The Lord’s Word to His Church: Thyatira (Revelation 2:18–29)

Now you can open you Bible to Revelation, chapter 2, if you will. We are looking at Revelation, chapter 1, 2, and 3, under the heading “The Lord Speaks to His Church in a Hostile World.”

We live in a hostile world. The church always lives in a hostile world because, as we saw this morning, the world is always hostile toward the church. And that is the context for the letters that we read in chapters 2 and 3. There are seven letters here contained in the book of Revelation in these two chapters that our Lord Himself wrote to seven actual churches in Asia Minor – which would be today, Turkey, the area of Turkey.

     To each of those churches, the Lord wrote a specific letter based upon that church’s condition and need. These churches are actual churches, historic churches, but they also demonstrate to us the various kinds of churches that exist in all ages, so that the Lord’s message to these churches transcends them and must be given to churches in all ages of church history. Each of these letters marks out a uniqueness of the church. Five out of the seven identify serious problems that the Lord addresses, and serious warnings, and even threats that come from Him.

 

Pokračuj v čítaní

Korene Jezabel

        Deti sa rodia, aby boli z nich normálné, milované bytosti. Je na preskúmanie, prečo niektoré deti, ako to bolo napr. u Jezabel,  boli nasmerovaný  ku zlu, alebo sa otvorili prítomnosti zla, ktoré tak potom mohlo dominovať nad ich myslením. Písmo hovorí, že bojujeme nie je proti “telu”, ale proti (zlým) duchom a kniežatstvám na vysokých miestach. Musíme mať na pamäti, že Jezabel  je duch, ktorý napadne ľudí,  ktorí sú rovnako obeťou, ako aj  ľudia, ktorí škodia svojím správaním druhým.

                Po prvé, je dôležité mať pod kontrolou  alebo zastaviť ubližovanie, ktoré infikovaná osoba vytvára. Nemali by sme sa však zastaviť iba tam. Mali by sme skúmať u tejto osoby korene daného problému a pomôcť jej, ak to bude možné, oslobodením. Ak sa nám podarí dostať ku koreňom, prečo je niekto pod vplyvom ducha Jezabel, potom jej budeme vedieť pomôcť k oslobodeniu a uzdraveniu od tohto podmaňujúceho vplyvu. V opačnom prípade je spása a večný život  tejto duše v riziku.

                Bežné spôsoby  otvárania dverí tomto duchu:

1.Zrieknutie sa otca a strata duchovnej a fyzickej ochrany. V poslednom storočí, neprítomnosť otca v domácnosti nie je iba ekonomická. Malé dieťa, predovšetkým dievča, potrebuje mať silný mužský obraz, ktorý ju učí, že je cenná, milovaná, chránená. Ak chýba toto mužské krytie, jej život sa vymyká kontrole a stáva sa zranenou. Dieťa okamžite prechádza do režimu vlastnej ochrany, učiac sa spôsobom ako kontrolovať svoje okolie, aby zabránilo ďalšej bolesti a zraneniu. Matka sa jej môže zdať nedostatočnou a v niektorých prípadoch dokonca dieťa môže vidieť matku ako tú, ktorá ju odohnala od otca preč a je preto zodpovedná za jeho bolesti. Ak je matka tradičná, zostane v matkinom dome, dieťa potom zisťuje, že matka ju nedokáže ochrániť tak, ako cíti potrebu a tak deti vyrastú, vidiac tradičné ženy ako slabé a neschopné ženy. Matka nebola dosť dobrá na to, aby si “udržala svojho muža.” V prípade, že matka bola agresívna, to ju robí pre ženy navždy nepriateľom. V prípade, že matka je “slobodná žena” v liberálnom zmysle, dieťa sa učí, že iba ženy sú silné a že iba im sa dá dôverovať a s nimi nadväzovať kontakty. V prípade, že matka má hodnoty, ktoré sú proti tradičným morálnym hodnotám, potom dieťa skončí na klzkom svahu lesbizmu/homosexuality. Ak sa ukáže, že otec opustil manželku kvôli inej žene, alebo že otvorene vyjadruje jeho interpretáciu a hodnotu lásky cez sexualitu, potom sa dieťa naučí, že prijať otcovu lásku  je možné cez sex, ktorým  upriamuje jeho pozornosť. Táto lekcia bude prenesená následne na iné ženy/ mužov, že dievča/alebo chlapec, bude chcieť byť takto s nimi spojený. Dieťa bude hľadať lásku “na všetkých zlých miestach,” a bude používať sex, nie lásku, lákaním iných, odvtedy čo  nevie, čo je pravá,  Božia láska vychádzájúca z muža.

