTE

Zdroj: http://www.integra.fost.sk/clanky/kulty.pdf

 Pre hlbšie štúdium o sektách a ich rozlišovanie doporučujeme kresťanský časopis ROZMER : https://rozmer.sk/sk/articles/theme/44?sessidfa1349e41bd27c2f1a963002af2d919f=0a68b83e41190922f5cd2df7c7e19dd3

Comments are closed.