• Tematické bloky

Opusť mentalitu oběti

Jak zvítězit dříve, než by přišla porážka
Mnoho trápení vzniká z nesprávných představ, ze kterých se postupně stalo přesvědčení. Andreas Herrmann na základě Bible a mnoha životních příběhů ukazuje, jak lze bolestivé bariéry naší vlastní minulosti i přítomnosti konstruktivně zvládnout a jednou provždy zrušit; jak odbourat svůj slovník oběti a odstranit vyzařování postojů oběti, abychom nakonec vyměnili roli oběti za roli vítěze.
„Tato kniha je fantastický nástroj k tomu, aby bědující, zdrcení, sebelítostiví a těžce zklamaní lidé mohli být osvobozeni od svého životního údělu.“ (Wolfhard Margies)

Andreas Herrmann
Rok vydání: 2009
Vydavatel: KS Juda
ISBN: 978-80-87239-11-7
Počet stránek: 106
Kód: 0412JUDA

Kto sa stará o siroty, vdovy, chudobných a utláčaných? Boh áno a čo my?

Autor: Derek Prince

Formát: 168 x 105 mm

Počet strán: 56

Väzba: brožovaná

Jazyk: slovenský

V tomto veľmi aktuálnom posolstve sa autor, Derek Prince, pozerá na štandard, podľa ktorého Boh posudzuje spravodlivosť svojho ľudu počas jednotlivých vekov, ich praktickú starostlivosť o siroty, vdovy, chudobných a utláčaných.
Týmto spôsobom posudzuje aj nás v dnešnej dobe!
_______________________________________________________

OBSAH:
Kto sa stará o siroty, vdovy, chudobných a utláčaných? Boh áno… a čo my?
Božia prirodzenosť
Požiadavky na spravodlivosť
Patriarchovia
Mojžišov zákon
Proroci
Hriechy Sodomy
V Novej zmluve
Všeobecné zasľúbenia a varovania
Osobné postrehy
Ako na to zareaguješ ty?
Ukáž, že ti záleží!

Jazyk – kormidlo tvojho života

Autor: Derek Prince

Formát: 204 x 135 mm

Počet strán: 56

Väzba: brožovaná

Jazyk: slovenský

„Smrť i život je v rukách jazyka…“
Správne používanie kormidla určuje lodi správny smer. Zlé používanie vedie k stroskotaniu lode. S jazykom je to presne tak isto. Správne používanie jazyka prinesie úspech a spasenie v jeho plnosti. Nesprávne používanie vedie k stroskotaniu lode a k zlýhaniu…

Dve najmocnejšie Slová: Odpúšťam Ti!

Autor: Derek Prince

Formát: 105 x 168 mm

Počet strán: 56

Väzba: brožovaná

Jazyk: slovenský

Rok vydania: 2017

Objavenie slobody uvoľnenia tých, ktorí nám ublížili

Odpustenie je sústredené v kríži – vertikálne od Boha k človeku, horizontálne smerom k nášmu blížnemu.

Biblia jasným spôsobom hovorí, že naše zlyhanie odpustiť je zlo, ktoré umožňuje nepriateľovi legálny prístup do našich životov a môže vyvolať Boží hnev.

Ale keď chodíme v odpustení voči tým, ktorí nám ukrivdili, posilňujeme naše modlitby, búrame zábrany pre naše uzdravenie a otvárame cestu pre Božie požehnanie do našich životov.

Okús zodvihnutie bremena, keď roztrháš svoje dlžobné úpisy, ktoré prechovávaš od ľudí, ktorí ti ublížili a sklamali ťa, a povedz: ,,Odpúšťam ti!“

Formovanie histórie prostredníctvom modlitby a pôstu

Autor: Derek Prince

Formát: 204 x 135 mm

Počet strán: 136

Väzba : brožovaná

Jazyk: SK

Kresťania môžu zmeniť chod svetových udalostí prostredníctvom jednoduchých, avšak veľmi účinných nástrojov.

Môžeš sa stať nástrojom zmeny.

Môžeme povedať, že doba, v ktorej žijeme, vzbudzuje hrôzu. Svet je nestály. Celosvetová politická scéna je veľmi nestabilná. Tempo zmien, ktorých sme svedkami, sa vymyká spod kontroly. Nevieme, čo sa stane zajtra a cítime sa bezmocní proti tomu niečo urobiť.

