Príbeh – Laura Maxwell – Môj život špiritistky

Svojím príbehom svedčí o okultnom pozadí špiritizmu.

Nadprirodzené javy ma od malička veľmi zaujímali. Zopár parapsychologických udalostí v detstve ešte väčšmi zdôraznili túto moju túžbu.

Moja matka tiež zažila parapsychologické či telepatické skúsenosti zo svojho detstva, ale až neskôr sa tým začala serióznejšie zaoberať. Pred tým, ako som začala chodiť na strednú školu, cítila som sa pripravená prehĺbiť svoje experimentovanie. Raz sa mama prechádzala po parku so psami. Priblížil sa k nej tzv. vyvolávač a povedal jej, že v nej vidí potenciál pôsobiť ako médium. Pozval ju do špiritistického chrámu v Glasgowe.

Mamu začalo rýchlo ovládať všetko nadprirodzené. Ako nový člen špiritistického krúžku chodila na nedeľňajšie služby; cez týždeň absolvovala skupinové stretnutia na vývoj parapsychologických javov a kurzy jogy. Podelila sa so mnou o všetky jej nové poznatky a ja som bola užasnutá. Jej túžba bola trénovať ako médium a ostatní vyvolávači ju v tom povzbudzovali; vyzvali ju, aby sa zúčastnila otvoreného kruhu, aby sa naučila meditovať a spojiť sa s dušami zosnulých. Bola ochotná a naklonená k tomu, aby čoraz viac vyvíjala svoje jasnovidecké schopnosti (zrakom, sluchom i citom) a učiť sa od iných vyvolávačov.

Keď mama dohodla súkromné seansy na veštenie s nejakým vyvolávačom (tunajším alebo len tak na návšteve v našom meste), mala vždy jednu kazetu, kde nahrávala seansu; a potom sme si ju neskôr púšťali doma ešte v ten deň. Bola som milo prekvapená, že polhodinová kazeta môže obsahovať toľko komunikácie s duchmi. Boli prenesené najpodrobnejšie detaily o našich životoch. Často sa spomínali presné mená, miesta a dátumy.

Bolo nám jasné, že vyvolávači neboli jednoducho šarlatáni, ktorí strieľali mená úplne náhodne. Dôkladne popisovali telesný vzhľad, osobnosť a taktiež opakované bežné frázy našich príbuzných zosnulých, keď s nimi konverzovali.

Pokračuj v čítaní

Svědectví Johanny Michaelsen: Od okultismu a New age k Ježíši Kristu

Toto je příběh Johanny Michaelsonové z knihy „The beautiful side of evil“, kterou doporučuji každému, kdo praktikuje nějakou formu z moderních spiritualistických směrů „New age“; každému, kdo cvičí jógu, medituje, astrálně cestuje, pracuje s „čakrami“, krystaly, zabývá se astrologií, věštbami, vyvolává duchy, komunikuje s „duchovními bytostmi“ či provádí nějakou formu rituálů. Tento příběh je určen vám, abyste otevřeli oči…

V knize je mimořádně dobře vystižená pravá podstata zla. Jak z názvu přesně vyplývá: Zlo nám ukazuje pokaždé pouze svou překrásnou stranu tváře – tu benevolentní, líbeznou, láskyplnou tvář anděla. Satan totiž přichází jako anděl světla (2 Korintským 11:14).

Je velmi obtížné odhalit zlo, když nám Hollywood stále servíruje svůj zjednodušený obraz reality. Divák dovede snadno rozlišit dobro a zlo podle typických a snadno čitelných signálů. Zlo je zkrátka „oděno v černém plášti“, aby jej mohl každý identifikovat. Toto nebezpečné zjednodušování skutečnosti má ale vliv na naší schopnost rozpoznat jej v reálném životě mimo obrazovku. Vrývá nám do hlavy takový ten zrádný intuitivní pocit, že toto jistě nemůže být zlé nebo špatné, vždyť takhle se zlo nechová! I Johanna si byla jistá, že To s čím přišla do kontaktu, bylo od Boha. Podívejme se nyní na nejpodstatnější momenty knihy…

Pokračuj v čítaní

New Age Jewish Family SAVED By Jesus

Jeff Morgan (from Guilt Free TV) is a vegan bodybuilder, a Jew from birth, and a former New Ager who was deeply entrenched in this movement for 20 years. After a breakdown he had where he hit rock bottom, his entire family got drawn by Jesus independently, and they all came to Jesus at the same time. He didn’t just go from orthodox Jew to Jesus, or from New Age to Jesus, he and his wife and son all did as well after being drawn independently from one another. I sat down with Jeff to interview him about his story, later to be joined by his sons and wife on camera. Needless to say, it was an emotional and powerful discussion. As he is a vegan YouTuber, and as I myself an interested in health and wellness, Jeff and I spent time after his testimony discussing nutrition, fitness, and even veganism and how they can be understood by the church.

Křesťanství a okultismus

Kněz Jacques Verlinde (nar. 1947), zakladatel společenství „Rodina sv. Josefa“, prožil hlubokou zkušenost se světem okultismu a jeho praktikami. Zažil však také ještě mnohem hlubší uzdravující a osvobozující zkušenost s Ježíšem Kristem, o čemž vydává svědectví v následujícím textu, který jsme doplnili o malý slovník pojmů a krátký dodatek.

Nebezpečí okultismu

P. Jacques Verlinde jako velmi nadaný maturoval již v 15 letech, promoval ve 24, pracoval jako nukleární chemik. Když mu v roce 1968 překřížila cestu Maharishi Mahesh jóga, jeho život se od základu změnil.

Šel za svým guru nejdříve do Španělska, pak do Indie. V letech 1971-1974 dychtivě nasával jako houba učení velkých hinduistických mistrů, praktikoval jógu a jiné techniky, které slibují vstup do božství až k dokonalosti, trávil celé měsíce v me­ditaci téměř bez jídla a bez spánku. Prožil samadhi – úplné sjednocení sám se sebou – jako fascinaci, nikoliv však jako obšťastnění. Za tím vším cítil „nesmírnou prázdnotu. Nic. Zmizí v tom i vlastní já“, jak dnes dosvědčuje. V této osamocenosti se ozval hlas: „Jak dlouho mě ještě necháš čekat, mé dítě?“ Po­znal Kristův hlas a vrátil se do Bruselu. Od té doby se pokouší o nový život. Denní mše svatá, modlitby, ale stále ještě kyvadélko a jiné paranormální praktiky. Cítí se jako míč v rukou okultních sil, a to navzdory křesťanské náboženské praxi.

Ještě jednou se obrátí k Bohu, tentokrát radikálně. Ode­vzdává Bohu všechny paranormální schopnosti, a konečně je svobodný. Jeho postupné uzdravování však trvá léta. R. 1983 přijímá kněžské svěcení. Následuje život v tichu a v modlitbě, ale také s četnými svědectvími. V roce 1990 se k němu připo­juje skupina studentů. Zakládají společenství Rodina sv. Jo­sefa. Protože tak prožil, co znamená okultismus, nešetří ná­mahou, aby varoval před koketováním s různými nabídkami New Age. P. Jacques Verlinde píše:

Pokračuj v čítaní