Učení Jezábel! – David Wilkerson

Mohl bych tomuto poselství dát podtitulek „Nebezpečí ze svedení falešným učením.“ Čti Zjevení 2:18–19 a uvidíš, že Kristus sám varoval církev před učením Jezábel. „Dopouštíš ženě Jezábel, kteráž se býti praví prorokyní, učiti a v blud uvoditi služebníky mé, aby smilnili a jedli modlám obětované“ (Zjevení 2:20). Zde použité řecké slovo pro Jezábel je synonymem pro falešného učitele. Ježíš to vysvětluje následujícím: „…kteřížkoli nemají učení tohoto…“ (Zjevení 2:24).

Je tu skupina Božích lidí, plných dobrých skutků a charity, kteří mají formu víry a trpělivosti. Ale objevuje se uprostřed nich Ježíšův pohled a plane ohnivým plamenem. Se vším, co je dobré a chvályhodné, tu existuje něco velice nebezpečného, něco tak svůdného a lákavého, že Kristus varuje, že pošle svůj soud a učiní z nich příklad pro všechny církve. Jistí členové církve se zaprodali Satanovi. Jejich dobré skutky, charita, bohoslužba, víra a trpělivost byly zastíněny sváděním falešnou doktrínou. Byli očarováni falešným učením, učením, které přišlo v přestrojení jako pravé Slovo, ale bylo ve skutečnosti zlé.

Pokračuj v čítaní

Sedm „pé“, která nenávidí Jezábel

Jednou z hlavních mocností, která bojuje proti církvi a rodině je duch Jezábel.

Nesmíme tuto mocnost podceňovat a to jak v církvi tak i v našich rodinách a osobních životech. Nesmíme jí dát žádné místo a proto musíme chodit v opačném duchu. Z jejích charakteristik v Písmu (viz 1Kr 16 – 2Kr 9; Zj 2,18-25) můžeme rozeznat sedm „pé“, která nenávidí a proti kterým bojuje.

 1. Pokora – je pro ni slabostí. Pro Pána je však silou
 2. Pokání – protože ve své pýše nepotřebuje změny, nenávidí pokání.
 3. Podřízenost – nechce se nikomu podřizovat a poddávat. Je svéhlavá.
 4. Poslušnost – je svévolná, nikoho nechce poslouchat.
 5. Posvěcení – nenávidí svatost, utíká před světlem.
 6. Pomoc – žije z vlastních sil, pomoc od druhých je pro ni slabostí.
 7. Pomazání – nenávidí nadpřirozeno, které nemá ve své ruce a nemůže ho kontrolovat. Miluje nadpřirozené síly, které a skrze které může ovládat – to je však čarodějnictví. Nenávidí proroctví, která vedou k pokání a změně života. Má sice také své proroky, ale předvídatelné (zkorumpované a vypočitatelné), kteří prorokují pouze to, co chce slyšet (srov. 2Tm 4,3-4).

Pokračuj v čítaní

Vysvobození od ducha Jezábel

2019-12-08 – Michal Vaněk – Vysvobození od ducha Jezábel

Keď Boh robí svoju prácu, robí to rôznymi spôsobmi. Vyslobodenie od ducha Jezabel závisí od našej spolupráce s Duchom Svätým. Duch Jezabel pôsobí proti Božej vôli. Boh je však mocnejší.

Manipulácia a kontrola – to sú spôsoby práce tohto ducha skrze človeka. Jedná sa o obranné mechanizmy, ktoré sme si vybudovali voči zneužitiu, odmietnutiu, manipulácií a kontrole a ktoré tento duch zneužíva na reťazovú deštrukciu vzťahov. Zastaviť sa to dá jedine láskou.

Boh uvoľňuje ducha Eliáša skrze lásku v rodine, spoločnosti. Úlohou ducha Eliáša v posledných časoch je obnoviť Božiu moc v našich životoch. Boh chce jednať skrze rodiny. Boh chce jednať so srdcom človeka, chce nás uzdraviť, chce uzdraviť naše vzťahy…

Zdroj: YouTube

Predchádzajúca časť: http://www.manipulacia-carodejnictvo.sk/jak-rozpoznat-a-eliminovat-ducha-manipulace/

Jak rozpoznat a eliminovat ducha manipulace?

