Deset kroků, jak vyčistit svoji domácnost od duchovní temnoty

Krok první: Přijměte Ježíše za svého Pána a Zachránce

Je to díky Ježíšovu jménu, že máme autoritu vykázat démonické mocnosti a tohoto jména nemůžeme využít, pokud s Ježíšem nemáme osobní vztah.

  1. Prozkoumejte svůj život a odvraťte se ode všeho, co je v rozporu s tím, co si přeje Bůh (Mt 3,7-10; Sk 3,19)
  2. Uvědomte si, že Ježíš Kristus zemřel na kříži, aby vám odpustil vaše hříchy. Přijměte ho jako Pána a Spasitele, aby vás očistil od hříchu…
  3. Požádejte jej, aby se stal Pánem vašeho života, otevřeně a slovně vyjádřete, že Ježíš není pouze vašim Zachráncem, ale také vašim Pánem (1J 2,23).

Krok druhý: Učiňte duchovní inventuru vašeho života

K tomu, abyste mohli ze svých domovů odstranit démonické síly a udržet je vně, potřebujete být ochotni jednat s hříšnými oblastmi ve vašich životech. Profesor Charles Kraft z Fullerova Theologického semináře popisuje démony jako krysy a hřích jako odpadky. „Pokud se zbavíme krys, ale držíme si odpadky, je dotyčná osoba stále ve velkém nebezpečí. Pokud se však odpadků zbavíme, náš čin automaticky ovlivní i krysy.“ Jinými slovy – pokud se chceme zbavit krys, je třeba se zbavit i odpadků.

Pokračuj v čítaní

Hidden Works of Darkness: Spiritually Cleansing Your Home (Skryté pôsobenie temnoty: Duchovné vyčistenie príbytku)

by Betty Miller with Janice Fritch

 “Behold, I set before you this day a blessing and a curse; A blessing, if ye obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day: And a curse, if ye will not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside out of the way which I command you this day, to go after other gods, which ye have not known.”  Deuteronomy 11:26-28

Have you ever wondered how it is that some Christians can seem to have more than their fair share of problems in life?  We often hear prayer requests describing one problem after another attacking Christians left and right.  They express how they feel like God has forsaken them and they feel like they are cursed.  Could they be right?  In order for us to determine whether we have stepped out of the will of God, we need to examine our lives to see if there is any place that we have been mislead from God’s ways.

Pokračuj v čítaní

The Spirit of Sorcery and Witchcraft can make one poor!

Derek Prince shares how the American Indians are living in a Land of Opportunity, of which everybody has a chance to prosper, because of the nature of the economy and the laws of the land. But they have never prospered, financially, socially, and spiritually because of their practice of witchcraft.