Pokračuj v čítaní

Konfliktne orientovaný muž, Jezabel – duch vojny

Pridelil  som mu  2 úrovne. Akýkoľvek, vskutku zlý človek, začne so slabším pôsobením. Ak nie je kontrolovaný, bude pokračovať v niečom, ešte horšom. Tento duch je deštruktívny a sadistický.
**** Poznámka: Keď ľudia myslia o čarodejniciach / “Jezabel” v Biblii, automaticky myslia na ženy. Pokiaľ v Písme sú iba občas uvedené  jednotlivé ženy, väčšina čarodejníkov boli muži.

ÚROVEŇ  1 – Nízka úroveň  konfliktu a podvodu (chuligán – delikventný  typ teroristu v činnosti):

 
Zvyčajne nie je náboženský. Ateistické názory. Osoba, ktorá by sa mohla menej  zaujímať o Boha, môže Boha zosmiešňovať alebo mať iné bojovo orientované prejavy.
Môže alebo nemusí byť vzdelaný a úspešný, ale je múdry zlomyseľným spôsobom.
Vnútorne sa cíti mimo kontroly, takže odozva je kontrola jeho okolia.
Neverí iným, má obviňujúci charakter.
S obľubou sa púšťa do súboja.

Pokračuj v čítaní

Charizmatický Mužský Jezabel – dobývanie romantikou a prispôsobovaním

        Charakteristika

 1. Prichádza v sile, zmetie svoje obete pod nohy. Môže byť “horúci, vášnivý milenec.” Ženám lichotí jeho intenzívna pozornosť a vzrušuje ich jeho mužský dominantný prístup k sexu. Sexuálne “zbožňuje” ženy v štýle Romeo.
 2. Zameriava sa na falošné odzrkadlenie ich hodnôt, záujmov, cieľov, filozofií, vkusu a zvykov. Je “všetkým, čo si aj ty.” Máš s ním toľko spoločného! Si príliš dokonalá zhoda!
 3. Predstiera integritu, poctivosť a úprimnosť. Presvedčivo napodobňuje ľudské emócie. Využíva ľudí. Je “úprimný klamár.”
 4. Pripadá vám veľmi duchovný či idealistický, avšak je to iba povrchné. Jeho interpretácia Písma, akákoľvek, nemusí byť v súlade s tou, čo Boh zamýšľal.
 5. Môže náhle hrať úlohu obete podobne ako záľudná pôvabná Jezabel. Obete majú s ním súcit, ak vidia že ich potrebuje a tak týmto„ hrá“ na prirodzený opatrovateľský charakter žien.
 6. Môže inšpirovať ženy k útoku na tých, ktorí pripúšťajú, že sú jeho obeťou. To zapríčiňuje zranenia nevinným ľuďom a zraňuje vzťahy ženy s inými ľuďmi. Jej priatelia a rodina môžu byť takýmto spôsobom od nej odcudzení.
 7. Chce rýchlo zosobášiť obete. Impulzívny. Chce, aby jeho obete boli závislé na ňom. Predstavuje falošnú integritu, vyzerá nápomocný, upokojujúci, šľachetný.
 8. Falošná úprimnosť nevydrží a postupne sa začne meniť na jeho pravé ja. Bude mať početné romantické vzťahy. Nie je oddaný nikomu okrem svojich vlastných častí tela.
 9. Vo vzťahu viní ostatných. Jeho obete sú jednorázové objekty.
 10. Jeho nedostatok svedomia je šokujúci, nepochopiteľný a emocionálne bolestivý voči obetiam. Náhle môže ukončiť vzťah a to bez akéhokoľvek súcitu. Ak je obeťou žena, je zlikvidovaná rýchlo, akonáhle sa vycibrí  na  “nového dokonalého partnera”. Alebo žena môže byť dostatočne silná, aby ukončila vzťah a zachránila to, čo sa ešte dá.
 11. Môže  vypustiť slovné vodítka o jeho skutočnom charaktere už na začiatku  vo vzťahu, avšak jeho obete nedokážu pochopiť ich význam. Fantazíruje s nimi tak, ako aj s inými; chce z nich vyťažiť maximum, čo sa len vyťažiť dá. Obete sú tak očarené všetkou jeho sexuálnou pozornosťou, zrealizujúc tak všetko, čo im predkladá.
 12. Časom sa v ňom odhalí nezamaskovaná Jezabel. Jej cieľom spôsobuje emočnú a finančnú devastácia a ich emočné zotavenie je zdĺhavé.
 13. Získa si iných tak, že ťa odsúdi za to, že mu pripisuješ zlyhanie. Očakáva od ľudí, a aj vie, ako sa spriahnu proti tebe.
 14. Nič nie je jeho vina.
 15. Môžete trpieť a zomrieť a bude mu to jedno. Možno, že sa bude za vás “modliť”. To je prinajmenšom urážajúce.
 16. V postavení v cirkvi to môže byť perfektný kresťan. Každý ho bude idealizovať a podporovať. Môže skončiť ako starší v zbore alebo ako pastor, alebo v nejakej inej pozícii autority. Je tak očarujúci, že každý je ním ohromený. Je to „pravý chlap “ a je typom človeka, ktorého ženy tajne obdivujú.
 17. Keď s ním začnete mať problémy, bude zbor: “Modlici sa za teba.” Premietne svoj hriech na vás a bude voči vám povýšenecký. Budete hriešnik, stratený a potrebujúci vyslobodenie, nie však on. On má démona, ale vy budete mať zlú povesť. Úspešne ohovára.
 18. Jezabel človek nie je Achab (pozri ďalšie príspevky). Jezabel je duch kontroly a vzbury. Diabol prichádza, aby kradol, zabíjal a ničil. Achab je tolerantný duch, ktorý iba umožňuje diablovi isť jeho cestou.
 19. Jezabel osoby sú kruté, neúprimné, kontrolujúce a kritické, ak sa ukážu ich pravé farby.

