Manipulátor : Aký je a ako sa prejavuje

Ktože to má prísť a prečo či pred kým máme bežať? Nuž, pred niekým, koho vo svojom okolí rozoznáva 90% z nás len veľmi ťažko a presne ten istý počet ľudí sa ním nechá ovplyvňovať bez ohľadu na väčšinou zhubné následky jeho pôsobenia: MANIPULÁTOR!

O manipulácii prostredníctvom rôznych druhov médií, o politickej či ekonomickej a komerčnej manipulácii, prípadne manipulatívnom jednaní náboženských i iných siekt a kultov sa napísalo už pomerne veľa. O skrytých manipulátoroch okolo nás sme si pravdepodobne mohli prečítať podstatne menej. Hoci práve ich prítomnosť v našich životoch môže byť príčinou mnohých našich ťažkostí.

Čo to vlastne je!?

Rozpoznať manipulátora je niekedy také náročné, že sa sami často bránime uznať prítomnosť manipulácie v našom bytí. Navyše je prirodzene niekedy trápne, smutné, nepríjemné, nepohodlné si priznať, že sme aj my sami – a nielen tí druhí – natoľko slepí a hluchí voči faktu manipulatívneho zaobchádzania s nami samotnými.

Pokračuj v čítaní

Narcizmus

Narcismus

Určitá míra dosebezahleděnosti je přirozená u každého. Pokud ale překročí určitou mez, může být velmi destruktivním hnacím motorem. V Ovidiových Proměnách se do sebe zamilovaný mladík nemohl celé dny odtrhnout od svého odrazu na vodní hladině a to ho nakonec zabilo…

Dnes jsme se pokusili vybrat v pár minutách to nejzajímavější z jinak velmi složitého a nadčasového psychologického jevu, jehož opravdu podrobná analýza by pochopitelně pořad prodloužila o několik hodin.

Narcistická porucha osobnosti – diagnostika a léčba

Prevzaté z:

http://www.solen.sk/pdf/49732206d88d1c260543d9154f856447.pdf

Výber z článku:

 Diagnostická kritéria MKN-10 pro narcistickou poruchu osobnosti (Smolík 2002)
A. Musí být splněna hlavní kritéria pro specifické poruchy osobnosti.

B. Jedinec musí vykazovat nejméně pět z následujících charakteristik:

1. velikášská představa o vlastní důležitosti (např. jedinec přeceňuje dosažené úspěchy a svoje vlohy, očekává, že bude považován za lepšího, než jsou ostatní, aniž by tomu odpovídaly výsledky jeho činnosti
2. zaujetí fantaziemi o absolutním úspěchu, moci, vlastní skvělosti, kráse nebo ideální lásce
3. víra, že je „zvláštní“ a jedinečný a že může být pochopen a být ve spojení opět pouze se zvláštními nebo vysoce postavenými lidmi nebo institucemi
4. potřeba nekonečného obdivu
5. představa o zvláštní privilegovanosti, neoprávněné očekávání zvláště slibného způsobu léčby nebo automatického splnění jeho přání a očekávání
6. využívání interpersonálních vztahů ve svůj prospěch tak, že využívá výsledků jiných osob k dosažení vlastních cílů
7. chybění empatie, váhavost a neochota rozpoznat nebo se vžít do pocitů nebo potřeb jiných lidí
8. často závidí jiným nebo věří, že jiní závidí jemu
9. arogantní, zpupné chování nebo přístupy.

Aspergerov syndróm

Aspergerov syndróm je radený medzi poruchy autistického spektra. Je pomenovaný podľa Hansa Asperger, ktorý sa venoval starostlivosť ľuďom, ktoré týmto syndrómom trpeli ( 1944 ). Až v roku 1992 bol Aspergerov syndróm svetovou zdravotníckou organizáciou pridaný medzi diagnózy a dostal označenie F84.5. Jedná sa o poruchu nevyliečiteľnou, ktorá sprevádza, rovnako ako autizmus, človeka po celý život.

 

Pokračuj v čítaní

Jak poznat sociopata

Sociopata

můžeme definovat jako osobu, trpící antisociální poruchou osobnosti. Tuto chorobu charakterizuje zejména nedostatek ohleduplnosti vůči citům jiných osob, nedostatek studu a výčitek svědomí, manipulativní chování, bezuzdný egocentrismus a ochota používat lži pro dosažení osobních cílů. V nejhorších případech mohou být sociopati nebezpeční, obvykle se s nimi ale prostě jen těžko vychází. Velmi důležité je, abyste si uvědomili, jestli s nějakou takovou osobou pravidelně přicházíte do kontaktu, ať už je to váš partner nebo kolega. Chcete-li se naučit spolehlivě rozpoznat sociopaty, musíte dávat dobrý pozor, co lidé ve vašem okolí říkají a jak se chovají. My vám s tím pomůžeme. Přejděte ke Kroku 1 a pokračujte ve čtení

Všímejte si znamení

 1. Obrázek nazván Spot a Sociopath Step 1
  1

  Všímejte si nedostatku studu. Většina sociopatů dokáže páchat ohavné činy, aniž by je později sžíraly výčitky svědomí. Mezi takové jednání můžeme zařadit třeba fyzické ubližování nebo ponižování jiných na veřejnosti. Jedná-li se o skutečného sociopata, nebude litovat zraněných citů jiných osob a stejně tak s radostí využije lží, manipulativního jednání nebo jakýchkoli jiných neakceptovatelných činů.

  • Když sociopat spáchá něco špatného, je pravděpodobné, že bude ze svého jednání vinit ostatní.
  • Sociopat neváhá zranit (fyzicky i psychicky) kohokoli a kdykoli, pokud z toho má osobní prospěch. Právě proto se z takových osob stávají velmi úspěšní lidé.
  • Sociopat může být krutý ke zvířatům, aniž by za své jednání pociťoval alespoň základní lítost.
   

Pokračuj v čítaní