Otcovia púšte 16, 17, 18

Jedno zlé nastavenie srdca môže znehodnotiť celý duchovný život človeka… Človek, ktorý dychtí po uznaní sa nemôže oslobodiť od zármutku…skontrolujme si srdce…

Zotrvaj vo svojej cele a cela Ťa naučí všetkému… Zmenou životných okolností je dobré si udržať rutinu modlitebného života, inak sa nám bude ťažko začínať od začiatku…odoláme tak stať sa lovcom duchovných zážitkov,…vyhľadávaniu charizmatických kazateľov… cesta nadradenosti.. cesta v klame… v takom živote nie je ovocie…

Musím podstúpiť všetky skúšky, ktoré na mňa doliehajú ? ..skúšky spôsobujú, že spoznávame nepravých bohov, ktorých sme si vo svojom srdci posadili na trón… Každá skúška môže viesť k posilneniu viery.. i pád – vedie k pokániu…

Zdroj YouTube kanál: https://www.youtube.com/channel/UC0PR5r6adUNELdeglSEk0Yg

Destrukcja Emocjonalna.

Destrukcja – powolne dążenie do zniszczenia. Może brak siły i hroniczne zmęczenie jest czymś więcej niż chorobą? Fragment nauczania ks. Dominika Chmielewskiego obrazujący przykłady przekleństwa w ukrytej chorobie wyjaśniający istotę oddziaływań złego ducha.