6 zásad, ako sa nenechať zmanipulovať

Na žiadnu manipuláciu sa nedá vopred pripraviť. Najdôležitejšou obranou je väčšinou to, že manipulátorov zámer a príslušnú taktiku vopred odhalíte. Účinnú ochranu predstavuje potom to, že rozpoznáte, čo sa vlastne deje a prípadne to dokážete aj pomenovať.

Základným krokom k obrane proti skrytým útokom a vplyvom akéhokoľvek manipulátora je uvedomenie si skutočnosti, že niekto vami naozaj manipuluje. Keď si to uvedomíte, dokážete okamžite takéto správanie blokovať.

K ďalším krokom obrany patrí:
-pevné rozhodnutie, že nikomu nedovolíte, aby vami manipuloval,
uvedomenie si svojich vlastných práv,
-vybudovanie si vlastného „ja“,
-odmietnutie toho, čo si v skutočnosti sami neprajete a nechcete,
-nezamieňanie si odmietnutia čohosi alebo kohosi nežiadaného či nevyžiadaného so zavrhnutím alebo znehodnocovaním toho druhého,
-zoznámenie sa s manipulatívnym spôsobom konania a jeho charakteristikami,
-nacvičenie a naučenie sa rôznych techník, metód, postupov obrany proti manipulatívnemu konaniu, najlepšie v spolupráci s odborníkom.

Comments are closed.