Manželia a otcovia

Autor: Derek Prince

Formát: 204 x 135 mm

Počet strán: 144

Väzba: brožovaná

Jazyk: SK

„Ľudia počujú, čo hovoríš, ale učia sa z toho, aký si. Keď čítaš alebo počúvaš Dereka Princa, tento fakt sa stáva skutočnosťou. Do svojej práce vkladá svoj život a všetci z toho máme úžitok.
Derek napísal knihu, ktorú nemá čítať len otec. Je to kniha, ktorú má čítať otec celej svojej rodine. Nech Boh požehná Dereka za to, že nám všetkým sprístupnil túto Božiu pravdu.“

Narcismus – vnitřní žalář

Anotace

Vznik poruchy, průběh a možnosti jejího překonání.
Narcismus (narcistická porucha osobnosti) patří k mimořádně rozšířeným formám psychických obtíží dnešní doby. Zkušený německý terapeut Heinz-Peter Röhr se ve své knize zabývá osobitým způsobem vzniku této poruchy, jejím průběhem a naznačuje možnosti jejího překonání. Za východisko si autor zvolil kuriózní pohádkový příběh bratří Grimmů „Železná kamna“. Hlavními protagonisty pohádky jsou princ zakletý do železných kamen, která stojí v lese a princezna, která v tom lese zabloudila. Na těchto postavách autor ukazuje kořeny, z nichž narcismus vyrůstá. Pohádkový děj pak doprovází jeho úvahy o hlavních rysech mužského a ženského narcismu, o narcistním soužití, ale také o cestách, které vedou k uzdravení a svobodě. Závěrečný doplněk je stručným, věcným pojednáním o popisované poruše, o jejím společenském významu a konkrétních možnostech terapie.
Heinz-Peter Röhr působí přes dvacet pět let jako psychoterapeut na odborné klinice pro léčbu závislostí v německém Fredeburgu. Autor řady knih. V nakladatelství Portál od něj vyšly knihy Hraniční porucha osobnosti (2003), Hysterie – strach z odmítnutí (2009), Závislé vztahy(2011).

Mužský narcismus -Jak ho pochopit a proměnit

Podle výzkumů se narcismus vyskytuje především mezi muži. Některé studie rovněž ukázaly, že od osmdesátých let dochází k jakési epidemii narcismu, kterou lze odvodit ze změn ve výchovném stylu rodičů. Empatie neschopní narcisté se lépe prosazují, bývají sebevědomí, pracovně úspěšní a charismatičtí. Pro lidi ve svém okolí jsou ovšem pohromou a nezřídka své blízké nestoudně využívají. Narcismus je však zároveň vězením i pro jeho nositele, který selhává ve vztazích, nedokáže vnímat vlastní slabost a chybí mu sebepřesah.
Autor knihy vychází z nejnovějších vědeckých poznatků a ilustruje svůj popis narcistické poruchy osobnosti na řadě kazuistik z vlastní praxe. Ukazuje také narcistovu cestu ke svobodě zejména skrze opravdovou lásku. Srozumitelná, příklady doplněná a vědecky podložená kniha je doplněna diagnostickými kritérii narcistické poruchy a v psychiatrii užívaným testem narcistických rysů.

Autor: Bonelli Raphael M.

Nakladateľ: Portál

Kód: 22458909

ISBN:978-80-262-1295-9
Rok vydání: 2018
Jazyk: Čeština
Vazba: Paperback
Počet stran: 184

Mária Vicenová · Keď sa láska stáva zbraňou

Psychická manipulácia, násilie, týranie a zneužívanie je čoraz častejším problémom našich vzťahov, rodinných, pracovných, cirkevných.

Kniha v rámci prevencie predstavuje podstatu manipulácie, jej základné znaky tak, aby sme ju dokázali včas odhaliť a bez ujmy sa vyhli osobám s manipulátorským správaním a zároveň ukazuje cestu, ako sa bezpečne vymaniť z područia manipulácie a v Kristovi uzdraviť svoje zranené city a pošliapanú dôstojnosť.

Nakladatel: Oáza Michala Archanjela
Kód: 4252351
ISBN: 978-80-89686-001

Rok vydání: 2013
Jazyk: Slovenština
Vazba: brožovaná
Počet stran: 80

Momentálne  titul vypredaný vo väčšine  e-shopov

Dostupný:

https://www.megaknihy.cz/krestanstvi/245421-ked-sa-laska-stava-zbranou.html

Isabelle Nazare-Aga: Nenechte sebou manipulovat

Jsme obklopeni manipulátory? Proč se někdo stane manipulátorem? A jaké jsou charakteristické znaky vztahového manipulátora?

