11 foriem manipulácie vo vzťahu: Odhaľte ich včas!

Manipulácia medzi ľuďmi je veľmi rozšírená. Niekedy však takého človeka nedokážeme včas odhaliť a život s ním sa môže ľahko premeniť na peklo.

Manipulátori používajú rôzne intrigy a okľuky, ktorými sa snažia druhých dostať tam, kde ich chcú mať. Pokiaľ sa nenaučíte tieto manipulácie včas rozoznať a účinne sa proti ním brániť, budete sa vedľa nich trápiť. Ako poznať manipulátora? Všimnite si tieto prejavy správania.

Manipulátor používa vo svojom slovnom prejave obraty, ktoré viditeľne naznačujú, že ide o manipuláciu. Preto si vždy dávajte pozor na to, aké slová používa váš partner a ako formuluje svoje vety. Manipulátori sú často ľudia, ktorí nedokážu rešpektovať druhé osoby ( ich názory, rozhodnutia, čas, súkromie ani potreby), alebo chcú ich nejako využiť. Na to používajú nasledujúce formy manipulácie.

Intrigy, ohovárania a klamanie

Najčastejšia zbraň manipulátora sú práve intrigy, ohováranie a klamstvo. Ak sa cíti manipulátor ohrozený napríklad vašim odchodom (a to či už skutočným alebo len vymysleným), začne klamať, len aby druhého zastrašil, vyvolal v ňom žiarlivosť, udržal si ho pri sebe a odradil od jeho úmyslov. Napríklad: „Jedna kolegyňa v práci mi dáva stále najavo svoj záujem a neustále mi volá,“ alebo „Bývalá mi volala, že sa jej po mne cnie a chcela by sa ku mne vrátiť.“

Pokračuj v čítaní

Kouzelná věta každého manipulátora

Kdo je manipulátor jistě není třeba vysvětlovat. Člověk, ať muž nebo žena, který dovedně tahá za jemné nitky lidské duše a postrkuje tak někoho pro sebe žádoucím směrem.

„Nevymlouvej se!» To je skutečně korunní věta každého manipulátora.

  • Jak to probíhá a proč podléháme manipulacím?
  • V čem vlastně spočívá kouzlo té věty?
  • Co dělá manipulátor?

Jak to probíhá a proč podléháme manipulacím?

Nejprve odpověď na druhou část otázky.

Vést se necháváme proto, že kdysi jsme se s něčím podobným setkávali ve své rodině, dokud jsme ještě byli dětmi. V našem mozku se vytvořila a uložila odpovídající neuronová spojení.

Protože námi manipulovali rodiče, které jsme měli rádi, věřili jsme jim a manipulaci jsme nepostřehli. A tady už máme příčinu číslo dvě. Manipulaci je třeba si uvědomovat.

Pokračuj v čítaní

Metody ženské manipulace a citového vydírání

Žena pro dosažení cíle svých emocí používá všechny existující metody citového vydírání a manipulace. Většinou žena nasadí všechny typy naráz, což ve svém výsledku působí nelogicky. Dnešní ženy jsou vychovány bez společenských konvencí, které omezují možnosti vydírání a manipulace a proto využívají všechny možnosti beze studu, pocitu viny a beze strachu. Ke všem metodám vydírání a manipulace poskytuje systém femfašistického (viac na http://digitalnivztah.cz/femfasizmus/) státu plnou mediální podporu. Této morální podpoře se říká Druhá Morálka.

Nejzákladnější a nejúčinnější metody ženského vydírání a manipulace je neomezené urážení můžu a upozorňování na jejich neschopnost a nedostatečnost.

Nejzákladnější a nejúčinnější metody ženského vydírání a manipulace je neomezené urážení můžu a upozorňování na jejich neschopnost a nedostatečnost. K tomu také najde žena plnou oporu ve společenských médiích. Při podpoře v médiích pak každý ženský manipulativní argument vyzní, jako by to byla svatá a nezlomná pravda.

Pokračuj v čítaní

5 nejúčinnějších vět manipulátora, které Ti seberou rozum

Jsou jako čarodějnice. Řeknou slovo, kterým Tě očarují, zbaví smyslů, proklejí. Máš jediné nutkání – reagovat, bránit se. A v tom je ten trik. Náhle jsi v obranné (submisivní) pozici. A trápíš se pro něco, co vlastně vůbec neexistuje.

„Nemohu“ odejít

Manipulátory (bez ohledu na pohlaví) najdeme ve všech druzích vztahů – partnerských, příbuzenských, přátelských i pracovních. Libují si v nich – jako plíseň ve vlhkém prostředí. Tu vlhkost vytvářejí Tvé slzy – a tak příznivé prostředí plíseň nikdy neopouští. „Dokud tu bude vlhkost, budu tu i já,“ říká plíseň. Přemýšlejme o té větě.

Ona „nikdy není ta špatná“, ona „nikdy není příčinou“, její chování je „vždycky jen důsledkem“ toho, co působíš Ty „svými chybami, svou špatností“.

A Ty z takového vztahu nemůžeš odejít. Přece té plísni pořád něco dlužíš. Stále doufáš, že se to mezi vámi zlepší, že „se napravíš“. Ale neuvědomuješ si, že takový stav nikdy nenastane, protože Ty žádné chyby, žádné špatnosti ve skutečnosti nevytváříš.

Pokračuj v čítaní

Tolerance nebo manipulace: Udělejte si pořádek ve vztahu

Tolerance je základ jak ve společnosti, tak ve vztazích. Podle průzkumů ji většina lidí považuje za jeden ze základních pilířů partnerského soužití. Většinou řešíme její nedostatek. Jenže i přemíra tolerance může být problém.

S uměním tolerance se nerodíme. Učíme se mu každým dnem, s přibývajícími zkušenostmi i věkem. Základním omylem tedy je předpoklad, že tolerantní buď jsme, anebo nejsme. Poskytnout druhému dostatek prostoru však pro spoustu lidí představuje velký problém. Ne každý je tolerantní a svobodomyslný. Jiní jsou na druhou stranu tolerantní až příliš…

KAM AŽ?

„Pravdou je, že máme tendence projektovat si do svých vztahů určité vzorce chování, které si neseme z dětství,“ říká koučka Kateřina Matláková. „Tyto vzorce získáváme především od rodičů, ale i ve škole a od vrstevníků a mohly mít vliv na utváření naší osobnosti, na naše sebevědomí, na budování našich vnitřních hranic.

A právě naše vnitřní hranice a víra v sebe sama nám dávají jasný signál v konkrétních situacích o tom, jestli jsou, nebo nejsou překračovány. Nebudete-li znát svou hodnotu, zároveň nebudete vědět, co v životě chcete, pak těžko rozeznáte, jaké chování je vůči vám na hranici nebo už za ní. Snadno uvěříte manipulátorovi, že překročení vašeho vnitřního prostoru je v pořádku.“

Pokračuj v čítaní