Priatelíte sa s niekým pekným, avšak máte iba problémy? Peter Pan Jezebel

    Muž alebo žena

        Nezrelá forma Jezabel, nevyvinutá, ale stále je veľkým problémom. Má mentalitu pre-mladistvého. Nositelia tejto formy sú priateľskí, dobrodružní, hľadajúci zábavu a neplechy, pričom však porušujú spoločenské pravidlá, ako niečo dosiahnuť, sú to hľadači vzrušenia, majú radi výzvy, robia veci, aby zistili, či ona/on môže s ním odísť. Spoločensky sú veľmi príjemní, ale ich akcie môžu odrážať vzburu proti zavedeným hodnotám. Nie sú úmyselne škodliví, ale majú tendencie búriť sa a klamať. Tento ich spôsob spôsobuje poškodenia a to prostredníctvom porušovania spoločenských noriem a pravidiel. Sú nezodpovední, neuznávajú pochybenie, až sa stanú bezstarostnými, neopatrnými, takže môžu začať veľa riskovať a to najmä pri krádežiach. Môžu povedať pravdu, ale v prípade potreby môžu tiež klamať: „Úprimný klamár“ – môžu úprimne i veriť tomu, čo povedia, že je to to najlepšie, čo povedali a tak si to aj odôvodnia. Úprimnosť je motivovaná praktickými dôvodmi. Môžu mať veľmi úprimný výraz na tvári, keď klamú. Môžu byť pri tom veľmi milí, majú zlý úsudok, sú  impulzívni. Môžu sa stať nezávislí, ale od toho času, čo začnú robiť veľa chýb, majú istú potrebu závislosti od druhých, aby vyvážili svoje vlastné chyby. To je pre nich dobré, ale tlačia potom na inú osobu, zaťažujúc ju tak.

                Fantázia v myslení. Nereálni a rojkovia – budú sa snažiť utiecť z problémov a „začať nový život“ s niekým, kto nemusí vôbec vedieť o všetkých ich problémoch, ich spojením tak vlastne túžia po dobrom živote s inými, chcú tak svoje prijatie.

        Drží sa postoja „účel svätí prostriedky“ – príklad, krádež je v poriadku, ak je na to dobrý dôvod. Klamstvo je v poriadku, ak to zapôsobí na potenciálneho partnera. Podvádzanie je v poriadku, ak bude potrebovať niečo viac, ako sú schopní urobiť, napr.:

  1. klamstvo: Zlé rozhodnutia ovplyvňujú práva a príležitosti iných, neberú v úvahu dôsledky rozhodnutí, najmä ako to ovplyvní druhých. Napr. ak sú neopatrní počas jazdy a skončí sa to nehodou, zničí sa iba rodinné auto. Nehľadia, že teraz sa  iní nemôžu dostať do práce, školy, atď., kriminálne alebo neslušné správanie poškodzuje povesť rodiny
  2. berú drogy alebo kradnú, sú chytení políciou, rodina teraz trpí, pretože musí platiť právnika, sú tak bez príjmu alebo peniaze musia poskytnúť inej osobe.
  3. plytvá jeho/jej peniaze a nepomáha ani podieľanie sa na nákladoch.
  4. požívanie alkoholu, keď šoféruje – môže spôsobiť nehodu a niekoho zabiť
  5. stratí vodičský preukaz za porušovanie predpisov a teraz si iní musia zabezpečiť odvoz/taxi. Takto spôsobuje záťaž iným. Táto osoba sa môže tiež pokúsiť šoférovať i bez vodičského preukazu (po jeho zadržaní).
  6. má výdavky cez kreditné karty, alebo spôsobuje ďalšie náklady, s vedomím, že nemá žiadny spôsob, ako ich zaplatí. Nechávajú iných prevziať zodpovednosť za ich spoločné povinnosti.
  7. zanechávajú deti do starostlivosti druhých, zanevrú na ne, stane sa prostitútkou, exotickou tanečnicou, alebo iba žije život bez detí.

                Má slabé sebaovládanie – robia iba to, čo chcú robiť, aj keď vedia, že to je zlé. Ich túžba je mať prednosť pred ich svedomím, sú bez výčitiek svedomia. „Opakovaný páchateľ“, typ charakteru, nezdá sa, že by sa poučil z chýb. Opakuje chyby, čo iným spôsobuje ďalšie neodôvodnené problémy. Je to ako „jednoducho nechápem to“, nevypadá to na to, aby sa prepojilo správanie s jeho následkami a tým, že ich správanie je naozaj zlé. Budú najprv popierať obvinenia, potom sa môžu priznať, ospravedlňovať, ale v skutočnosti to nie je zaregistrované v ich mozgu, pretože odídu nenapravení a zopakujú to znovu. Môžu sa vyhovárať, skôr akoby pochopili ich zlé skutky. Môžu ohroziť iných. Môžu tajiť svoje kriminálne správanie u potenciálneho partnera,  taktiež obmedzenia a problémy, ktoré z toho vyplývajú. To môže negatívne ovplyvniť financie, úvery, spoločenské postavenie a stav úloh alebo príležitostí.

            Promiskuitné správanie začína v ranom veku. Nevidí nič nemorálne na tom, môžu byť náboženskí, ale iba odrážajú spiritualitu druhých. Nemajú žiadnu hĺbku ich vlastnej spirituality. Nemôžu mať skutočný vzťah s Bohom, ale môžu vyjadriť vieru nejakého druhu. Vyjadrujúca viera môže byť užitočná zapôsobením na niekoho iného. Viera a náboženstvo priradené k nim, je niečo, čo „robíte.“ To v skutočnosti nezmení ich život. Vedia hovoriť správne slová. Ak sú vami odmietnutí, len sa pre -orientujú na inú osobu, ktorá s nimi súcití a začnú s ňou nový život.

                Zaobchádzanie s nimi

         Nechcú rásť. Zvyčajne iba veľmi veľa významných šokov ich začne meniť a to v tom zmysle, že ich správanie môže byť viac pod kontrolou a viac zodpovedné. Avšak, dokonca i šokmi, trestami, sa môžu dostať znova mimo a znova môžu zopakovať ich zlé správanie. Musela by tu existovať veľmi silná reakcia na každé ich správanie a to nielen iba jednej osoby, ktorá s nimi  spolupracuje a má na to i vnútorné zdroje. Ak zostanete s nimi, buďte pripravený na život plný strát a zmeškané príležitosti a ľútosť. Kompenzovanie ich chýb vás vysuší citovo, finančne, spoločensky, fyzicky i duchovne. Pokiaľ zrušíte vzťah s nimi, môže to zraniť, ale môžete sa mať lepšie. Modlite sa za ich a vaše vyslobodenie. Len Boh môže zmeniť človeka zvnútra. Skúste duchovné poradenstvo. Aktuálne nechcú ísť týmto spôsobom. Ak táto osoba je ešte dieťa a vy ste rodič, mali by ste zaviesť disciplínu, dajúc im silné morálne vedenie.

            Zdroj: https://heavenawaits.wordpress.com/2008/04/11/the-peter-pan-jezebel/

Comments are closed.