Tolerance nebo manipulace: Udělejte si pořádek ve vztahu

Tolerance je základ jak ve společnosti, tak ve vztazích. Podle průzkumů ji většina lidí považuje za jeden ze základních pilířů partnerského soužití. Většinou řešíme její nedostatek. Jenže i přemíra tolerance může být problém.

S uměním tolerance se nerodíme. Učíme se mu každým dnem, s přibývajícími zkušenostmi i věkem. Základním omylem tedy je předpoklad, že tolerantní buď jsme, anebo nejsme. Poskytnout druhému dostatek prostoru však pro spoustu lidí představuje velký problém. Ne každý je tolerantní a svobodomyslný. Jiní jsou na druhou stranu tolerantní až příliš…

KAM AŽ?

„Pravdou je, že máme tendence projektovat si do svých vztahů určité vzorce chování, které si neseme z dětství,“ říká koučka Kateřina Matláková. „Tyto vzorce získáváme především od rodičů, ale i ve škole a od vrstevníků a mohly mít vliv na utváření naší osobnosti, na naše sebevědomí, na budování našich vnitřních hranic.

A právě naše vnitřní hranice a víra v sebe sama nám dávají jasný signál v konkrétních situacích o tom, jestli jsou, nebo nejsou překračovány. Nebudete-li znát svou hodnotu, zároveň nebudete vědět, co v životě chcete, pak těžko rozeznáte, jaké chování je vůči vám na hranici nebo už za ní. Snadno uvěříte manipulátorovi, že překročení vašeho vnitřního prostoru je v pořádku.“

Pokračuj v čítaní

NEVERTE IM! Pozor na (mediálnu) manipuláciu

V nevedomom područí masmédií mnohí ľudia nepočujú svoje svedomie; postojom ľahostajnosti a pohodlnosti tlmia naliehavú potrebu kritického myslenia, rozlišovania dobra od zla. Vlastnou nezodpovednosťou dávajú nedbalý súhlas k tomu, aby niekto iný rozhodoval za nich. …a tak sa manipulátorom otvárajú pre systematickú izoláciu od Pravdy, …ktorá je médiami často predkladaná ako prekrútená, zosmiešňovaná, pošliapaná, zavrhovaná alebo diskrétne nevyslovená, či úmyselne zamlčaná – považovaná za prežitok doby, za vlastníctvo „zaostalých“ katolíkov.

Človek zameraný na hĺbku, kvalitu a Pravdu pozoruje, ako a akými všemožnými sofistikovanými spôsobmi je zlo propagované ako „srdečné“ alebo atraktívne dobro, dokonca nasilu podsúvané ako nevyhnutné dobro. Kladie si otázky: Čo je skutočne pravým úmyslom a cieľom tej-ktorej propagandy? Kto je režisérom divadla, ktoré sa tak oslňujúco hrá pred tvárou sveta? Čo sa skutočne odohráva za oponou mediálneho diania? Kto je autorom celosvetovej masmediálnej stratégie, ktorá spolutvorí verejnú mienku; …zvelebuje neresti, zbožšťuje hedonizmus?

Pokračuj v čítaní

Kto sa môže stať obeťou sekty?

Čo je psychická manipulácia?

Je to ovládanie ľudí bez ich vedomia, často na ich škodu. Sekty používajú kontrolu myslenia, čiže manipuláciu ľudí pomocou psychologických techník (tie vznikli v rámci psychoterapie s cieľom pomôcť pacientom, avšak v sektách sa zneužívajú tak, že ľuďom škodia), aby verbovali a udržali členov v sekte. Ani jeden človek skutočne podrobený psychickej manipulácii si to nikdy neuvedomoval, ani tomu neveril. Tí, ktorí boli podrobení kontrole myslenia, zvyčajne vášnivo bránia svojho manipulátora vyhlasujúc, že on im jednoducho ukázal svetlo… Alebo ich zázračne premenil.

Charakteristickou črtou stretnutí, na ktorých dochádza k psychickej manipulácii ľudí, je, že sa konajú na miestach, kde sú účastníci izolovaní od vonkajšieho sveta bez možnosti odísť v ľubovoľnej chvíli domov. Program je zostavený tak, aby spôsobil fyzickú a psychickú únavu. Dosahuje sa to spravidla dlhými hodinami prednášok, počas ktorých účastníci nemajú možnosť relaxovať či premyslieť si to, čoho sú účastníkmi. V metódach „obracania na pravú vieru“ zohráva dôležitú úlohu zavedenie žargónu – nových termínov, ktoré majú význam len pre zasvätených a sú nezrozumiteľné pre tých „zvonku“.