Možná znáte knihu francouzské psycholožky Isabelle Nazare-Agaové „Nenechte sebou manipulovat“, v níž autorka popisuje na základě své terapeutické praxe osobnost manipulátora a návod, jak se mu bránit, jak sebou nenechat manipulovat. Přinášíme vám krátký úryvek z jejího díla, který je zaměřený na to, jaké jsou charakteristické znaky vztahového manipulátora. Autorka jich uvádí celkem třicet.

Lze určit třicet charakteristických znaků; čtyři z nich vyplývají z ostatních šestadvaceti. V jednání jedince, jehož označujeme jako manipulátora, poznáme přinejmenším deset charakteristických znaků z tohoto seznamu:

 1. Navozuje u ostatních pocit viny a dovolává se přitom rodinných vztahů, přátelství, lásky, profesionální zodpovědnosti atd.
 2. Přenáší zodpovědnost na druhé nebo se ze své zodpovědnosti snaží vykroutit.
 3. Nesděluje svoje své žádosti, potřeby, city a názory.
 4. Obvykle odpovídá neurčitě.
 5. Mění své názory, chování a city podle situace nebo osoby, s níž je ve styku.
 6. Své žádosti zakrývá logickými důvody.
 7. Dává druhým najevo, že nesmějí nikdy měnit názor, musí být dokonalí, všechno vědět a reagovat okamžitě na žádosti i otázky.
 8. Zpochybňuje kvality, schopnosti a osobnost druhých, nenápadně druhé kritizuje a soudí, hovoří o nich s despektem.
 9. Nechává své vzkazy vyřizovat jinými lidmi nebo se uchyluje k nepřímému sdělení (místo osobního rozhovoru telefonuje, nechává vzkazy písemně).
 10. Zašívá nešvár, podněcuje podezíravost, rozděluje, aby mohl lépe panovat, a je schopen rozvrátit manželství.
 11. Dokáže ze sebe dělat oběť, aby ho ostatní litovali (přehání závažnost nemoci, stěžuje si na nesnesitelné lidi ve svém okolí, na pracovní přetížení apod.).
 12. Nedbá na žádosti druhých (i když tvrdí pravý opak).
 13. Využívá morálních zásad druhých k naplnění vlastních potřeb (k jeho oblíbeným pojmům patří lidskost, milosrdenství, rasismus, hodnocení „dobrá“ nebo „špatná“ matka apod.).
 14. Skrytě vyhrožuje nebo zcela otevřeně vydírá.
 15. Neomaleně mění téma uprostřed hovoru.
 16. Vyhýbá se pracovním schůzkám a poradám, utíká z nich.
 17. Zaměřuje se na neznalosti druhých a snaží se vyvolat dojem, že „má navrch“.
 18. Lže.
 19. Hlásá lež, aby se dověděl pravdu, překrucuje a interpretuje výroky druhých.
 20. Je egocentrický.
 21. Závidí třeba i partnerovi nebo vlastním dětem.
 22. Nesnáší kritiku a dokáže popírat zcela zřejmá fakta.
 23. Nedbá na práva, potřeby a přání druhých.
 24. Velmi často žádá, vydává pokyny a nutí druhé jednat na poslední chvíli.
 25. Jeho slovní projev zní logicky a koherentně, avšak jeho postoje, činy nebo způsob života svědčí o pravém opaku.
 26. Užívá lichotek, aby se zalíbil, dává dárečky nebo nečekaně prokazuje drobné úsluhy.
 27. V jeho přítomnosti se lidé cítí nepříjemně a nesvobodně.
 28. Jde za svými cíli velmi důsledně, ale na úkor druhých.
 29. Přiměje nás dělat věci, které bychom pravděpodobně o vlastní vůli nedělali.
 30. Lidé, kteří ho znají, o něm stále hovoří, i když není přítomen.

Pokračuj v čítaní

Pět klíčů modlitby za osvobození

Autor: Neal Lozano 

Vydavateľstvo: Karmelitánské nakladatelství

Kniha je cenným příspěvkem k problematice osvobozování od zlých duchů. Neal Lozano zde reflektuje, co se naučil během více než třiceti let modliteb za trpící, kteří potřebovali osvobození. 

