Účel nesvětí prostředky – rozhovor o léčitelství

Kdy by měl tedy katolík zpozornět?
Křesťan by se měl mít na pozoru před každým léčitelem. Většina těch, kteří se dnes považují za léčitele, působí silami, o kterých nevědí, odkud jsou, a dotazují se – a neví koho. Jakmile chce léčitel jakýmkoli způsobem na pacienta působit nějakou silou nebo používat nějaký předmět k diagnostice doptáváním, jsme na poli okultismu a věštění. Léčitelství v této podobě je pro křesťana nepřijatelné.

Proč je tento druh léčitelství vůbec tak nebezpečný?
Otevírat se působení těchto léčitelů je modloslužba. Metody jejich léčení mají fatální dopad na náš duchovní život. K tomu často způsobují vážné poruchy zdraví, zvláště když vedou k vynechání klasické léčby. Pro křesťana je ale tím nejdůležitějším, aby měl na prvním místě Boha, jeho poslouchal a neotevíral se alternativním metodám, které pod rouškou použití zkušeností předešlých generací, nebo zkušeností z čínské, thajské či indické medicíny, používají esoterické metody léčení. Navíc dochází mezi léčitelem a léčeným k závislosti, ve které se léčený podřizuje nezdravě léčiteli.

Pokud k takovému léčiteli někdo z našeho okolí chodí, jak se k tomu postavit?
Před léčitelstvím v této podobě je třeba varovat. Kdo se stal závislým na léčitelovi nebo jeho praktikách, měl by činit pokání a prosit o rozvázání z těchto pout. Nedá-li si říci, ještě nám zbývá přímluvná modlitba za něj.

Jak se vy osobně díváte na působení P. Ferdy?
Poznal jsem P. Ferdu osobně jako mladý kněz a vždy jsem si vážil jeho osoby i nasazení, s nímž se věnoval nemocným. Jako znalec bylin a přírodních léčebných prostředků byl vynikající. Velký otazník mám stále i s odstupem let nad jeho schopností diagnostikovat nemoci formou jasnovidectví, kterou vidím z hlediska křesťanství jako nesprávnou.
Prevzaté z:
http://www.vojtechkodet.cz/rozhovory/ucel-nesveti-prostredky—rozhovor-o-lecitelstvi.html

Comments are closed.