Pokračuj v čítaní

The Jezebel Spirit book

http://fnirevival.com/Book%20info/The%20Jezebel%20Spirit%20book.pdf

This book is a comprehensive look at the occult (hidden) spirits the Bible calls Jezebel and Ahab.

They work in conjunction with Lillith’s vampirism and incubus and succubus spirits. This spirit oversees the spirit of whoredoms in all its unfaithfulness. This spirit has been called many names through the ages, and will emerge in full power in these last days. May the Spirit of Elijah empower you to see and defeat Jezebel in these last days.
 
Určené pre cirkvi,  modlitebné skupiny, autority  ..atď. pre hlbšie štúdium a poznanie o deštruktívnom duchu  napádajúceho najmä prorockého Božieho ducha, autority a rodiny.
 
Source /Zdroj:

Twenty-one Jezebelic Footprints

A Jezebel spirit is a controlling spirit of witchcraft.  Contrary to popular belief, Jezebel does not does not actually have a gender, and works through men just as well as through women. There are in fact more male witches than female in the Bible. Jezebel means “to exalt Baal” and we know from the Old Testament that when Jezebel came up against Elijah she had 450 male followers who were worshippers of Baal and served him.

“Now therefore send, and gather to me all Israel unto mount Carmel, and the prophets of Baal four hundred and fifty, and the prophets of the groves four hundred, which eat at Jezebel’s table.” (1 Kings 18:19)

“What peace, as long as the harlotries of your mother Jezebel and her witchcraft are so many?” (2 Kings 9:22)

“For you shall no longer be called The Lady of Kingdoms (Queen of the Kingdoms) And you said, ‘I shall be a lady forever,’ (Eternal Queen)” (Isaiah 47:5 ,7)

Jezebel is an international principality. It usually works with other principalities.

Pokračuj v čítaní

Charismatic Witchcraft ( Charizmatické čarodejníctvo )

Witchcraft is the control of others, imposing one’s will upon them, usually for a negative result. It is bondage to the victim.

Four areas of human resources used to produce a spiritual result:

domination, intimidation, manipulation, and emotional blackmail.

I Domination

Pharisees are an easy example to use, as those who desire to build their little kingdoms, rather than the kingdom of God- and they did indeed use domination of the people in the time of Jesus. The Pharisees do not approach the Lord from a pure, selfish heart. Some people don’t have a concern for what the Lord wants, but are far more interested in what they want. This self-centered attitude has destroyed many churches, and taken down many men of God. People will use charismatic witchcraft to get their way in the local body, many of them are troublemakers who travel from one church to another if they can’t get what they want, and they leave in their wake a large number of innocent victims who are confused and hurting. Most are Jezebel spirits who wish to control and manipulate others. The idea is to destroy the work of God, and establish Satan’s (or man’s ) plan.

examples :

the message that only the pastor, or designated minister, is “anointed.” You are nothing, and need to depend on them to make decisions for you.

people who inappropriately complain, or challenge, the ways of the church and wish others to conform to their ways. critical of others, unless there is agreement with them.

