Zhubné kulty a sekty – psychická manipulácia

Z obsahu priloženého článku (kliknutím otvorenie) – Zhubné kulty a sekty:

*ZHUBNÉ KULTY A SEKTY

* ČO JE TO KULT

* AKO PREBIEHA NÁBOR DO SEKTY

* AKO SA SPRÁVA ČLEN ZHUBNÉHO KULTU PRI NÁBORE

* ČO JE TO PSYCHICKÁ MANIPULÁCIA A ZÁVISLOSŤ NA SEKTE

* AKO MÔŽE PREBIEHAŤ PSYCHICKÁ MANIPULÁCIA

* VODCA KULTU

* AKO SA CHRÁNIŤ PRED VPLYVOM ZHUBNÝCH KULTOV

* TYPY KULTOV A ICH CHARAKTERISTIKA

* DÔSLEDKY ČLENSTVA V SEKTE ALEBO ZHUBNOM KULTE

Zdroj: http://www.integra.fost.sk/clanky/kulty.pdf

 Pre hlbšie štúdium o sektách a ich rozlišovanie doporučujeme kresťanský časopis ROZMER : https://rozmer.sk/sk/articles/theme/44?sessidfa1349e41bd27c2f1a963002af2d919f=0a68b83e41190922f5cd2df7c7e19dd3

Sekty využívajú vyspelé techniky manipulácie

Človek odjakživa túži niekam patriť. Chce byť súčasťou spoločenstva, kde je rešpektovaný a prijímaný. A niekedy je kvôli tejto prirodzenej ľudskej túžbe ochotný obetovať naozaj veľa. A práve to si uvedomujú sekty a radikálne náboženské hnutia, na ktoré môžeme naraziť aj v súčasnosti. „Slovo sekta pochádza z lat. slov secta/sequi, čo znamená nasledovať. Sekta má svojho vodcu, ktorého členovia musia nasledovať,“ opisuje Marián Baťala z občianskeho združenia Prometheus.

Sekty používajú rôzny techniky manipulácie.

Medzi najpoužívanejšie patrí ovládanie strachom. Napríklad, že za nedodržanie nejakého pravidla alebo spáchania hriechu vás čaká trest. Niektoré náboženské spoločenstvá hlásajú aj to, že nebo je tu iba pre hŕstku vyvolených a práve ich učenie je jedinou cestou, ako sa tam dostať. „Kvôli strachu ľudia konajú tak, ako ten, čo manipuluje, chce.“
Medzi kontroverzné náboženské spoločnosti u nás patria aj Svedkovia Jehovovi. V minulosti boli považovaní za sektu, dnes ide o registrované náboženské hnutie.
Mnohí ľudia však Svedkov Jehovových považujú za sektu aj v súčasnosti. „Myslím si, že na Svedkov Jehovových nepasuje ani jedna z definícií sekty,“ obhajuje člen náboženskej spoločnosti Anton Oberhauser.

Prevenciu v oblasti siekt na Slovensku ponúka občianske združenie Integra. Jeho predsedníčka Ivana Škodová sa už niekoľko rokov venuje ľuďom, ktorí podľahli vplyvu siekt. „V poslednej dobe sa stretávame s problémami ľudí, ktorí sú členmi aj rôznych kresťanských spoločností.“
Na Slovensku dnes máme 18 registrovaných cirkví. Podľa odborníkov však niektoré z nich môžu vykazovať znaky siekt. Čím viac je človek v tejto oblasti vzdelaný, tým menšie je riziko, že vplyvu siekt podľahne.

Zdroj + dostupné video o manipulácií v sektách:

   https://www.tvkosice.sk/video/583f06c14526ca488e241d9b

Sektám, okultizmu a rôznym aktuálnym témam kresťanského života sa venuje i kresťanský časopis ROZMER (vrele odporúčame). Odkaz na stránku časopisu (kliknutím sa presmeruje na web časopisu):

https://rozmer.sk/sk/articles/theme/111

Psychická manipulácia v sektách

Vážená redakcia, po rozpade totalitného ateistického režimu sme zaznamenali rozmach rozličných, u nás dosiaľ netradičných náboženských spoločenstiev. Orientovať sa na súčasnej duchovnej scéne je pre mnohých z nás zo dňa na deň ťažšie. V súvislosti s presadzovaním mnohých siekt sa čoraz častejšie hovorí o psychickej manipulácii, ktorú na svojich obetiach praktizujú. O čo vlastne ide?