Michal Vaněk – Jak rozpoznat a eliminovat ducha manipulace?

„Andělu církve v Thyatirech napiš: Toto praví Syn Boží, který má oči jako plamen ohně a jehož nohy jsou jako bronz:  Znám tvé skutky – tvou lásku, službu, věrnost a vytrvalost, i to, že tvých posledních skutků je více nežli dřívějších. Mám ale proti tobě, že necháváš ženu Jezábel, která si říká prorokyně, aby učila a sváděla mé služebníky ke smilstvu a k modlářským hodům. Dal jsem jí čas, aby činila pokání ze svého smilstva, ale ona nechce. Hle, uvrhnu ji na lůžko a ty, kteří s ní cizoloží, vydám velikému soužení, nebudou-li činit pokání ze svých skutků. Až zahubím její děti, všechny církve poznají, že já jsem Ten, který zkoumá mysl i srdce, a že každému z vás odplatím podle vašich skutků…( Zjv 2:18-23)

Pastor M. Vaněk sa v ďalšej prednáške o duchu Jezabel zamýšľa nad jeho pôsobením a jeho hlavnými zbraňami pôsobenia  – manipulácia a kontrola. Ako rozpoznáme jeho pôsobenie? Ako môžeme zabrániť jeho deštrukčnej činnosti? Príklady z Biblie. Súčasnosť. Prístupová cesta ducha Jezabel do človeka. Modlárstvo skrze pôsobenie tejto sily. Používa slovo na ničenie. Útok na autority – otca rodiny,…Prečo nerobiť kompromisy s neveriacimi. .. Charakteristické črty osobností pod vplyvom ducha Jezabel a Achaba… Čo nenávidí tento duch? Ako s ním jednať?

Uzdravenie z manipulácie a kontroly  viac-menej potrebuje každý z nás…

Nasledujúca časť: http://www.manipulacia-carodejnictvo.sk/jak-rozpoznat-a-eliminovat-ducha-manipulace/

Predchádzajúca časť:  http://www.manipulacia-carodejnictvo.sk/duch-eliasuv-proti-duchu-jezabel-i/

Duch Eliášův proti duchu Jezabel I.

 Hle, ještě než přijde ten veliký a hrozný Hospodinův den, pošlu k vám proroka Eliáše, aby obrátil    srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych až přijdu, neranil zemi prokletím. (Mal 3: 23-24)

Pastor Michal Vaněk sa zamýšlá o pomázaní duchom Eliáša a Božej stratégií pre posledné časy, v ktorých už žijeme. Na živote Eliáša poukazuje, ako ho Boh pripravoval k úlohe Otca. Poukazuje, že v súčasnosti je podobná doba, ako bola v časoch Jezabel a Achaba. Rodičia neváhali obetovať svoje deti pre ich vlastný prospech.

Dnes obetujú rodičia svoje deti kvôli kariére, ľudskej sláve. 

Poukazuje na 5 hlavných zásad muža, ku ktorým je potrebné sa rozhodol a a začal uplatňovať :

 1. Každý muž potrebuje byť uzdravený vo svojom srdci ( 37´26″)
 2. Aby sme žili  v pokore (37´56″)
 3. Budovať rodinný oltár (38´32)
 4. Celoživotné seba vydanie sa jednej žene (39´21″)
 5. Bojovať za dedičstvo, ktoré nám Boh dal (41´15″) … poznamenáva však, že to najdôležitejšie dedičstvo nie je majetok

Vysvetľuje, prečo je veľmi dôležité jednať a nenechať „trpieť“ ducha Jezabel v Cirkvi, spoločenstvách (Zjv 2:20).

Zároveň dáva rady pre život a zmieňuje sa, aké deštrukčné následky majú slová – ohováranie. Všetci potrebujeme z toho robiť pokánie.  Každé vyslovené slovo má byť dobrorečenie, žehnanie, nie slová prinášajúce rozdelenie. Máme hovoriť dobre nielen o spolubratoch, sestrách ale i o politikoch, jednotlivých denomináciách…

Pokračovanie: http://www.manipulacia-carodejnictvo.sk/jak-rozpoznat-a-eliminovat-ducha-manipulace/

Zdroj : YouTube