A pastor requires “dancing before the lord” a to be considered spiritual. You are really dancing before the pastor, to please him, and get his approval.

any list of harsh demands by leadership to make people submissive, and dependent

somehow you get the feeling that the church owns you, and you need to sacrifice everything for it, including putting your family second to the needs of the church

Pokračuj v čítaní

Sexy oblečenie v cirkvi. Duch Jezabel

  Mám pocit, že niektorým ženám v cirkvi už musí byť povedané, aby sa primerane obliekali do Pánovho chrámu. Nie je tam totiž striptíz klub, módna prehliadka prípadne súťaž krásy. Bohabojný muž tak musí bojovať s pokušeniami, aby svojimi očami nespáchal hriech cudzoložstva. S týmto druhom satanského pokušenia by ste však nemali bojovať počas vašej prítomnosti v chráme, v zborovej miestnosti. Chrám je miesto, kde by ste mali byť oslobodení od takýchto útokov diabla.

No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci. (Mt 5:28)

  Akoby ženy necítili užitočnosť v cirkvi, že majú aj inú hodnotu,  ako je vystavovanie ich tela na obdiv. Táto ich neistota musí byť nasmerovaná na kňaza, pastora. Ľudia totiž rešpektujú iba ženy, ktoré sa “obliekajú slušne”. Je ľahké prehlásiť, že “to nie je moja vina”, “nepozeraj”, ale keď kamkoľvek, kam sa otočíš je „vzrušujúca mamička“ v obtiahnutých šatách, čo môžeš v takomto prípade robiť? Kráčať so zatvorenými očami? Myslia tieto ženy vôbec na tých, ktorí sú okolo nich? Svojim “Sexy” výzorom tak tlačia kresťanov, ktorí bojujú so svojimi sexuálnymi závislosťami rovno na porno stránky, akonáhle sa vrátia domov. Nehovorí snáď Božie Slovo aby sme neboli bratom na pád? (doplnenie redakcie – pozri Rim 14:13)

Pokračuj v čítaní

Ženy vo vzťahoch oberajú mužov o autoritu. Ide o nezastaviteľný fenomén doby?

http://tv.hnonline.sk/styl/971446-zeny-vo-vztahoch-oberaju-muzov-o-autoritu-ide-o-nezastavitelny-fenomen-doby

V rozhovore pre HN televíziu sme sa rozprávali s psychologičkou Erikou Tkáčovou na tému emancipácie žien a vplyvu výmeny rolí na vzťahy, rodinu a spoločnosť.

Ženy sa chcú vyrovnať mužom a muž sa cíti menejcenný.

Emancipácia, ale čo sa týka vzťahov, je to takpovediac tanec na tenkom ľade.

Prečo strácajú vzťahy trvácnosť, deti vzory, ženy samé seba a muži záujem sa dozviete v rozhovore.

The destructive Strongholds of Jezebel and Ahab

“The spiritual world,

with its opposing forces of good and evil, is a world that is in one sense more real and relevant than the natural realm we live in. The kingdom of darkness is waging all -out war against the Kingdom of God and the Bible tells us that as spirit beings, we are caught in a struggle between these two realms. We struggle with “unseen entities” that manifest themselves through people by influencing their thinking – and thereby their actions. In these last days of the Church, the thrust of the enemy is mighty as he tries to establish strongholds in people’s minds and seduce our world to come under the control of Jezebel and other evil principalities and powers.”
(Steve Sampson -Confronting Jezebel (2012), p.29)
 

The Ahab Spirit

This video is the companion video to The Jezebel Spirit video.

Ahab and Jezebel were king and queen back in Biblical times.

There are specific demonic spirits that are named Jezebel and Ahab because of their characteristics that are similar to the Biblical Jezebel and Ahab. This is an interesting subject that we are just touching the surface in these videos.

Ako rozpoznať čarodejnicu, čo sa votrela do cirkvi

Keď Joram uvidel Jehuu, pýtal sa: „Je všetko v poriadku, Jehu?“ On odpovedal: „Aký poriadok? Ešte trvajú smilstvá tvojej matky Jezabel a jej mnohé čarodejstvá.“  (2 Kr 9:22, KAT) 

Zaznamenané  z videa YouTube, Derek Prince o čarodejníctve – časť 1:

https://www.youtube.com/watch?v=1hg492g-SN8

             Kedykoľvek sa nejaká osoba dostanete pod nadvládu inej osoby, sila, ktorá je za tým je zlá a veľmi často sa jedná o čarodejníctvo. Mágia môže pracovať prostredníctvom predmetov, hudby atď. Ale čarodejníctvo je dominujúca satanská sila, ktorá dominuje, podmaňuje a kontroluje. Pracuje cez čary, väzby a osobnú nadvládu.