Priznajme si, že istej manipulácii sme vystavení každý deň. Médiá, reklamy, politické „prekáračky”, to všetko na nás pôsobí s cieľom, aby niekto ovplyvnil verejnú mienku, získal pozornosť ľudí či vymámil z našej čoraz tenšej peňaženky neľahko nasporené peniaze. Manipulácia s ľudskou psychikou, ako sa praktizuje v náboženských sektách, je však oveľa závažnejším fenoménom. Nevyžaduje od nás iba jednorazový akt, ako pri kúpe tovaru alebo vhodení volebného hlasu do urny, ale vytvára v človeku bezhraničnú a otrockú závislosť oberajúcu ho o vlastnú identitu. Avšak nebezpečné na tom je práve to, že ten, kto je manipulovaný, to ani nespozoruje, ba naopak, má pocit, že našiel drahocennú „perlu”, bez ktorej jeho ďalší život nemá zmysel. Zmanipulovaný človek pri vstupe do sekty zažíva pocity šťastia a naplnenia, preto je ochotný s absolútnou oddanosťou robiť to, čo sa od neho vyžaduje. A o to tam v podstate ide.

Kam až môže človeka priviesť manipulácia a ako z neho postupne urobí bábku v rukách manipulátora, zbaviac ho jeho vôle a dôstojnosti, hovoria mnohé svedectvá tých, ktorí nabrali odvahu vymaniť sa z područia siekt. Aby človek prijal deštruktívnu autoritu guru a bol od neho čoraz závislejší, používajú sa v sektách rozličné techniky psychickej manipulácie. Netreba zdôrazňovať, že s vývojom psychológie, jej poznatkov a praktických skúseností sú tieto formy čoraz prepracovanejšie a tým aj rafinovanejšie a nebezpečnejšie.

Známy americký psychológ Leon Festinger tvrdí, že úspech psychickej manipulácie závisí od zvládnutia riadenia jej troch základných zložiek: správania, myslenia a emócií.

Pokračuj v čítaní

Sekty, psychická manipulácia a význam prevencie

Odborný príspevok rozoberajúci problematiku siekt, psychickej manipulácie v sektách (kliknutím na odkaz otvoríte celý príspevok):

Sekty, psychická manipulácia avýznam prevencieSects, Psychological Manipulation, and the Importance of Prevention

 

Čo to vlastne sekta je? Ako môžeme zistiť, či používa prvky psychickej manipulácie? Možno aj vo vašej škole je dieťa, ktoré patrí do náboženskej skupiny, radenej k nebezpečným. Kultová závislosť ostáva stále bielym miestom aj napriek tomu, že sa považuje za jednu z najťažších foriem závislostí. Neovplyvňuje totiž len to, čo budeme jesť, ako sa budeme obliekať, ale diktuje nám, aj to, čo si treba myslieť, čo a ako prežívať, ako sa správať.

Pokračuj v čítaní

Manipulace nezbavuje člověka odpovědnosti

Žijeme v nábožensky svobodné zemi, v konzumní společnosti. I na tomto „trhu“ se celá řada skupin pokouší o „misii“, chce nás oslovit. O úskalích na této cestě hovoříme se ZDEŇKEM VOJTÍŠKEM, zakladatelem Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů.

Tvrdí se, že jsme národ převážně ateistický. Není to protimluv k přítomnému množství různých náboženských skupin?

Nezdá se, že by česká společnost byla více ateistická než kterákoli jiná na Západě. Přihlášení se k ateismu u nás většinou neznamená vyjádření odporu k duchovním záležitostem, ale vyjádření odporu vůči institucím, církvím. Vyplněním kolonky „bez vyznání“ při sčítání lidu Češi často dávají najevo svůj názor, že církve jsou dogmatické, represivní a chtivé majetku a moci, a že je tedy nejlepší s nimi nemít nic společného. Tento názor má své kořeny v české historii, ale v poslední době spolupůsobí se západní tendencí směrem k oslabení autority všech institucí. Zmenšení významu církví ale vůbec neznamená, že duchovního života je u nás méně. Je jen více rozptýlený, a tím méně viditelný.

Je něco, co spojuje obrovskou rozmanitost jednotlivých hnutí? Mají společného jmenovatele?

Nemůžeme vždy mluvit jenom o hnutí, k nimž lidé více či méně těsně přináležejí. Značná část duchovního života se naopak odehrává mimo jakékoli společenství, zcela privátně, na základě individuální návštěvy nějakých kurzů či seminářů, prostřednictvím různých placených duchovních učitelů a poskytovatelů duchovních služeb, na základě nákupu knih, karet, amuletů, formou duchovní práce na sobě apod. Společný všem novým aktivitám, ať už více či méně organizovaným, je jejich protest proti většinové společnosti a proti církvím, které jsou zavedené a s touto společností v podstatě zadobře. Hlavní výtky proti společnosti míří na materialismus a konzumní životní styl, na nízkou etickou úroveň (např. na podporu soutěživosti a agresivity), na „odlidštěnou“ medicínu, na stravovací návyky (především na jedení masa). A k výtkám vůči církvím, o nichž jsem už hovořil, můžeme přidat ještě třeba neschopnost zprostředkovat živý, aktuální náboženský zážitek.

Pokračuj v čítaní