Jeden z jeho hlavních objevů tkví v tom, že lidé napadení ďáblem většinou nejsou „posedlí“, ale něčím spoutaní, vnitřně zotročení. Nejsou zlí, ale v podstatě dobří. S výjimkou těžkých případů jim mohou pomoci i obyčejní křesťané prostřednictvím modlitby. Výjimečně dobrý a praktický průvodce ukazuje, jak přijímat pomoc i jak pomáhat lidem, kteří osvobození potřebují. Kniha nehledá senzace a je vyvážená.

Autor nepodává rychlé a zjednodušené odpovědi, ale uvádí, jak skrze pokání a duchovní růst aktivovat vlastní obranné mechanismy člověka, tolik potřebné během procesu osvobozování od ďábelských sil, jež jsou pro křesťany zdrojem útlaku.

Pokračuj v čítaní

Křesťanství a okultní praktiky: 25 otázek a odpovědí

Autor: Vojtěch Kodet 

Vydavateľstvo: Karmelitánské nakladatelství

Knížka je praktickou příručkou pro křesťany i další zájemce, kteří se chtějí vyznat v učení, praktikách a pojmech, jako je okultismus, magie, ezoterika, alternativní medicína nebo New Age. Ve vnímání a hodnocení těchto věcí dnes vládne zmatek.

Obchod se „zbožím“, jako je komunikace s duchy, práce s pozitivní energií a různé rituály, doslova kvete. Nejeden křesťan si plete ezoteriku s věcmi víry a snaží se je propojovat. Vojtěch Kodet odpovídá na otázky, jež mu kladli konkrétní lidé. Dané jevy hodnotí střízlivě: nepodceňuje je ani jimi není fascinován. Uplatňuje zde svou bohatou zkušenost duchovního pastýře. Odlišuje to, co člověku prospívá, od toho, co mu škodí. Jasný a přitom vnímavý výklad se opírá o biblické prameny, tradici a učení církve

Pokračuj v čítaní

Zhubný špiritizmus

Autor: Francesco Bamonte   Vydavateľstvo: Zachej

Kniha Zhubný špirituzmus sa zrodila zo skúseností autora „v teréne“, ktorým je známy exorcista Francesco Bamonte. Tejto delikátnej téme špiritizmu sa venuje prostredníctvom priamych svedectiev, skúmaním najbežnejších praktík a cez výskum Biblie. 

Milióny ľudí sa vydávajú na cestu špiritizmu bez zlého úmyslu, aby zostali v kontakte so svojím drahým zosnulým a našli útechu vo svojej bolesti. Alebo ho začnú praktizovať zo zábavy, a tak ľahkovážne otvoria dvere svetu okultizmu. V obidvoch prípadoch ich vedie viera, že sa takto dokážu priblížiť k druhému svetu, a neuvedomujú si, že v skutočnosti sa od Boha vzďaľujú.

Informácie obsiahnuté v knihe sú spoľahlivé pre toho, kto si chce prehĺbiť vedomosti o špiritizme, užitočné pre toho, kto sa ním nechce dať oklamať, a nevyhnutné pre toho, kto, žiaľ, už padol do jeho pasce.

Pokračuj v čítaní

ROZMER – časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu

Odporúčame do pozornosti časopis ROZMER, ktorého mottom je biblický citát:

„Nech vás nikto nezvedie prázdnymi rečami. Lebo na neposlušných synov za to prichádza Boží hnev. Nemajte s nimi nič spoločné. Lebo kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla. Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde. Skúmajte, čo sa páči Pánovi a nemajte účasť na neplodných skutkoch tmy; radšej ich odhaľujte.“ (Ef 5, 6 – 11)

Štvrťročník Rozmer – časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu je vydávaný Centrom pre štúdium siekt v spolupráci s  občianskym združením Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

Zaoberá sa problematikou siekt, kultov a nových náboženských hnutí, ale i javmi, ktoré s nástupom novej religiozity bezprostredne súvisia. Jeho poslaním je na základe odborného monitoringu a analýzy súčasnej náboženskej domácej a zahraničnej scény verejnosti sprístupňovať objektívne a kvalifikované informácie a poradenstvo.

Viac informácií, odborné články a objednávky na webe časopisu:

https://sekty.sk/sk/predplatne

 • Preložiť – Translate