Nadobudnutie kontroly nad mysľou človeka, čiže psychická manipulácia, prebieha v troch etapách:

> zníženie bdelosti – nervový systém prestáva riadne fungovať, človek čoraz ťažšie rozlišuje medzi fantáziou a skutočnosťou. Medzi techniky udržujúce dysfunkciu nervového systému patrí diéta založená najmä na zelenine a ovocí s vynechaním alebo vážnym obmedzením múčnych jedál, orechov, semien, mliečnych výrobkov, rýb a mäsa; ďalej bombardovanie intenzívnymi zážitkami, obmedzenie spánku, maximálne zorganizovanie dňa, aby neostal čas na relaxáciu a zamyslenie. V tejto etape nastupuje aj tzv. bombardovanie láskou – darčekmi, komplimentmi, pozornosťou. Takisto je dôležité udržovanie obetí v stave ustavičnej exaltácie, nadšenia, poskytovanie extrémne silných emocionálnych zážitkov;

> psychická dezorientácia, programové vnášanie nepokoja – keď sa bdelosť zníži, obeť je podrobená silnej indoktrinácii. V tejto etape je zasypaná prílevom nových informácií, odporúčanej literatúry, skupinových diskusií, rozhovorov s jednotlivými členmi skupiny. Často sa tu prelína ilúzia so skutočnosťou a človek je schopný ľahko prijímať zvrátenú logiku;

človek prestáva samostatne myslieť – používajú sa pritom techniky redukcie myslenia. Techniky zmenených stavov vedomia spočiatku prinášajú pokoj, pretože zamestnávajú myseľ niečím jednoduchým (napr. opakovaním mantry), na čo možno sústrediť pozornosť. Stále opakovanie mantry spôsobuje pocit excitácie a nakoniec halucinácie. Výsledkom zredukovaného myslenia je vzďaľovanie sa od všetkého a odvrátenie sa od všetkých okrem tých, ktorých označia manipulátori. Niekedy manipulátori ponechajú určitý priestor na relatívnu slobodu, napríklad dovolia pokračovať v štúdiu, v zamestnaní. Obrovské percento aktivity človeka sa však koncentruje na konanie v prospech sekty. Dôležité je uvedomiť si, že keď sa účastníkom navrhuje redukcia myslenia a techniky, ktoré to majú napomáhať, hovorí sa im, že tým konaním veľa získajú – napríklad nájdu osvietenie.

Pokračuj v čítaní

Manipulácia: 10 povier, ktoré sa zneužívajú aj pri predaji finančných produktov

Štát tlačí na silnejšiu ochranu spotrebiteľov finančných produktov. Ani najprísnejšia ochrana však nič nezmôže, keď klient „dobrovoľne“ (vplyvom manipulácie) súhlasí a podpíše. Ako si však ukážeme, schopnosť reagovať na manipulatívne techniky môže pomôcť aj finančnému poradcovi pred priveľmi rozbehnutým klientom.

Mnohé profesie vyžadujú zvládnutie zručností sociálnej komunikácie a to vrátane asertívnej komunikácie. Filozofiu asertivity odráža desatoro asertívnych práv, ktorých porušovanie býva zneužívané na manipuláciu. Keď je človek zmanipulovaný, odsúhlasí alebo urobí niečo, čo pôvodne nemal v úmysle. Deje sa to zvyčajne v dôsledku uplatňovania jednej z desiatich manipulativnych povier.

Americký psychológ Manuel Smith sa vo svojej knihe Keď poviem nie, cítim sa previnilo (When I Say No, I Feel Guilty) zaoberá tým, aké spôsoby ľudia používajú na manipuláciu a dáva vodítka k tomu, aby človek druhými nemanipuloval. Obrana proti manipulácii spočíva v asertívnom vystupovaní. Kto vystupuje asertívne (nie pasívne a ani agresívne), bráni svoje práva a usiluje sa o dosiahnutie svojich cieľov, bez toho by porušoval práva iných.

Pokračuj v čítaní

Manipulace s lidmi

 Manipulace s lidmi je metodou ovlivňující vědomí ostatních jedinců. Umění lidské manipulace umožňuje, aby manipulátor, který věděl o jemnosti lidské duše, našel zvláštní přístup ke každému jednotlivci a pokaždé, vytvářet nový obraz, provádí koncipované skutky. Mnoho jedinců si neuvědomuje, že existuje mnoho manipulativních technik a metod, s nimiž jsou téměř denně postiženi. Často si toho nevšimnou, protože se používá skrytá manipulace.

Žádný zkušený manipulátor nepatří všechny tyto metody najednou a nemůže použít všechny možné manipulační techniky. Ale postrádá několik metod, jak řídit lidi ve směru, který potřebuje.

Osoba, která používá techniky manipulace s lidmi, musí být dobře vyznána různými typy osobnosti a musí být schopna cítit náladu a pochopit emoční stav lidí. Do určité míry mohou všichni lidé pod vlivem manipulátoru. V závislosti na individuálních charakteristikách lidí může být navržitelnost vyšší nebo slabší. Existují lidé, u kterých je jakýkoli dopad prakticky k ničemu, a také se nedají hypnotizovat. Takoví lidé, kteří byli zmanipulováni zločinci, se obávají, že se nebudou snažit zůstat na čisté vodě.

Člověk se může zeptat, jak vědí, komu se má vyhnout. Manipulátory, do jisté míry psychologové, určují, zda lidé mají slabá místa, studují osobnost , jak silný je jejich charakter . Když najdou slabý bod, vrhnou na ně celou sílu. Může to být přesvědčování, zájem, náklonnost, emoční stav a další. Hlavním úkolem je správně najít tento bod a ovlivnit ho. Stejným způsobem řídili inzerenty, politici, veřejní činitelé i obyčejní lidé pro své vlastní žoldnéřské účely.

Pokračuj v čítaní