Tomáš Surovec – svedectvo

Tomáš Surovec – svedectvo

Vo svojom svedectve Tomáš rozpráva ako žil predtým, chodil na vysokú školu , chcel byť úspešný, „IN“, ako nám to dnešný svet posúva. Mal potrebu zaradiť sa, niekde vo vnútri však cítil, že to nie je dobré. Tancoval v známej tanečnej šou so svojou sestrou, naraz sa stal veľmi obľúbený, čo ho na istú dobu tiež ovplyvňovalo. Mal všetko po čom môže mladý človek túžiť, dobrú kariéru, bol mediálne známy, bol obdivovaný. Napriek tomu to bolo obdobie, kedy pociťoval prázdnotu. Niečo v jeho vnútri akoby zomrelo, chcel zmenu. Tak začal hľadať v knihách, ktoré ponúkajú návod ako byť šťastným, v numerológii, chodil veštici, dostal náramok na ruku, ktorý mu mal zaručiť šťastie a dostať z neho všetky zlé veci preč. Pochopil, že toto nie je sloboda, to je opačný problém. Z tohto stavu ho prebrala jedna cesta autom s jeho kamarátom, kde mu všetko porozprával, a dlho sa rozprávali, rozprávali sa o Bohu. Niekde vnútri pochopil, že toho je tá sloboda, láska, bolo to prvé rozhodnutie, kedy dal šancu Bohu, aby ho mohol zmeniť. Začal chodiť do kostola, kde cítil lásku, začal si všímať momenty v živote okolo. Skutky lásky, ktoré si všímal, ho začali premieňať. Boh mu dal myšlienku, aby začal od seba. Začal dodržiavať desatoro, zmenil prácu, ľudí okolo seba. Rozhodol sa dať pokrstiť, opisuje to ako zatiaľ najkrajší deň v jeho živore. Zmenil veľa vecí, vedený Duchom svätým, jeho vnútro začalo ožívať. Dennodenne sa modlí, aby ho Boh pretváral.Navštívil aj v Medžugorie. Vypočujte si toho svedectvo o krásnej premene mladého človeka.

Former Witch speaks of his powers to do evil using Astral Projection, Spells, and Curses

Bývalá čarodejnica hovorí o svojich schopnostiach páchať zlo pomocou astrálnej projekcie, kúziel a kliatby

Poučte sa, ako sa Kelley v mladosti dostala k čarodejníctvu, voodoo a okultizmu a ako zistila pravdu o týchto silách.

Former Witch speaks of his powers to do evil using Astral Projection, Spells, and Curses

Learn how Kelley got into witchcraft, voodoo and the Ocult at an early age, and found out the truth behind these powers.

Křesťanství a okultismus

Kněz Jacques Verlinde (nar. 1947), zakladatel společenství „Rodina sv. Josefa“, prožil hlubokou zkušenost se světem okultismu a jeho praktikami.

Zažil však také ještě mnohem hlubší uzdravující a osvobozující zkušenost s Ježíšem Kristem, o čemž vydává svědectví v následujícím textu, který jsme doplnili o malý slovník pojmů a krátký dodatek.

Nebezpečí okultismu
P. Jacques Verlinde jako velmi nadaný maturoval již v 15 letech, promoval ve 24, pracoval jako nukleární chemik. Když mu v roce 1968 překřížila cestu Maharishi Mahesh jóga, jeho život se od základu změnil.

Šel za svým guru nejdříve do Španělska, pak do Indie. V letech 1971-1974 dychtivě nasával jako houba učení velkých hinduistických mistrů, praktikoval jógu a jiné techniky, které slibují vstup do božství až k dokonalosti, trávil celé měsíce v me­ditaci téměř bez jídla a bez spánku. Prožil samadhi – úplné sjednocení sám se sebou – jako fascinaci, nikoliv však jako obšťastnění. Za tím vším cítil „nesmírnou prázdnotu. Nic. Zmizí v tom i vlastní já“, jak dnes dosvědčuje. V této osamocenosti se ozval hlas: „Jak dlouho mě ještě necháš čekat, mé dítě?“ Po­znal Kristův hlas a vrátil se do Bruselu. Od té doby se pokouší o nový život. Denní mše svatá, modlitby, ale stále ještě kyvadélko a jiné paranormální praktiky. Cítí se jako míč v rukou okultních sil, a to navzdory křesťanské náboženské praxi.

Ještě jednou se obrátí k Bohu, tentokrát radikálně. Ode­vzdává Bohu všechny paranormální schopnosti, a konečně je svobodný. Jeho postupné uzdravování však trvá léta. R. 1983 přijímá kněžské svěcení. Následuje život v tichu a v modlitbě, ale také s četnými svědectvími. V roce 1990 se k němu připo­juje skupina studentů. Zakládají společenství Rodina sv. Jo­sefa. Protože tak prožil, co znamená okultismus, nešetří ná­mahou, aby varoval před koketováním s různými nabídkami New Age. P. Jacques Verlinde píše:

„Není pochyb: z takových zkušeností vyjde člověk jako psychická troska. Nemyslete si, že se můj dnešní stav ustálil měsíc po skončení s esoterickými zkušenostmi. Denně potkávám bezpočet hluboce zra­něných mladých lidí. Musí pod­stoupit dlouhou cestu uzdravo­vání a osvobozování. Jen tak je možno je postupně vytrhnout z jejich závislostí. Kdo se vydá malými kroky na tuto cestu, začne tak trochu s jógou, tro­chu se spiritismem a pohrává si s okultismem, nechá se tro­chu zasvětit do esoteriky, kon­zumuje do sebe po kapkách jed.