            Nikdy nebolo a nie je Božou vôľou pre človeka, aby ovládol niekoho iného. Kedykoľvek  sa  dostanete pod nadvládu inej osoby, sila pôsobiaca skrze ňu je zlo -čarodejníctvo. Ženy by nemali ovládať svojich manželov; manželia by nemali ovládať svoje manželky; rodičia by nemali ovládať svoje deti. Pastori by nemali ovládať kongregácie. Duchovný človek  je jedna vec, ale duševný človek je podstatne niečo iné.

Pokračuj v čítaní

Jezebel Spirit In The Bible Meaning

Jezebel Spirit in the Bible is defined as a spirit that cannot be ignored. Don’t let the spirit of Jezebel control your life. Sharpen your spiritual discernment, understand the definition of Jezebel spirits, the meaning of attacks, and stop this spirit early. This is the testimony of a woman battling Jezebel at church and home.
“I have experienced Jezebel in secular society and the Church. The Church was the worst because you are supposedly dealing with your Sister’s in Christ and boy does she love to prophesy.The knowledge I needed didn’t come to me until reading Revelation Chapter Two that it was a sin to tolerate Jezebel and how she hates the prophets.

Pokračuj v čítaní

Jezebel & Ahab – Scott Boyd

http://www.fnirevival.com/Deliverance%20Sermons/The%20Jezebel%20Spirit%20book_Scott%20Boyd.pdf

Cross from page 9 of book

Jezebel and Ahab:

First, the battle regarding the Jezebel spirit is a very intense battle and it is not a quick easy fix. It may take some of you months or even years to fully conquer. DO NOT GIVE UP! Victory is assured because of the cross! Some things you will have to do which I will talk about later in this book are:
1.Make a list of everyone you need to forgive and truly forgive them
2.Make a list of any possible idols in your life or ancestry and repent of them getting cleansed of all iniquity
3. Humble yourself and learn about the subtle deadly enemy of Leviathan (spirit of pride) who has taken down many powerful ministries.
4. Conquer fears in your life
5. Learn what it means to renew your mind and aggressively renew your mind and conquer lust.
6. You will also learn about soulish (mental and emotional) strongholds and how to conquer them.
7. Let the Lord tear down the strongholds within you that are allowing the enemy‘s influence
8. Learn the tactics of the Jezebel and Ahab spirits and scriptural keys to defeating them.
Humility will be one of the greatest keys to your victory. So many people deal with pride and false humility. If you are truly humble, God can use other people to point out things to you that you need to deal with. Also, God can correct you, but if you are prideful, you will have to
learn the same lessons through falling into sin and destruction (Proverbs 16:18). Through my experience of trying to help people with a Jezebel spirit, pride was the greatest hindrance to their freedom.

 

Jezebel Spirit – Powerful Heartbreak Demon #jezebel

The name Jezebel

came to be associated with false prophets, and further associated by the early 20th century with fallen or abandoned women. In Christian lore, a comparison to Jezebel suggested that a person was a pagan or an apostate masquerading as a servant of God. By manipulation and/or seduction, she misled the saints of God into sins of idolatry and sexual immorality. In particular, Jezebel has come to be associated with promiscuity. In modern usage, the name of Jezebel is sometimes used as a synonym for sexually promiscuous and sometimes controlling women. In his two-volume Guide to the Bible (1967 and 1969), Isaac Asimov describes Jezebel’s last act: dressing in all her finery, make-up and jewelry, as deliberately symbolic, indicating her dignity, royal status and determination to go out of this life as a queen.

THE JEZEBEL SPIRIT. Causes DEPRESSION THRU CONTROL

THE JEZEBEL SPIRIT uses MANIPULATION and INTIMIDATION

to achieve what he / she wants.This person is DEMON POSSESSED. A person who feels DEPRESSION may be under pressure by a JEZEBEL SPIRIT. This Demonic Spirit uses INTIMIDATION and MANIPULATION. The demon possessed person is a PSYCHOPATH full of selfish EGO and loves only him/herself.